Кочкор айыл өкмөтүнүн аппараты

АППАРАТ  КЫЗМАТКЕРЛЕРИ

Ф.А.А. Кызматы Туулган жылы Байл. телефону
1 Исраилов М.М. Айыл өкмөт башчысы 1973 0772217732
2 Жумакадыр уулу Э. Орун басары  1960 0779201066
3 Сатарова С Жооптуу катчы  1980  0708468466
4 Калыкова Г Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы 1978
5 Сабырбек кызы К. Салык инспектору – башкы адис 1959
6 Мураталиева Г. Социалдык жактан коргоо боюнча башкы адис 1950 0778643747
7 Ибраилова Т. Эсепчи – башкы адис 1954 0772654269
8 Вакант Юрист – башкы адис
9 Бейшенкулов С. Жер, турак жай боюнча башкы адис 1972 0779192424
10 Сырдыбаева Ж. Кирешелер боюнча жетектөөчү адис 1962 0550045073
11 Сманкулова Ч. Жерге жайгаштыруу боюнча жетектөөчү адис 1964 0777735875
12 Өмүров Анарбек Мал чарба жана ветеринария боюнча жетектөөчү адис 1954 0778339612
13 Кулманбетова Г. Социалдык жактан коргоо боюнча жетект. адис 1968 0552140468
14 Эшмуканбетов Э. Өзгөчө кырдаалдар боюнча жетектөөчү адис 1982 0772196484
15 Сыдыкова Ц. ВУС инспектору – адис 1961
16 Вакант ВУС инспектору – адис
17 Жунушалиева Н. ВУС инспектору – адис 1978
18 Исакова М. ВУС инспектору – адис 1958 0771116064
19 Алжанбаева М. ВУС инспектору – адис 1980
20 Сатарова С. Статист-экономист – адис 1983
21 Абдыканова Э. Жерге жайгаштыруу боюнча адис 1966 0779201066
22 Исабаев Р. Тендик айылынын башчысы 1961 0778717806
23 Таласов М. Большевик айылынын башчысы 1971 0550920766