Соң-Көл айыл өкмөтүнүн паспорту

Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун туштук болугундо  жайгашып, туштук тарабынан Нарын району, батыш тарабынан Жумгал району, тундук тарбынан Кок-Жар айыл окмоту жана чыгыш тарабы Ак-Кыя айыл окмоту менен чектешип турат. Климаты суук, кыз мезгили оор болуп узакка созулат жаз кеч келет.

Көрсөткүчтөр

Баары

1

Почталык индекси                                                             722802

2

Дареги Төлөк айылы, Жээк көчөсү  №9

3

Байланыш телефону 0773-69-77-34

4

Факс

5

Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы 1998-жыл

6

Жалпы аянты

7

Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны 1

8

Райондук борборунан алыстыгы   50 км

9

Облустун борборунан алыстыгы 85 км

10

Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы             110 км

11

Деңиз деңгээлинен бийиктиги  2300м

12

Жакынкы аэропорттон алыстыгы 270км

 

  2014 2015

13

Калктын саны 1776 1707

14

Кожолуктун саны 371 390

15

Калктын улуттук курамы    

 

Кыргыздар 1775 1706

 

Өзүбектер

 

Орустар

 

Тажиктер

 

Түрктор

 

Уйгурлар

 

Татарлар

 

Жана башка улуттар 1 1

16

Калктын социалдык курамы 1776 1707

 

Эркектер 889 856

 

Аялдар 887 851

17

Эмгекке жарамдуулар 1005 1016

 

Эркектер 468 450

 

Аялдар 537 566

 

Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар 247 254

18

Пенсионерлер 215 220

 

Эркектер 67 78

 

Аялдар 148 142

 

Улуу Ата Мекендик согуштун жана ага тендештирилген локалдык согуштардын катышуучулары 1 1

19

Социалдык объектилер    

 

Мектептердин саны (окуучулардын саны) 1/221 1/228

 

Башталгыч билим берүү 1/25 1/46

 

Орто билим берүү 1 1

 

Негизги билим берүү

 

Кесиптик лицейлер

 

Окуучулардын саны 221 228

 

Мектепке чейинки билим берүү мекеме 1 1

 

Жогорку окуу жайлардын филиалдары

 

Окуу курстары

 

Аймактык ооруканалар

 

Поликлиникалар

 

ФАП

 

Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу 1 1

 

Клубдар 1 1

 

Стадиондор

 

Спорт аянттары

 

Китепканалар 1 1

 

Мончолор (коомдук/жеке менчик) ж/м 32 ж/м35

 

Чач тарачтар

 

Дүкөндөр (жеке менчик) 4 4

 

Кафелер

 

Ашканалар

 

Жана башкалар

20

Аймактык-коомдук оз алдынча башкаруу органдары (ТОС)    

21

Коомдук алдын алуу борбору 1 1

22

Ардагерлер кеңештери 1 1

23

Аялдар кеңештери 1 1

24

Жаштар кеңештери 1 1

25

Аксакалдар соту 1 1

26

ЖЕР АЯНТТАРЫ    

 

Жалпы жер аянттары (га) 26579 26579

 

Анын ичинен    

 

Айыл чарба багытындагы жерлер 355 355

 

Анын ичинен

 

Айдоо жери 116 116

 

Кайрак 239 239

 

Жайыт 26224 26224

 

Көп жылдык өсүмдүк

 

Бак

 

Кысыр аныз 20 20

 

Чөп чабынды 21 21

 

Эшик алды 16 16

 

Токой

 

Саз 21 21

 

Сулуу айдоо

 

Ар түрдүү жерлер 5 5

27

Кайра бөлүштүрүү фондусунун жерлери  га 94,2 94,2

 

Сулуу 50 50

 

Кайрак 44,2 44,2

28

Мал чарбасы (баш)    

 

Ири мүйүздүү мал 1640 1703

 

Майда жандык мал (анын ичинен эчкилер) 6890 7255

 

Жылкы 1050 1157

 

Үй канаттуулары 1018 1035

 

Чочко

29

Чарба жүргүзүүчү субъектилер    

 

Дыйкан чарбалары 27 27

 

Үрөн чарбалары

 

Тех. Сервистер

 

Вет.сервистер

 

Тегирмендер

 

Заводдор

 

Өкмөттүк эмес уюмдар

 

АЗС

 

ААК, ЖАК, ЖЧК

 

Кичи базалар

 

Жеке ишкерлер

30

Байланыш    

 

Райондун борбору менен Автомашина Автомашина

 

Ички чарбалык жолдор (км) 9 9

 

Теле берүү (мамлекеттик-жергиликтүү)

 

Суу түтүктөр үйүнө (км) 7,2 7,6

31

Кирешелердин аталышы (сом менен)    

 

Кирешенин жеке булактары 522,8 381,4

 

Республикалык бюджеттен каржыланышы 7327,1 355,9

 

Кирешенин башка түрлөрү

32

Инвестициянын көлөмү (сом менен) Мин сом Мин сом

 

Ата мекендик инвестициялар 1721,0

 

Чет  өлкөлүк инвестициялар 56,0

33

Электр энергия тармагы    

 

Дебитордук карыз (миң сом) 318,7 1,9

 

Э/энергиясынын техникалык жоготуусу (миң кВт/ч) 530,1

 

Э/энергиясынын коммерциялык жоготуусу (миң кВт/ч)

34

Өнөр жайдын дүң продукциясы, жалпысынан (миң. Сом) факт    

 

Физикалык көлөмдүн индекси (%)

35

Айыл чарба    

 

Физикалык көлөмдүн индекси (%)

36

Капиталдык салым    

 

Өсүү темпи (%)

37

Чекене тавор жүгүртүү    

 

Өсүү темпи (%)

38

Тышкы соода жүгүртүү    

 

Өсүү темпи (%)

 

Анын ичинен –экспорт

 

-импорт

 

Соода балансасынын сальдосу (миң сом)

39

Транспорттун бардык турлору менен жүк ташуу (миң тонна)    

 

Өсүү темпи (%)

40

Жүргүнчүлөрдү ташуу (миң адам)    

 

Өсүү темпи (%)

41

Салыктардын жана жыйымдардын жыйналышы (миң сом) 522,8 368,4

 

Өсүү темпи (%)    

42

Өндүрулгөн айыл чарба продукцияларынын түрлөрү (тонна)  

 

Дан баардыгы (тазаланган түрдө)    

 

а.и буудай 100 84

 

Арпа 112 85

 

Жүгөрү

 

Күрүч

 

Пахта (зачеттук салмакта)

 

Тамеки (зачеттук салмакта)

 

Май өсүмдүгү

 

Картошка 140 168

 

Жашылча

 

Бакча өсүмдүгү

 

Мөмө-жемиш

 

Жүзүм

43

Мал чарба продукцияларын өндүрүү (тонна)    

 

Эт (тирүүлөй салмакта) 601 481

 

Сүт 868 644

 

Жүн 20 21

 

Жумуртка (миң даана) 32,0 25,0

44

Миграциялык абал (адам)    

 

Сырткы (кеткендер/ келгендер) 8 14

 

Ички (кеткендер /келгендер) 8 26

45

Жаңы түзүлгөн жумуш орундарынын саны 4 12

46

КБФ жерлеринен пайдалангандыгы үчүн ижара акы; (миң сом) план/факт

47

Жайыт төлөмдөрүнүн топтолушу (миң. сом) план/факт 180,0/100% 180,0/92%

48

Социалдык төлөмдөрдөн топтолушу; (миң. сом) план/факт

49

Пайланылган сугат су үчүн төлөмдөрдү топтолушу; (миң. сом) план/факт

50

Таза суу менен камсыз болуусунун абалы (адам %) 80% 80%

51

Пайдаланылбай калган жер аянттары; га (жалпы айдоо жерге карата %)  

20га-7.1%

 

 

20га-7.1%

52

Катталган кылмыштын саны 12 13