Чолпон айыл өкмөтүнүн аппараты

 

Ф.А.А. Кызматы Туулган жылы Байл. телефону
1 Карбозов А.К. Айыл өкмөт башчысы 1968 0702051855
2 Байталиев К. Жооптуу катчы 1951 0772147584
3 Ташматов Ш. Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы 1949 0773471733
4 Абирова Ж. Комп. ж-а юрид. маселелер боюнча башкы адис 1965 0772185475
5 вакант Жер, турак жай боюнча башкы адис 1968 0772716138
6 вакант Мал чарба жана ветерин. боюнча башкы адис
7 Асыранкулова Р. Кирешелер боюнча башкы адис 1960 0772906551
8 Исмаилов Б. Статист-экономист – жетектөөчү адис 1951 0778238984
9 Сатыбалдиев Н. Жерге жайгаштыруу боюнча жетектөөчү адис 1974 0777024957
10 Доскулов К. Жерге жайгаштыруу боюнча жетектөөчү адис 1974
11 Узбекова Ж. Чыгымдар боюнча адис – кассир 1966 0777678771
12 Боогачиев А. Социалдык жактан коргоо боюнча адис 1980 0770520114
13 Исираилова Г. ВУС инспектору – адис 1958 0772857857
14 Байдавлетов Б. ВУС инспектору – адис 1977
15 Ниязбек у. Адилет Эпкин айылынын башчысы 1981 0709279669
16 Кыйсаев С.Э. Туз айылынын башчысы 1981 0700032106
17 Жузупов Т.С. Ара-Көл айылынын башчысы 1972 0709418152
18 Кубатбеков К. Оро-Башы айылынын башчысы 1957 0709283730
19 Алыбаев С.Т. Осовиахим айылынын башчысы 1974 0777149209
20 Орозалиев Т. Ак-Чий айылынын башчысы 1966 0778031698
21 Сыдыкова Ч. Иш алып баруучу 1964 0779565933