Стат маалымат

Кочкор районунун негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү

(2021-жылдын январь — сентябрь айы)

 

(миң сом)

  Жыл башынан бери Отчеттук

мезгилде

өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Өсүү темпи %
Өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү 56985,4 8357,4 51906,0 97,0*
Калкка кызмат көрсөтүү 213251 15730 177907 119.9
Салыштырма баада       115.9
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөму 1357918 215128 1078199 125.9
Салыштырма баада       109.3
Почта жана Электр байланышынын калкка көрсөтүлгөн тейлөөлөрү 858.6 230,0 222.7 3.8
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөму (мин тонна) 122,5 27,7 114,7 106,8
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү (мин. Жүрг .км) 18856,7 2102 15662,8 120,4
Автомобиль транспорту менен жургунчулорду  ташуу (мин. жург) 533,3 87,7 486,2 109,7
Айыл чарба азыктарын өндүрүү :        
— эт (тирүүлөй салмакта) тн 9754,0 1292 9676,0 100,8
— сүт  (тн) 26353,0 2582 25938,0 101,6
— жумуртка (мин даана) 1498,0 177 1477,0 101,4
— жүн  (тн) 569,0   568,0 100,2
— дан эгин (тн)        
— картошка (тн)        
— жашылча (тн)        

 

*  — физикалык көлөмдүн индекси

 

 

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр жай  продукциясынын  көлөмү

(2021-жылдын январь — сентябрь айы)

 

  Иш жүзүндөгү баа менен, мин сом Физикалык көлөмүнүн индекси,  %

 

  отчеттук айында жыл башынан

бери

мурунку жылдын тиешелүү айына карата отчеттук мезгил өткөн жылдын тиешелүү мезгилине
Бардыгы 8357,4 56985,4 62,0 97,0
I. Пайдалуу кендерди казуу 1005,0 11195,4 6,4 74,3
Б. Пайдалуу кендерди чыгаруу, жаккыч энергетикалык кендерден башка 1005,0 11195,4 6,4 74,3
II. Иштетүү өнөр жайы 5937,3 34623,9 103,5 103,6
А.Тамак-аш  азыктарын өндүрүү, ичимдиктер менен тамекини кошо 1785,6 13789,1 109,9 107,9
Б. Текстиль жана тигүү өнөр-жайы: 429,7 3314,2 111,4 110,0
В. Жыгач жана кагаз иштетүү, полиграфия ишмердүүлүгү 593,0 2755,6 137,4 77,2
Г. Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктыларды 2877,0 13016,5 95,8 110,0
К. Электр жабдуулар өндүрүшү 34,0 272,0
Л. Башка өндүрүш  ремонттоо жана машина жабдуулар орнотуу 218,0 1476,5 133,7 110,4
IV. Суу менен камсыз кылуу, калдыктарды тазалоо, кайра иштетүү 1415,1 11166,1 136,3 122,1

 

 

 

 

 

СООДА ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

(2021-жылдын январь — сентябрь айы)

(мин сом)

  Иш жүзүндө, миң сом 2021-ж. 2020-ж. % менен
Отчеттук мезгилде Өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү 1357918 1078199 125.9 109.3
анын ичинен,

Чекене соода тармактарынын соода жүгүртүүсү

856492 584298 146.5 129.9
Коомдук тамак-аш жайынын жүгүртүүсү 4156 1292 3.2 3.1
Базарлардын соодасынын жалпы көлөмү 497270 492609 101.0 100.0
Чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү 1357918 1078199 125.9 109.3
мунун ичинен,

менчик түрлөрү боюнча

       
Мамлекеттик        
Мамлекеттик эмес 1357918 1078199 125.9 109.3
анын ичинен,

менчик

       

 

 

Калкка менчиктин түрү боюнча акысына көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн көлөмү

(2021-жылдын январь — сентябрь айы)

 

  Отчеттук мезгилде 2021-ж. 2020-ж. % менен
2021-ж. 2020-ж. Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардыгы 213251 177907 119.9 115.9
Менчиктин түрлөрү боюнча        
Мамлекеттик 17109.5 12706.5 134.6 130.6
Мамлекеттик эмес 196141.5 165198.5 118.7 114.7

 

 

Керектөө рыногунда азык-түлүк товарларынын орточо баасы

(облус боюнча)

  2021- сентябрь (сом)
Күрүч, (1 кг) 73,72
1 сорттогу нан, (1 кг) 65,69
1 сорттогу буудай уну, (1 кг) 36,93
Уй эти, (1 кг) 479,88
Кой эти, (1 кг) 485,92
Сүт (1 л) 28,35
Жумуртка (он даана) 92,49
Жуулган майы, (1 кг) 355,49
Күн карама майы, (1 л) 181,99
Алма, (1 кг) 101,11
Пияз, (1 кг) 25,14
Картошка, (1 кг) 30,55
Кумшекер, (1 кг) 63,39
Арак, (0,5 л) 194,91
   

 

 

Райондун калкынын саны

01.01.2021 жылга карата

(№9-С (калк) отчетунун негизинде)

(адам)

  Үй чарба

саны

Бардык калктын саны анын

ичинен

Район

боюнча

14002 73574 анын ичинен жок калк эркектер аялдар
5565 37022 36552

 

 

 

Расмий статистика боюнча райондогу туруктуу  калктын саны

01.01.2021-жылга карата

 (адам)

  Туруктуу айыл калкынын саны анын

ичинен

Район

боюнча

67363 эркектер аялдар
34293 33070

 

 

КАЛК СТАТИСТИКАСЫ

 

Калктын табигый өсүүсү, туулгандардын жана өлгөндөрдүн саны

(2021-жылдын январь – август айы)

 

(адам)

  саны Табигый

өсүш

2021-ж.

торолгондор өлгөндөр
2021-ж. 2020-ж. 2021-ж. 2020-ж.
Бардыгы 771 845 308 331 463

 

 

 

Катталган никелердин, ажырашуулардын саны

(2021-жылдын январь – август  айы)

 

(адам)

  Саны
нике ажырашуу
2021-ж. 2020-ж. 2021-ж. 2020-ж.
Бардыгы 287 242 86 67

 

 

Калктын миграциялык кыймылы

2021-жылдын январь – август айына 

 

  Келгендердин саны Кеткендердин саны
баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция Миграциялык осуш
Кочкор району 238 48 180 10 286 30 252 4 -48

 

 

 

КУРУЛУШ

Подряддык жумуштардын аткарылышы

(2021-жылдын январь — сентябрь айы)

                                                                                                                             (мин сом)

  Түзүлгөн келишим боюнча, бардыгы Анын ичинен, өз күчтөрү менен
2021-ж. 2020-ж. 2021-ж. 2020-ж.
Бардыгы 7916,5 14014,1 7916,5 14014,1
Мамлекеттик 4691,2 12826,4 4691,2 12826,4
Жеке менчик 3225,3 1187,7 3225,3 1187,7

 

 

Турак үйлөрдү пайдаланууга берүү

(2021-жылдын январь — сентябрь айы)

 

  Жалпы аянты, чарчы метр
2021-ж 2020-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 11523 10373 111,0

 

 

ТРАНСПОРТ

(2021-жылдын январь – сентябрь  айы)

 

  2021-ж 2020-ж Өсүү темпи %
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөмү, миң тонна 122,5 114,7 106,8
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү, миң жүрг. км. 18856,7 15662,8 120,4
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу, миң жүрг 533,3 486,2 109,7

 

 

БАЙЛАНЫШ

(2021-жылдын январь – сентябрь  айы)

 

(миң сом учурдагы баада)

  2021-ж 2020-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 858,6 222,7 3,8
Почта 858,6 222,7 3,8
       

 

 

 

ЭМГЕК АКЫ

 

Экономикалык ишмердиктин түрү боюнча

иштегендердин саны жана эмгек акы фонду

(2021-жылдын август айы)

 

  Иштегендердин тизмелик орточо саны (адам) Эмгек акы, натуралдык төлөмдөрдү кошкондо (миң сом)
Бардыгы 4330 65657,0
Айыл чарба 137 1613,0
Өнөр-жай жана соода 64 279,5
Курулуш 56 541,5
Транспорт жана байланыш 76 710,0
Финансы ишмердиги 88 3290,7
Мамлекеттик башкаруу 424 9747,4
Билим берүү 2428 38027,2
Саламаттык сактоо жана социалдык тейлөө көрсөтүү 561 7235,9
Коммуналдык социалдык тейлөө көрсөтмөсү 51 603,5
Соода 51 603,5

 

Райондун  аймагында 2021-жылдын август айында орточо эмгек акы 16160,9  сомду түздү.

 

 

АЙЫЛ ЧАРБАСЫ

 

Бардык түрдөгү чарбаларда мал чарба азыктарын өндүрүү

(2021-жылдын январь — сентябрь айы)

 

 

  2021-жыл 2020-жыл Өсүү темпи %
Эт/тирүүлөй салмакта (тн) 9754 9676 100,8
Сүт (тн) 26353 25938 101,6
Жумуртка (миң даана) 1498 1477 101,4
Жүн (тн) 569 568 100,2

 

 

 

 

Район боюнча дыйкан жана үй чарбаларында

мал чарбачылыгынын негизги азыктарын өндүрүү

(2021-жылдын январь — сентябрь айы)

 

 

  Дыйкан чарбаларда Үй чарбаларда Коллектив-дүү чарбаларда Мамлекет-тик чарбаларда
Эт (тн) 8904 850    
Сүт (тн) 23835 2518    
Жумуртка (миң даана)        
Жүн (тн)