Кара-Суу айыл өкмөтүнүн паспорту

Географиялык жайгашкан жери:

Кочкор районунун батыш бөлүгүндө жайгашып, батыш тарабынан Чолпон, түндүк батышынан Талаа-Булак айыл өкмөттөрү  менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

 

Көрсөткүчтөр

Баары

1 Почталык индекси 722812
2 Дареги Мантыш айылыКасым көчөсү №23
3 Байланыш телефону
4 Факс
5 Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы 1996-жылы
6 Жалпы аянты 11кв км
7 Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны 5   АкталааМантыш

Кызыл-Дөбө

Кара-Мойнок

Орток

8 Райондук борборунан алыстыгы 55 км
9 Облустун борборунан алыстыгы 175 км
10 Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы 110 км
11 Деңиз деңгээлинен бийиктиги
12 Жакынкы аэропорттон алыстыгы 2250 м
    2014 2015
13 Калктын саны 6393 6384
14 Кожолуктун саны 1386 1400
15 Калктын улуттук курамы
  Кыргыздар 6393 6384
  Өзүбектер
  Орустар
  Тажиктер
  Түрктөр
  Уйгурлар
  Татарлар
  жана башка улуттар
16 Калктын социалдык курамы    
Эркектер 3127 3259
Аялдар 3266 3125
17 Эмгекке жарамдуулар
Эркектер 1961 2010
Аялдар 1957 1851
 Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар 142 144
18 Пенсионерлер 860 873
  Эркектер 301 323
  Аялдар 559 550
  Улуу Ата Мекендик согуштун жана ага тендештирилген локалдык согуштардын катышуучулары 6 5
19 СОЦИАЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР
Мектептердин саны 4 4
Орто билим берүү 4 4
Окуучулардын саны 1213 1187
Мугалимдердин саны 159 160
Мектепке чейинки билим берүү мекеме 4 5
Балдардын саны 100 125
Жогорку окуу жайлардын филиалдары
Аймактык ооруканалар
Койка орундарынын саны 5 5
Поликлиникалар 1 1
ФАП 3 3
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу 1 1
Дарыгерлер саны 5 5
Клубдар 2 2
Стадиондор
Спорт аянттары
Китепканалар 3 3
Мончолор (коомдук/жеке менчик) 4 4
Чач тарачтар 1 1
Дүкөндөр (жеке менчик) 11 11
Кафелер 1 1
жана башкалар
АЙМАКТЫК-КООМДУК ОЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ (ТОС)
20 Коомдук алдын алуу борбору 1 1
21 Ардагерлер кеңештери 1
22 Аялдар кеңештери 5 5
23 Жаштар кеңештери 5 5
24 Аксакалдар соту 5 5
25 Өкмөттүк эмес уюмдар
           ЖЕР АЯНТТАРЫ
26 Жалпы жер аянттары (га) 48665 48665
  Анын ичинен
  Айыл чарба багытындагы жерлер 36538 36538
  Анын ичинен
  Айдоо жери 4034 4034
  Кайрак 87 87
  Жайыт 28579 28579
  Бак 1,0 1,0
  Кысыр аныз
  Чөп чабынды 14 14
  Эшик алды 279 279
  Токой 521 521
  Саз
27 Кайра бөлүштүрүү фондусунун жерлери  га 845 845
  Айдоо жери 767 767
  Кайрак 63 63
28 МАЛ ЧАРБАСЫ (баш)
  Ири мүйүздүү мал 3999 3944
  Майда жандык мал (анын ичинен эчкилер) 26142 25799
  Жылкы 3898 3843
  Үй канаттуулары 5114 5271
  Чочко
29 ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ СУБЪЕКТИЛЕР
  Дыйкан чарбалары 952 952
  Үрөөн чарбалары 1 1
  АЗС 2 2
  ветсервистер 4 4
  Тех сервистер
  тегирмендер
  СПАлар 1 1
  Кичи базарлар 1 1
  Жеке ишкерлер
30 БАЙЛАНЫШ 2 3
  Мегаком 1 1
  Уюлдук оператор   О 1 1
  Уюлдук оператор Билайн 1
            ИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРА
  Ички чарбалык жолдор
  Анын ичиинен:
  Асфальт жолдор (км) 6
  Таш жолдор(км) 28 30
  Көпүрөлөр 6 7
  Суу түтүктөр түйүнү (км) 27 27
  Ирригациялык түйүндөр
  Каналдар 3         19,9км 3         19,9км
  Арыктар 13       61,8км 13       61,8км
  Автоунаанын жалпы саны 300 302
  Анын ичинен:
  Жеңил автоунаа 184 186
  Жүк ташуучу автоунаа 21 21
  Трактор 79 84
  Комбайн 11 11
Инвестициянын көлөмү ( сом менен)
31 Жергиликтүү инвестициялар
  Чет өлкөлүк инвестициялар(АРИС) 23552900
Кирешелердин аталышы (сом менен)
32 Кирешенин жеке булактары 2297545 1370800
  Республикалык бюджеттен каржыланышы 25546200 5179200
  Кирешенин башка түрлөрү 68700 419400
 
33 Электр энергия тармагы
Дебитордук карыз  (миң сом)
Э/ энергиясынын техникалык жоготуусу (миң кВт/час)         –
Э/ энергиясынын коммерциялык жоготуусу (миң кВт/час)            –
34 Онор жайдын дүң продукциясы, жалпысынан (миң сом) факт
             Физикалык көлөмдүн индекси (%)
35 Айыл чарбасы
             Физикалык көлөмдүн индекси (%)
36 Капиталдык салым
                                      Өсүү темпи (%)
37 Чекене товар жүгүртүү
                                      Өсүү темпи (%)
38 Тышкы соода жүгүртүү
                                      Өсүү темпи (%)
     Анын ичинен        – экспорт
–                     импорт
   Соода балансынын сальдосу (миң сом)
39 Транспорттун бардык түрлөрү менен жүк ташуу ( миң тонна)
                                    Өсүү темпи (%)
40 Жүргүнчүлөрдү ташуу (миң адам)
                                        Өсүү темпи (%)
41 Салыктардын жана жыйымдардын жыйналышы (миң сом) 1984545 1790200
                                        Өсүү темпи (%) 104 103
42 Ондүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын  түрлөрү(тонна)
–                     буудай 10480 10490
–                     арпа 20480 15600
–                     жүгөрү
–                     күрүч
–                     пахта
–                     картошка 2430 3260
–                     жашылча 1110 1130
–                     бакча өсүмдүгү
–                     мөмө жемиш
–                     жүзүм
43 Мал чарба продукцияларын өндүрүү (тонна)
–                     эт тирүүлөй салмакта 16020 17020
–                     сүт 42980 43650
–                     жүн 601 607
–                     жумуртка(миң даана) 186.6 188.8
44 Миграциялык абал (адам)
–                     сыртка (кеткендер келгендер) 15 20
–                     ички(кеткендер,келгендер) 40 45
45 Жаңы түзүлгөн жумуш орундарынын саны
46 КБФ жерлеринен пайдалангандыгы үчүн ижара акы (миң сом) план/факт 112,5 103,1
47 Жайыт төлөмдөрүнүн топтолушу (миң сом) план/факт 150,0 80,0
48 Социалдык төлөмдөрдүн топтолушу (миң сом) план/факт
49 Пайдаланылган сугат суу үчүн төлөмдөрдүң топтолушу (миң сом) план/факт 250000 130000
50 Таза суу менен камсыз болуусунун абалы (адам %) 81,25 81,25
51 Пайдаланылбай калган жер аянты; га (жалпы айдоо жерге – карата %)
52 Катталган кылмыштын саны        9 3