Кочкор айыл өкмөтүнүн паспорту

       Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун түштүк чыгыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш

тарабынан Ак-Кыя айылдык аймагы, батыш тарабынан Соң Көл  айыл аймагы менен чектешип турат.

Климаты; суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет. Түндүк тарабынан Семиз Бел

айыл өкмөтү, түштүк чыгыш тарабынан Ак-Кыя, Сары –Булак айыл өкмөттөрү менен чектешкен.

 

Көрсөткүчтөр Баары
1 Почталык индекси 722500
2 Дареги Кочкор айылы, Шамен көчөсү №36
3 Байланыш телефону (03535) 5-05-33; 5-00-88
4 Факс  
5 Айылдык өкмөттүн түзүлгөн жылы 1926
6 Жалпы аянты (га) 86278
7 Айылдык өкмөтүнө караган айылдардын саны 3
8 Райондун борборунан алыстыгы
9 Облустун борборунан алыстыгы 120
10 Темир жол станциясынан алыстыгы 54
11 Жакынкы аэропорттон алыстыгы 120
12 Деңиз деңгээлинен бийиктиги  
    2015 2016
13 Калктын саны 17371 17543
14 Кожолуктун саны 3713 3713
15 Калктын улуттук курамы    
  -кыргыздар 17108 17277
  -өзбектер 35 37
  -тажиктер  
  -түрктөр  
  -орустар 14 15
  -уйгурлар 65 68
  -татарлар 13 14
  ж.б.улуттар 136 132
16 Калктын социалдык курамы    
  – эркектер 8494 8578

-аялдар 8877 8965
17 Эмгекке жарамдуулар    
  – эркектер 4941 4989
  -аялдар 5164 5215
18 Пенсионерлер    
  – эркектер    
  -аялдар    
  Улуу Ата Мекендик Согуштун жана ага теңештирилген локалдык согуштардын катышуучулары 3 2
19 Социалдык объектилер    
  -мектептер (саны окуучулардын саны)    
  -орто билим берүү жана толук эмес орто билим берүүчү мектептер 6/4061 6/4083
  -негизги билим берүү  
  -башталгыч билим берүү  
  -мектепке чейинки билим берүү мекемелери 5/590 5/590
  -кесиптик лицейлер
  -ЖОЖдордун филиалдары
  -окуу курстары 1
  -аймактык ооруканалар 1 1
  -поликлиникалар 1 1
  -ФАПтар 1 1
  -үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу 2 2
  -кинотеатр, клубдар 3 3
  -стадиондор 1 1
  -муз валейбол; баскетбол; спорт аянттары 3 4
  -китепканалар 4 4
  -мончолор 31/3 32/3
  -чачтарачканалар 9 10
  -дүкөндөр 41 42
  -кафелер 5 6
  -ашканалар 6 7
20 Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары (ТОС) 8 8
21 Коомдук алдын алуу борборлору (ОПЦ) 1 1
22 Ардагерлер кеңештери 3 3
23 Аялдар кеңештери 3 3
24 Жаштар кеңештери 3 3
25 Аксакалдар соттору 3 3
26 Жер аянттары (га)    
  -жалпы жер аянты, анын ичинен 86278 86278
  айыл чарба багытындагы жерлер, анын ичинен 64922 64922
  -айдоо жер аянты, анын ичинен 3452 3452
  –суулуу айдоо 3404 3404
  – кайрак 48 48
  – жайыт 61419 614198
  – көп жылдык өсүмдүк 5 5
  -бак 4 4
  -кысыр аңыз 42 42
  -эшик алды 440 440
  -токой 50 50
  -саз 13 13
  -бадалдар 579 579
  -ар түрдүү жерлер 20714 20714
27 Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери га 620 620
  Анын ичинен: -суулуу 381 381
  -кайрак 196 196
  Көп жылдык бак 1 1
28 Мал чарбасы (баш)каттоодон  чөп чабында 42 42
  -Ири мүйүздүү мал 3662 4323
  -анын ичинен уйлар 2312 2716
  -майда мал жандыктар 28409 29905
  -анын ичинен тубары 19236 20125
  -жылкы 1750 2562
  -үй канаттуулары 8711 8728
29 Чарба жүргүзүүчү субъектер    
  -фермердик чарбалар
  -дыйкан чарбалар 1560 1560
  -үрөн чарбалар 2 2
  -техсервистер 1 1
  -ветсервистер 3 3
  -тегирмендер 6 6
  -фабрика, заводдор 1 1
  -АЗС 3 3
  -ААК, ЖАК, ЖЧК 14 14
  -кичи базарлар 5 5
  -жеке ишкерлер 651 653
  -өкмөттүк эмес уюмдар 9 9
  -мал базар 1 1
30 Байланыш    
  -райондун борбору менен бар бар
  -телеберүү (мамлекеттик/ жергиликтүү) бар бар
  -(көчөлөр) ички чарбалык жолдор (км) 167 172
  -суу түтүктөр үйүнө (км) 58 58
31 Кирешелердин аталышы (сом менен)    
  -кирешенин жеке булактары 17465,4 23005525
  -Республикалык бюджеттен каржыланышы 38376,3
  Кирешенин башка түрлөрү
32 Инвестициянын көлөмү (миң сом)    
  -ата мекендик инвестициялар (10жыл; 20жыл) 185,0 13308,0
  -чет өлкөлүк инвестициялар 1677,0  
33 Электр энергия тармагы    
  -дебитордук карыз (миң сом)
  -э/ энергиясынын техникалык жоготуусу (миң кВт/ч)    
  -э/энергиясынын коммерциялык жоготуусу(миң      кВт/ч)    
34 Өнөр жайдын дүң продукциясы, жалпысынан (миң сом) факт    
  -физикалык көлөмдүн индекси (%)    
35 Айыл чарбасы    
  -физикалык көлөмдүн индекси (%)    
36 Капиталдык салым    
  Өсүү темпи(%)    
37 Чекене товар жүгүртүү    
  Өсүү темпи(%) 84,4135  
38 Тышкы соода жүгүртүү    
  -Өсүү темпи    
  Анын ичинен-экспорт
  -импорт
  -соода балансынын сальдосу (миң сом)-
39 Транспорттун бардык түрлөрү менен жүк ташуу (миң тонна)    
  Өсүү темпи(%)    
40 Жүргүнчүлөрдү ташуу (миң адам)    
  Өсүү темпи(%)    
41 Салыктардын жана жыйымдардын жыйналышы (миң сом) 15640,0 23005,525
  Өсүү темпи(%)   6,9%ке
42 Өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын түрлөрү (тонна)    
  -дан бардыгы (тазаланган түрдө) 2974,0 2965,6
  -а.и. буудай 1870,0 1711,6
  арпа 1104,0 1254,0
  жүгөрү  
  күрүч  
  пахта (зачеттук салмакта)-  
  тамеки (зачеттук салмакта)  
  май өсүмдүгү  
  картошка 6842,0 7811,0
  жашылча 212,88 212,8
  бакча өсүмдүгү    
  мөмө-жемиш    
  жүзүм  
43 Мал чарба продукцияларын өндүрүү (тонна)    
  Эт (тирүүлөй салмакта) 1103,7 1694,6
  Сүт 3207,4 4082,3
  Жүн 71,4 76,7
  Жумуртка (миң даана) 241,3 347,8
44 Миграциялык абал (адам)    
  -сырткы (кеткендер/келгендер) 5/- 8/10
  Ички (кеткендер/келгендер) 228/165 199/142
45 Жаңыдан түзүлгөн жумуш орундарынын саны 50 16
46 КБФ жерлеринен пайдалангандыгы үчүн ижара акы; (миң сом) план/ факт 93,6 141,744
47 Жайыт төлөмдөрүнүн топтолушу; (миң сом) 138,627/67,208 500,0
48 Социалдык төлөмдөрдүн топтолушу (миң сом) план/факт  
49 Пайдаланылган сугат суу үчүн төлөмдөрдү топтолушу; план/факт (миң сом)  
50 Таза суу менен камсыз болуусунун абалы (адам% ) 13700/88 15788/90
51 Пайдаланылбай калган жер аянттары; га (жалпы айдоо жерге- карата %) 145/4,2 140/4,1
52 Катталган кылмыштын саны 32 31