Стат маалымат

 

Кочкор районунун негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

(миң сом)

  Жыл башынан бери Отчеттук

мезгилде

өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Өсүү темпи %
Өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү 7897,7 36454,0 16242,8 42,6*
Калкка кызмат көрсөтүү 123972 22599 141805 87,4
Салыштырма баада       82,6
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөму 750879 182186 839248 89,5
Салыштырма баада       84,2
Почта жана Электр байланышынын калкка көрсөтүлгөн тейлөөлөрү 190,7 19,0 136,5 139,7
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөму (мин тонна) 74,2 14,3 104,9 70,7
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү (мин. Жүрг .км) 11523,8 2240,5 16409,0 70,2
Автомобиль транспорту менен жургунчулорду  ташуу (мин. жург) 329,0 88,3 471,3 69,8
Айыл чарба продуктыларын өндүрүү :        
— эт (тирүүлөй салмакта) тн 7353 948 7316 100,5
— сүт  (тн) 19475 4780 18548 105,0
— жумуртка (мин даана) 1120 224 1098 102,0
— жүн  (тн) 565 -3 561 100,7
— дан эгин (тн)        
— картошка (тн)        
— жашылча (тн)        

 

*  — физикалык көлөмдүн индекси

 

 

 

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр жай  продукциясынын  көлөмү

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

  Иш жүзүндөгү баа менен, мин сом Физикалык көлөмүнүн индекси,  %

 

  отчеттук айында жыл башынан

бери

2020ж. июль

2019ж. июль

отчеттук мезгил откон жылдын тиешелуу мезгилине
Бардыгы 7897,7 36454,0 42,2 42,6
I. Пайдалуу кендерди казуу 2257,5 10632,1 17,0 19,5
Б. Пайдалуу кендерди чыгаруу, жаккыч энергетикалык кендерден башка        
II. Иштетүү өнөр жайы 4696,9 18248,8 124,3 102,7
А.Тамак-аш  азыктарын өндүрүү, ичимдиктер менен тамекини кошо 1465,7 6864,1 110,2 87,3
Б. Текстиль жана тигүү өнөр-жайы: 476,2 2488,6 125,8 125,7
В. Жыгач жана кагаз иштетүү, полиграфия ишмердүүлүгү 701,5 2597,7 140,5 104,0
Г. Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктыларды 1765,0 5109,9 134,2 125,9
Е. Электр жабдуулар өндүрүшү 5,0 85,0
Ж. Башка өндүрүш  ремонттоо жана машина жабдуулар орнотуу 283,5 1103,5 103,8 75,0
IV. Суу менен камсыз кылуу, калдыктарды тазалоо, кайра иштетүү 943,3 7573,1 91,3 118,4

 

 

 

 

СООДА ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

  Иш жүзүндө, миң сом 2020-ж. 2019-ж. % менен
Отчеттук мезгилде Өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү 750879 839248 89,5 84,2
анын ичинен,

Чекене соода тармактарынын соода жүгүртүүсү

425893 464362 91,7 86,2
Коомдук тамак-аш жайынын жүгүртүүсү 1062 3581 29,6 27,8
Базарлардын соодасынын жалпы көлөмү 323924 371305 87,2 82,1
Чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү 750879 839248 89,5 84,2
мунун ичинен,

менчик түрлөрү боюнча

       
Мамлекеттик        
Мамлекеттик эмес 750879 839248 89,5 84,2
анын ичинен,

менчик

750879 839248 89,5 84,2

 

 

Калкка менчиктин түрү боюнча акысына көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн көлөмү

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

  Отчеттук мезгилде 2020-ж. 2019-ж. % менен
2020-ж. 2019-ж. Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардыгы 123972 141805 87,4 82,6
Менчиктин түрлөрү боюнча        
Мамлекеттик 12418 13395 92,7 87,5
Мамлекеттик эмес 111554 128410 86,8 82,0

 

 

Керектөө рыногунда азык-түлүк товарларынын орточо баасы

 

  2020-июль (сом) 2019-ж. июль (сом)
Күрүч (кг) 60 58
1-сорттогу ун (кг) 30 28
Уй эти (кг) 340 300
Кой эти (кг) 340 300
Сүт (литр) 25 25
Жумуртка (он даана) 80 80
Пахта августы (литр) 90 90
Алма (кг) 60 30
Пияз (кг) 30 20
Картошка (кг) 35 25
Кумшекер (кг) 38 40
     

 

 

 

Райондун калкынын саны

01.01.2020-жылга карата

(№9-С отчетунун негизинде)

(адам)

  Ъй чарба

саны

Бардык калктын саны анын

ичинен

Район

боюнча

14293 73090 анын ичинен жок калк эркектер аялдар
6593 36790 36300

 

 

Официалдуу статистика боюнча туруктуу айыл калкыны саны

01.01.2020-жылга карата

 (адам)

  Туруктуу айыл калкынын саны анын

ичинен

Район

Боюнча

14293 эркектер аялдар
34025 32819

 

 

 

КАЛК СТАТИСТИКАСЫ

 

Калктын табигый өсүүсү, туулгандардын жана өлгөндөрдүн саны

(2020-жылдын январь – июнь айы)

 

(адам)

  саны Табигый

өсүш

2020-ж.

торолгондор өлгөндөр
2020-ж. 2019-ж. 2020-ж. 2019-ж.
Бардыгы 620 678 198 229 422

 

 

 

Катталган никелердин, ажырашуулардын саны

(2020-жылдын январь – июнь  айы)

 

(адам)

  Саны
нике ажырашуу
2020-ж. 2019-ж. 2020-ж. 2019-ж.
Бардыгы 175 217 53 57

 

 

 

Калктын миграциялык кыймылы

2020-жылдын январь – июнь айына 

 

  Келгендердин саны Кеткендердин саны
Баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция Миграциялык осуш
Кочкор району 145 39 106 342 24 317 1 -197

 

 

 

КУРУЛУШ

Подряддык жумуштардын аткарылышы

(2020-жылдын январь — июль айы)

                                                                                                                             (мин сом)

  Түзүлгөн келишим боюнча, бардыгы Анын ичинен, өз күчтөрү менен
2020-ж. 2019-ж. % 2020-ж. 2019-ж. %
Бардыгы 1764,1 8604,2   1764,1 8604,2  
Мамлекеттик 576,4 5343,2   576,4 5343,2  
Жеке менчик 1187,7 3261,0   1187,7 3261,0  

 

 

Турак үйлөрдү пайдаланууга берүү

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

  Жалпы аянты, чарчы метр
2020-ж 2019-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 8666 8258 104,9

 

 

 

ТРАНСПОРТ

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

  2020-ж 2019-ж Өсүү темпи %
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөмү, миң тонна 74,2 104,9 70,7
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү, миң жүрг. км. 11523,8 10409,0 70,2
Автомобиль транспорту менен жүргънчъл=рдъ ташуу, миң жърг 329,0 471,3 69,8

 

 

БАЙЛАНЫШ

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

(миң сом учурдагы баада)

  2020-ж 2019-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 190,7 136,5 139,7
Почта 190,7 136,5 139,7
       

 

 

 

ЭМГЕК АКЫ

 

Экономикалык ишмердиктин түрү боюнча

иштегендердин саны жана эмгек акы фонду

(2020-жылдын июнь айы)

 

  Иштегендердин тизмелик орточо саны (адам) Эмгек акы, натуралдык төлөмдөрдү кошкондо (миң сом)
Бардыгы 4272 61076,0
Айыл чарба 137 1511,6
Өнөр-жай жана соода 63 248,7
Курулуш 68 245,1
Транспорт жана байланыш 85 373,8
Финансы ишмердиги 121 3883,5
Мамлекеттик башкаруу 413 9919,8
Билим берүү 2367 34590,2
Саламаттык сактоо жана социалдык тейлөө көрсөтүү 552 5389,9
Коммуналдык социалдык тейлөө көрсөтмөсү 47 1453,0
Соода 48 414,5
Орточо эмгек акы (бир кызматкерге, сом)   14954,9

 

 

 

АЙЫЛ ЧАРБАСЫ

 

Бардык түрдөгү чарбаларда мал чарба продукцияларын өндүрүү

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

 

  2020-жыл 2019-жыл Өсүү темпи %
Эт/тирүүлөй салмакта (тн) 7353 7316 100,5
Сүт (тн) 19475 18548 105,0
Жумуртка (миң даана) 1120 1098 102,0
Жүн (тн) 565 561 100,7

 

 

 

 

Район боюнча дыйкан жана үй чарбаларында

мал чарбачылыгынын негизги продуктыларын өндүрүү

(2020-жылдын январь — июль айы)

 

 

  Дыйкан чарбаларда Үй чарбаларда Коллективдүү чарбаларда Мамлекеттик чарбаларда
Эт (тн) 6739 614    
Сүт (тн) 1757,1 1904    
Жумуртка (миң даана)        
Жүн (тн)