Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн паспорту

Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун Кум-Дөбө бөлүгүндө жайгашып, Түндүк чыгыш тарабынан Семиз-Бел айыл өкмөтү, тарабынан Чолпон айыл өкмөттөрү  менен чектешип турат.

Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  

Көрсөткүчтөр

Баары

1 Почталык индекси 722811
2 Дареги: Кочкор району, Кум-Дөбө айылы. О.Алиев № 65 а
3 Байланыш телефондору 60-179
4 Факс 60-179
5 Айыл өкмөттүн түзүлгөн жылы 1997
6 Жалпы аянты 35.5 квм
7 Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны:

 

Ак-Жар, Кум-Дөбө,                                                                          Шамшы, Бугучу
8 Райондун борборунан алыстыгы 18 км
9 Облустун борборунан алыстыгы 140 км
10 Темир жол станциясынан алыстыгы 85 км
11 Жакынкы аэропорттон алыстыгы
12 Деңиз деңгээлинен бийиктиги 1860 дан 205 м
    2014 2015
13 Калктын саны 8967 9408
14 Кожолуктун саны 2142 2139
15 Калктын улуттук курамы    
  –          кыргыздар 8942 9384
–          өзбектер 6 6
–          тажиктер 1 1
–          түрктөр
–          орустар 4 3
–          дунган-уйгурлар 3 3
–          татарлар 3 3
–          казак ж.б улуттар 8 8
16 Калктын социалдык курамы 5328 5532
  –          эркектер 1807 1826
–          аялдар 3521 3706
17 Эмгекке жарамдуулар 3085 3127
  –          эркектер 1457 1477
–          аялдар 1628 1650
18 Пенсионерлер 753 836
  –          эркектер 232 257
–          аялдар 521 579
  Улуу Ата Мекендик согуштун жана ага теңештирилген локалдык согуштардын катышуучулар
19 Социалдык объектилер 3 мектеп 3 мектеп
  –          мектептер (саны, окуучулардын саны) 1911 1925
  –          орто билим берүү жана толук эмес орто билим берүүчү мектептер
  –          негизги билим берүү -=
  –          башталгыч билим берүү
  –          мектепке чейинки билим берүү мекемелери 4 4
  –          кесиптик лицейлер
  –          ЖОЖдордун филиалдары
  –          Окуу курстары
  –          Аймактык ооруканалар
  –          Поликлиникалар
  –          ФАПтар 2 2
  –          Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу 2 2
  –          Клубдар 2 2-
  –          Стадиондор
  –          Спорт аянттары 3 3
  –          Китепканалар 3 3
  –          мончолор 3 3
  –          чач тарачтар 1 1
  –          дүкөндөр 25 25
  –          кафелдер
  –          ашканалар
20 Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары (ТОС) 1 1
21 Коомдук алдын алуу борборлору (ОПЦ) 1 1
22 Ардагерлер кеңештери 3 3
23 Аялдар кеңештери 3 3
24 Жаштар кеңештери 3 3
25 Аксакалдар соттору 3 3
26 Жер аянттары (га)    
  –          жалпы жер аянты, анын ичинен 5682 5682
  –          айыл чарба багытындагы жерлер, анын ичинен    
  –          айдоо жер аянты анын ичинен    
  –          суулуу айдоо 4035 4035
  –          кайрак 324 324
  –          жайыт 66104 66104
  –          көп жылдык өсүмдүк 1327 1327
  –          бак    
  –          кысыр аңыз    
  –          эшик алды    
  –          токой    
  –          саз    
  –          ар түрдүү жерлер    
27 Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери га 1001 1001
  Анын ичинен – суулуу 275,1 268,41
  –          кайрак 324 324
28 –          Мал чарбасы (баш)    
  –          Ири мүйүздүү мал 4623 4724
  –          Анын ичинен-уйлар 2259 2315
  –          Майда мал жандыктар 32025 32766
  –          жылкы 2483 2535
  –          үй канаттуулары 10663 10924
29 Чарба жүргүзүүчү субьектилер
  –          фермердик чарбалар
  –          дыйкан чарбалар
  –          үрөн чарбалар 3 3
  –          тех. сервистер
  –          вет.сервистер 3 3
  –          тегирмендер 1 1
  –          заводдор
  –          АЗС
  –          ААК,ЖАК,ЖЧК
  –          Кичи базарлар
  –          Жеке ишкерлер
  –          Өкмөттүк эмес уюмдар 1 1
30 Байланыш 3 3
  –          Райондун борбору менен 18 км 18 км
  –          Телеберүү (мамлекеттик жергиликтүү) 20 км 20 км
  –          Ички чарбалык жолдор (км) 60 60
  –          Суу түтүктөр үйүнө (км) 36 36
31 Кирешелердин аталышы (сом менен) Жеке булак Жеке булак
  Кирешенин жеке булактары 2834600  
  Республикалык бюджеттен каржыланышы 31539400 4714000
  Кирешенин башка түрлөрү    
32 Инвестициянын көлөмү (сом менен)    
  –          Ата Мекендик инвестициялар 650000  
  –          Чет өлкөлүк инвестициялар   2,200000
33 Электр энергия тармагы    
  Дебитордук карыз (миң сом) 450000 520000
  Эл.энергиясынын техникалык жоготуусу (миң кв.т/ч)
  Эл.энергиясынын коммерциялык жоготуусу (миң квт/ч)
34 Өнөт жайдын дүң продукциясы, жалпысынан (миң сом) факт
  Физикалык көлөмдүн индекси (%)
35 Айыл чарбасы
  Физикалык көлөмдүн индекси(%)
36 Капиталдык салым
  Өсүү темпи (%)
37 Чекене товар жүгүртүү
  Өсүү темпи (%)
38 Тышкы соода жүгүртүү
  Өсүү темпи
  Анын ичинен:-экспорт
  –          Импорт
  –          Соода балансынын сальдосу (                                                                                                                                                                                                                                                                                   миң сом)
39 Транспорттун бардык түрлөрү менен жүк ташуу миң тонна) 9600 9600
  Өсүү темпи (%) 100 706%
40 Жүргүнчүлөрдү ташуу (миң адам)
  Өсүү темпи (%)
41 Салыктардын жана жыйымдардын жыйналышы(м.сом) 2834600 3088600
  Өсүү темпи(%) 1.5 1.9
42 Өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын түрлөрү (цн)    
  Дан бардыгы (тазаланган түрдө) 32680 25749
  А.и. буудай 14740 11126
  арпа 17940 14623
  жүгөрү
  Күрүч
  Пахта
  Тамеки
  Май өсүмдүгү
  Картошка 106145 104820
  Жашылча 777 700
  Бакча өсүмдүгү    
  Мөмө жемиш 115 117
  жүзүм    
43 Мал чарба продукцияларын өндүрүү (цн)    
  –          Эт тирүүлөй салмакта 13592 13838
  –          Сүт 35313 35949
  –          жүн 77,4 78,6
  –          жумуртка (миң даана) 287,2 298,6
44 Миграциялык абал (адам)    
  –          сыртка (кеткендер, келгендер) 20 25
  –          ички (кеткендер, келгендер) 61 75
45 Жаңыдан түзүлгөн жумуш орундарынын саны    
46 КБФ жерлеринен пайдалангандыгы үчүн ижара акы (м.сом) план, факт 246420 189798

140 м.сом

47 Жайыт төлөмдөрүнүн топтолушу: (м.сом)  план/ факт 203000 384000
48 Соц. төлөмдөрдөн топтолушу (м.сом) план/план    
49 Пайдаланган сугат суу үчүн төлөмдөрү топтолушу, план/ факт (м.сом) Пл.825.0

Фк 385.5

825.0

390.0

50 Таза суу менен камсыз болуусунун абалы (адам %) 70% 80%
51 Пайдаланылбай калган жер аянттары: га (жалпы айдоо жерге-карта %)    
52 Катталган кылмыштын саны