Кош-Дөбө айыл өкмөтүнүн паспорту

Көрсөткүчтөр Баары
1 Почталык индекси                                                             722805
2 Дареги  Канат  № 9
3 Байланыш телефону 0353560 118
4 Факс 0353560 118
5 Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы 1996-жыл
6 Жалпы аянты 39320 кв М
7 Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны 2
8 Райондук борборунан алыстыгы   16 км
9 Облустун борборунан алыстыгы 156 км
10 Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы             61 км
11 Деңиз деңгелинен бийиктиги  2013м
12 Жакынкы аэропорттон алыстыгы 240км

 

    2015 2016
13 Калктын саны 3265 3353
14 Кожолуктун саны 728 732
15 Калктын улуттук курамы
  Кыргыздар 3263 3351
  Өзүбектер 2 2
  Орустар
  Тажиктер
  Түрктөр
  Уйгурлар
  Татарлар
  Жана башка улуттар
16 Калктын социалдык курамы 3265 3353
  Эркектер 1671 1717
  Аялдар 4594 1636
17 Эмгекке жарамдуулар 2094 2087
  Эркектер 1152 1048
  Аялдар 942 1039
   Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар 485 49
18 Пенсионерлер 475 490
  Эркектер 245 246
  Аялдар 240 250
  Улуу Ата Мекендик согуштун жана ага тендештирилген локалдык согуштардын катышуучулары 2 2
19 СОЦИАЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР
Мектептердин саны 2 2
Башталгыч билим берүү
Орто билим берүү 2 2
Негизги билим берүү
Кесиптик лицейлер
Окуучулардын саны 688 634
Мектепке чейинки билим берүү мекеме 64 70
Жогорку окуу жайлардын филиалдары 2 2
Окуу курстары 57 62
Аймактык ооруканалар
Поликлиникалар
ФАП 1 1
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу 1 1
Клубдар 2 2
Стадиондор
Спорт аянттары 1
Китепканалар 2 2
Мончолор (коомдук/жеке менчик) 196 240
Чач тарачтар
Дүкөндөр (жеке менчик) 8 8
Кафелер
Ашканалар
Жана башкалар
20 АЙМАКТЫК-КООМДУК ОЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ (ТОС)    
21 Коомдук алдын алуу борбору
22 Ардагерлер кеңештери 1 1
23 Аялдар кеңештери 1 1
24 Жаштар кеңештери 1 1
25 Аксакалдар соту 1 1
26 ЖЕР АЯНТТАРЫ
  Жалпы жер аянттары (га) 39320 39320
  Анын ичинен
  Айыл чарба багытындагы жерлер 1683 1683
  Анын ичинен насос 323 323
  Айдоо жери 1494 1494
  Кайрак 16 16
  Жайыт 22728 22728
  Көп жылдык өсүмдүк 4 4
  Бак
  Кысыр аныз
  Чөп чабынды
  Эшик алды
  Токой
  Саз
  Сулуу айдоо
  Ар түрдүү жерлер
27 Кайра бөлүштүрүү фондусунун жерлери  га 87 87
  Суу баскан 19 19
  Кайрак 6 6
28 МАЛ ЧАРБАСЫ (баш)
  Ири мүйүздүү мал 1888 2719
  Майда жандык мал (анын ичинен эчкилер) 13468 13700
  Жылкы 1342 1707
  Үй канаттуулары 2263 2501
  Чочко
29 ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ СУБЪЕКТИЛЕР
  Дыйкан чарбалары 658 658
  Үрөн чарбалары 1 1
  Тех. Сервистер 1 1
  Вет.сервистер 1 1
  Тегирмендер 4 4
  Заводдор
  Өкмөттүк эмес уюмдар
  АЗС
  ААК, ЖАК, ЖЧК
  Кичи базалар
  Жеке ишкерлер 36 36
30 БАЙЛАНЫШ    
  Райондун борбору менен
  Ички чарбалык жолдор (км)
  Теле берүү (мамлекеттик-жергиликтүү) санарип санарип
  Суу түтүктөр үйүнө кирген (км) 120 270
31 Кирешелердин аталышы (сом менен)
  Кирешенин жеке булактары 1447.8 217.1
  Республикалык бюджеттен каржыланышы 3195.5 1116.5
  Кирешенин башка түрлөрү 3236.5 314.1
32 Инвестициянын көлөмү (сом менен)
  Ата мекендик инвестициялар
  Чет  өлкөлүк инвестициялар 70079
33 Электр энергия тармагы
  Дебитордук карыз (миң сом) 96,7
  Э/энергиясынын техникалык жоготуусу (миң кВт/ч)
  Э/энергиясынын коммерциялык жоготуусу

(миң кВт/ч)  34Өнөр жайдын дүң продукциясы, жалпысынан (миң. Сом) факт   Физикалык көлөмдүн индекси (%)  35Айыл чарба   Физикалык көлөмдүн индекси (%)  36Капиталдык салым   Өсүү темпи (%)  37Чекене тавор жүгүртүү   Өсүү темпи (%)  38Тышкы соода жүгүртүү   Өсүү темпи (%)   Анын ичинен –экспорт   -импорт   Соода балансасынын сальдосу (миң сом)  39Транспорттун бардык түрлөрү менен жүк ташуу (миң тонна)66 Өсүү темпи (%)  40Жүргүнчүлөрдү ташуу (миң адам)   Өсүү темпи (%)  41Салыктардын жана жыйымдардын жыйналышы (миң сом)1447,8221,1 Өсүү темпи (%)110,5105,442Өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын түрлөрү (тонна)   Дан баардыгы (тазаланган түрдө)750750 а.и буудай8140 Арпа669710 Жүгөрү

 Күрүч

 Пахта (зачеттук салмакта)

 Тамеки (зачеттук салмакта)

 Май өсүмдүгү

 Картошка300300 Жашылча33 Бакча өсүмдүгү   Мөмө-жемиш   Жүзүм  43Мал чарба продукцияларын өндүрүү (тонна)   Эт (тирүүлөй салмакта)970,6

 

110,8%324,3

100,4% Сүт2202,1

100,8%500,2

101,4% Жүн35,6108,2%  Жумуртка (миң даана)103,775,2%17,3

105%44Миграциялык абал (адам)   Сырткы (кеткендер/ келгендер)33-2012-16 Ички (кеткендер /келгендер)16-53-745Жаңы түзүлгөн жумуш орундарынын саны  46КБФ жерлеринен пайдалангандыгы үчүн ижара акы; (миң сом) план/факт35,111,047Жайыт төлөмдөрүнүн топтолушу (миң. сом) план/факт457,0467,048Социалдык төлөмдөрдүн топтолушу; (миң. сом) план/факт  49Пайланылган сугат суу үчүн төлөмдөрдүн топтолушу; (миң. сом) план/факт357,0523,950Таза суу менен камсыз болуусунун абалы (адам %)100 %100 %51Пайдаланылбай калган жер аянттары; га (жалпы айдоо жерге-карата %)17га17га52Катталган кылмыштын саны