Кара-Суу айыл өкмөтүнүн аппараты

 

Ф.А.А. Кызматы Туулган жылы Байл. телефону
1 Осмонов А. Айыл өкмөт башчысы 1976 0559591077
2 Шейшеналиева М. Жооптуу катчы 1976 0705206370
3 Темиралиев К. Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы 1957 0554212960
4 Садыков М. Жер, турак жай боюнча башкы адис 1976 0709768000
5 Акынбеков М. Айыл жана мал чарбасы боюнча башкы адис 1961 0553123107
6 Ибраев У. Инвест. тартуу жана юрид. маселелер боюнча башкы адис 1981 0709811903
7 Сыдыков Б. Салык кызматкери – жетектөөчү адис 1964 0708284117
8 Искак уулу У. Социалдык коргоо боюнча жетектөөчү адис 1975 0700688675
9 Сапарбеков М. ВУС инспектору – жетектөөчү адис 1959 0556260281
10 Абдыгулов М. ВУС инспектору – жетектөөчү адис 1966 0707859533
11 Сопубекова А. Салык кызматкери – адис 1969 0709486651
12 Муканов Н. Салык кызматкери – адис 1971 0550880769
13 Садыков Б. Кызыл-Дөбө айылынын башчысы 1974 0700580148
14 Бейшеналиев Ж. Кара-Мойнок айылынын башчысы 1966 0707365503
15 Ибраев Р. Орток айылынын башчысы 1968 0705364637
16 Мусабаев М. Ак-Талаа айылынын башчысы 1958 0703132137
17 Молдогазиев М. ВУС инспектору – жетектөөчү адис 1975 0702706456