Соң-Көл айыл өкмөтүнүн аппараты

 

 

Аты-жөнү Иштеген кызматы Туулган жылы Байл. телефону
1 Чекирбаев Э.З. Айыл өкмөт башчысы 1987 0702310707
2 Алымбаев Р. Жооптуу катчы 1963 0772682934
3 Калманбетова Р. Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы 1965 0777779250
4 Асыранкулов А. Жер, турак жай  боюнча башкы адис 1978 0772808188
5 Быкыев Т. Мал чарба жана ветерин. боюнча адис 1981 0773040091
6 Акматова М. Кирешелер боюнча жетектөөчү адис 1958 0777582833
7 Аблабекова М. Социалдык жактан коргоо башкы адиси 1977 0778429951
8 Сулайманов Э. ВУС инспектору – адис 1983 0778064242