Көк-Жар айыл өкмөтүнүн паспорту

 

           Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун ортоңку бөлүгүндө жайгашып, батыш

тарабынан Семиз-Бел, чыгыш тарабынан Кочкор айыл өкмөттөрү  менен чектешип турат.

Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  

Көрсөткүчтөр Баары
1 Почталык индекси 722818
2 Дареги  Исагалы №2
3 Байланыш телефону
4 Факс 60-0-62
5 Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы 1995-жыл
6 Жалпы аянты 33212 га
7 Айыл окмотуно караган айылдардын саны 1
8 Райондун борборунан алыстыгы 10 км
9 Облустун борборунан алыстыгы 120 км
10 Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы 70 км
11 Дениз денгелинен бийиктиги 1800м
12 Жакынкы аэропорттон алыстыгы 240км
    2015 2016
13 Калктын саны 2659 2712
14 Кожолуктун саны 518 518
15 Калктын улуттук курамы
  Кыргыздар кыргыздар кыргыздар
  Өзбектер 2659 2712
  Орустар
  Тажиктер
  Турктор
  Уйгурлар
  Татарлар 1 1
  жана башка улуттар
16 Калктын социалдык курамы 2659 2712
  Эркектер 1332 1361
  Аялдар 1327 1351
17 Эмгекке жарамдуулар 1377 1412
  Эркектер 693 717
  Аялдар 684 695
  Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар 480 520
18 Пенсионерлер 248 250
  Эркектер 120 122
  Аялдар 128 128
  Улуу Ата Мекендик согуштун жана ага тендештирилген локалдык согуштардын катышуучулары 1
19 СОЦИАЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР
Мектептердин саны 1 1
Башталгыч билим беруу
Орто билим беруу 1 1
Негизги билим беруу
Кесиптик лицейлер
Окуучулардын саны 535
Мектепке чейинки билим беруу мекеме 1 1
Жогорку окуу жайлардын филиалдары
Окуу курстары
Аймактык ооруканалар
Поликлиникалар
ФАП 1 1
Уй-булолук дарыгерлер тобу
Клубдар 1 1
Стадиондор
Спорт аянттары
Китепканалар 1 1
Мончолор (коомдук/жеке менчик) 1 2
Чач тарачтар
Дукондор (жеке менчик) 5 6
Кафелер
Ашканалар
жана башкалар
20 АЙМАКТЫК-КООМДУК ОЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ (ТОС)    
21 Коомдук алдын алуу борбору 1 1
22 Ардагерлер кенештери 1 1
23 Аялдар кенештери 1 1
24 Жаштар кенештери 1 1
25 Аксакалдар соту 1 1
26 ЖЕР АЯНТТАРЫ
  Жалпы жер аянттары (га) 1327 1329
  Анын ичинен
  Айыл чарба багытындагы жерлер 1327 1329
  Анын ичинен
  Айдоо жери 1327 1302
  Кайрак 13 27
  Жайыт 31850 31850
  Коп жылдык осумдук 340 490
  Бак
  Кысыраныз 66 77
  Чоп чабынды
  Эшикалды
  Токой
  Саз 24,2 24,2
  Сулуу айдоо
  Ар турдуу жерлер 4,5 4,5
27 Кайра болуштуруу фондусунун жерлери, га 348 348,5
  Сулуу
  Кайрак 66 69
28 МАЛ ЧАРБАСЫ (баш)
  Ири муйуздуу мал 1951 1965
  Майдажандык мал (анын ичинен эчкилер) 12559,эчки631 12660 эчки650
  Жылкы 790 805
  Уйканатуулары 2259 2265
  Чочко
29 ЧАРБА ЖУРГУЗУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР
  Дыйкан чарбалары 933 933
  Урон чарбалары 1 1
  Тех. сервистер
  Вет.сервистер 1 1
  Тегирмендер 1 1
  Заводдор
  Окмоттук эмес уюмдар
  АЗС
  ААК, ЖАК, ЖЧК
  Кичи базалар
  Жеке ишкерлер 10
30 БАЙЛАНЫШ    
  Райондун борбору менен
  Ички чарбалык жолдор(км) 112 112
  Теле беруу (мамлекеттик-жергиликтуу)
  Суу түтүктөр үйүнө(км) 52 52
31 Кирешелердин аталышы (сом менен) 2293,6 2293,6
  Кирешенин жеке булактары
  Республикалык бюджеттен каржыланышы 2293,6 2293,6
  Кирешенин башка турлору
32 Инвестициянынкөлөмү (сом менен)
  Ата мекендик инвестициялар
  Чет  олколук инвестициялар
33 Электр энергия тармагы
  Дебитордук карыз (миң сом) 337,4 9,0
  Э/энергиясынын техникалык жоготуусу (мин кВт/ч)
  Э/энергиясынын коммерциялык жоготуусу (мин кВт/ч)
34 Өнөр жайдын дүң продукциясы, жалпысынан (миң. сом) факт
  Физикалык көлөмдүн индекси (%)
35 Айыл чарба
  Физикалык көлөмдүн индекси (%)
36 Капиталдык салым
  Өсүу темпи (%)
37 Чекене товар жүгүртүү
  Өсүу темпи (%)
38 Тышкы соода жүгүртүү
  Өсүу темпи (%)
  Анын ичинен –экспорт
  -импорт
  Соода балансасынын сальдосу (миң сом)
39 Транспорттун бардык турлору менен жүк ташуу (миң тонна)
  Өсүу темпи (%)
40 Жүргүнчүлөрдү ташуу (миң адам)
  Өсүу темпи (%)
41 Салыктардын жана жыйымдардын жыйналышы (миң сом) 767 811,7
  Өсүу темпи (%)
42 Өндүрулгөн айыл чарба продукцияларынын түрлөрү (тонна) 2995 3922
  Дан баардыгы (тазаланган түрдө) 1595 1072
  а.и буудай 770 522
  Арпа 825 560
  Жүгөрү
  Күрүч
  Пахта (зачеттук салмакта)
  Тамеки (зачеттук салмакта)
  Май өсүмдүгү
  картошка 2400 2850
  Жашылча 20 42
  Бакча өсүмдүгү
  Мөмө-жемиш
  Жүзүм
43 Мал чарба продукцияларын өндүрүү (тонна)
  Эт (тирүүлөй салмакта) 504 690
  Сүт 11593 1370.1
  Жүн 34,8 324
  Жумуртка (миң даана) 61,8 87.8
44 Миграциялык абал (адам)
  Сырткы (кеткендер/ ) 16  58-17
  Ички ( /келгендер) 12 7
45 Жаңы түзүлгөн жумуш орундарынын саны 27
46 КБФ жерлеринен пайдалангандыгы үчүн ижара акы; (миң сом) план/факт 41400 41400
47 Жайыт төлөмдөрүнүн топтолушу (миң. сом) план/факт  План 220000Факт 185211 План 250000Факт  –
48 Социалдык төлөмдөрдун топтолушу; (миң. сом) план/факт
49 Пайланылган сугат су у үчүн төлөмдөрдү топтолушу; (миң. сом) план/факт
50 Таза суу менен камсыз болуусунун абалы (адам %) 80% 85%
51 Пайдаланылбай калган жер аянттары; га (жалпы айдоо жерге-карата %) 69га-0,5%  77га-0,5%
52 Катталган кылмыштын саны