Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн аппараты

 

Ф.А.А. Кызматы Туулган жылы Байл. телефону
1 Асанбаев М. Айыл өкмөт башчысы 1966 0553553592
2 Ишенгулов Ө. Жооптуу катчы 1954 0773714318
3 Тажиев Б. Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы 1977 0773774991
4 Курманалиева К. Салык инспектору – башкы адис 1961 0772690468
5 Нуркалиев К. Мал чарба жана ветерин. боюнча башкы адис 1959 0550226150
6 Касмалиева А. Салык инспектору – башкы адис 1970 0557622349
7 Дүйшөкулова Ж. Салык инспектору – башкы адис 1966 0772336643
8 Жумагулова Г. Статист-экономист – жетектөөчү адис 1964 0773636544
9 Осмонов Н. Жер, турак жай боюнча жетектөөчү адис 1981 0773428981
10 Абдырасакова А. Эсепчи-кассир – жетектөөчү адис 1961 0772568577
11 Мааткалымов Э. Шамшы айылынын башчысы 1969 0778535016
12 Дүйшөналиев К. Ак-Жар айылынын башчысы 1970 0778406670
13 Акматов Н. Бугучу айылынын башчысы 1977 0771494154
14 Мусаев Н. ВУС инспектору – жетектөөчү адис 1970 0779194215
15 Сыдыков Д. ВУС инспектору – жетектөөчү адис 1970 0772955091
16 Ашыралиев М. ВУС инспектору – жетектөөчү адис 1986 0772929193
17 Рахманова Ж. Социалдык жактан коргоо боюнча адис 1980 0772883621
18 Абдыраимова К. Кирешелер боюнча адис 1969 0779700391
19 Тынайбекова А. Иш алып баруучу 1964 0777823760