Чолпон айылдык кеңешинин депутаттары

 

Аты жөнү Туулган жылы Негизги иштеген жери Билими Жашаган дареги
1 Дүйшекеева Салима Канатовна 1980 Чолпон оорукан. эмчи айымы ат.орто Чолпон
2 Жумалы уулу Адил 1992 К.Акназаров о.м. мугалим Жогорку Эпкин
3 Ишенов Чынгыз Ишенович 1987 дыйкан чарба Жогорку Чолпон
4 Касымов Алмаз Исабекович 1987 дыйкан чарба жогорку Чолпон
5 Кооманов Мыктыбек Миңбаевич 1974 дыйкан чарба орто Чолпон
6 Рысбаев Урмат Муратович 1988 Кочкор ЭТР кызматкери Жогорку Чолпон
7 Таджиев Асланбек Шаршеналиевич 1979 дыйкан чарба орто Чолпон
8 Чолпонкул уулу Нурадил 1989 айылдык бала бакча кызм. жогорку Чолпон
9 Абдраимов Дүйшөнбек Өмүрбекович 1961 дыйкан чарба орто Осовиахим
10 Шаабаева Асель Сапарбековна 1972 ФАП фельдшери орто Осовиахим
11 Айтбай уулу Бакыт 1975 Дыйкан чарба Орто Туз
12 Жумакадыров Арсланбек Бердибекович 1975 дыйкан чарба Жогорку Туз
13 Жыргалбек уулу Ардак 1990 Кочкор ЭТР кызматкери орто Туз
14 Исламов Каниет Алакович 1975 Дыйкан чарба орто Туз
15 Кадырбеков Майрамбек Адылович 1987 Дыйкан чарба Орто Туз
16 Ирсалиев Молдобек Ирсалиевич 1940 Дыйкан чарба Жогорку Ара-Көл
17 Токтомушов Тунукбек Исабекович 1983 айылдык клубдун башчысы Жогорку Ара-Көл
18 Женишбеков Чолпонбек Абдракманович 1987 Мааткеримов ат.о.м. мугалим Жогорку Эпкин
19 Жолдошов Канат Маратбекович 1989 дыйкан чарба Орто Эпкин
20 Кадыров Аскарбек Кудайбергенович 1971 дыйкан чарба орто Эпкин
21 Мендиев Мусакожо 1958 фермер Орто Эпкин