Талаа-Булак айыл өкмөтүнүн паспорту

Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун түндүк батыш тарабында жайгашып, түндүк чыгыш  тарабынан  Кум-Дөбө айыл аймагы , түндүк батыш  тарабынан  Чүй облусунун аймагы, түштүк тарабынан Кара-Суу айыл аймагы, күн чыгыш тарабынан  Чолпон айыл аймагы менен чектешип турат.                                                                             Климаты: суук,кыш мезгили оор болуп, узака созулат. Жаз кеч келет.

 

Көрсөткүчтөр

Баары

1 Почталык   индекси 722803
2 Дареги  Дөң-Алыш айылы
3 Байланыш  телефондору (03535) 60-050
4 Факс (03535)
5 Айыл  өкмөтүнүн  түзүлгөн  жылы 1996-жыл
6 Жалпы  аянты 363кв км
7 Айыл   өкмөтүнө   караган   айылдын  саны 2
8 Райондун   борборунан   алыстыгы 60км
9  Облустун   борборунан   алыстыгы 180км
10 Темир жол   станциясынан   алыстыгы 120км
11 Жакынкы   аэропорттон   алыстыгы
12 Деңиз   деңгээлинен   бийиктиги 2500метр
              2015

2016

13 Калктын   саны

4981

4946

14 Кожолуктун    саны

1105

1091

15 Калктын   улуттук   курамы

Кыргыздар

4979

4944

өзбектер

1

1

казактар

Тажиктер

Орустар

Уйгурлар

Татарлар

Ж.б. улуттар

1

1

16 Калктын   социалдык   курамы

Эркектер

2483

2464

Аялдар

2498

2482

17 Эмгекке  жарамдуулар

Эркектер

1521

1013

Аялдар

1388

682

18 Пенсионерлер

Эркектер

122

122

Аялдар

341

341

Улуу   Ата   Мекендик   Согуштун   жана   ага   теңештирилген   локалдык   согуштардын    катышуучулары

19 Социалдык   обьектилер

Мектептер  саны (окуучулардын   саны )

 

2 ( 962)

2 (989)

  Орто  билим   берүү   жана   толук   эмес   орто  билим   берүүчү   мектептер    
Негизги   билим  беруу

2

2

Башталгыч   билим  беруу

Мектепке   чейинки   билим   беруу   мекемелери

Кесиптик   лицейлер

ЖОЖдордун   филиалдары

Окуу   курстары

Айымактык ооруканалары

Поликлиникалар

ФАПтар

1

1

Үй-бүлөөлүк   дарыгерлер   тобу

1

1

Клубдар

1

1

Стадиондор

Спорт   аянттары

Китепканалар

2

2

Мончолор

1

1

Чач тарачканалар

1

1

Дүкөндөр

17

17

кафелер

Ашканалар

20 Аймактык   коомдук   өз  алдынча   башкаруу    органдары  (ИОС)

21 Коомдук   алдын  алуу   борборлору  (ОПЦ)

22 Ардегерлер  Кенеши

1

1

23 Аялдар  Кенеши

1

1

24 Жаштар  Кенеши

1

1

25 Аксакалдар   соттору

2

2

26 Жер   аянттары  (га)

35429

35429

  Жалпы   жер  аянты,анын   ичинен

Айыл  чарба   багытындагы    жерлер,анын   ичинен

35429

35429

Айдоо   жер  аянты,анын   ичинен

3796

3796

                            Суулуу   айдоо

Кайрак

Жайыт

31503

31503

Көп   жылдык   өсумдук

                           Бак

Кысыр   аныз

Эшик  алды

Токой

Саз

Ар   турдуу   жерлер ( чөп чабынды)

30

30

27 Кайра   болуштуруу   фондунун   жерлерге  га

470

470

                   Анын   ичинен:-суулуу

440

440

Кайрак

  чабынды

30

30

28 Мал  чарбасы  (баш)

Ири   мүйүздүү   мал

2387

2506

Анын   ичинен   уйлар

1150

1155

Майда  мал   жандыктар

14876

14884

  Жылкы

1994

2029

Үй канаттуулары

2626

2511

29 Чарба  жургузуучу  субьектилер 

Фермердик  чарбалар

Дыйкан  чарбалар

3368

3368

Үрон  чарбалар

2

2

Техсервистер

Ветсервистер

1

1

Тегирмендер

3

3

Заводдор

АЗС

ААК, ЖАК, ЖЧК

Кичи   базарлар

1

1

Жеке   ишкерлер

өкмөтүк   эмес   уюмдар

30 Байланыш

Райондун   борбору   менен

1

1

Телеберүү  (мамлекеттик   жергиликтүү)

Ички   чарбалык   жолдор  (км)

14

14

Суу   түтүктөр   түйүнү  (км)

27

27

31 Кирешелердин   аталышы  (сом  менен)

7526,1

7382,8

Кирешенин  жеке  булактары

1616,4

1662,6

Республикалык   бюджеттен   каржыланышы

5909,7

5390,2

Кирешенин  башка  түрлөрү

330,0

32 Инвестициянын   колому  (сом  менен)

1359,2

1356,6

Ата   мекендик   инвестициялар

Чет  өлкөлүк   инвестициялар

33 Электр   энергия   тармагы

Дебитордук   карыз  (мин  сом)

Э/энергиясынын   техникалык  жоготуусу  (мин  кВт/ч)

115,0

Э/энергиясынын     коммерциялык   жоготуусу   (мин  кВт/ч)

34 Онөр  жайдын  дүң   продукциясы,   жалпысынан  (миң,сом)факт

Физикалык  коломдун  индекси  (%)

35 Айыл  чарбасы

Физикалык  коломдун  индекси  (%)

36 Капиталджык  салым

2689,6

Осүү  темпи(%)

37 Чекене  товар  жугуртуу

Өсүү  темпи(%)

38 Тышкы   соода   жугуртуу

Өсүү  темпи

Анын  ичинен  -экспорт

импорт

Соода   балансынын  сальдосу  (мин   сом)

39 Транспорттун   бардык   турлору   менен   жук   ташуу  (мин   тонна)

Өсүү  темпи(%)

40 Жургунчулорду  ташуучу  (мин  адам)

 

 

Өсүү  темпи(%)

41 Салыктардын   жана   жыйымдардын   жыйналышы   (мин  сом)

1053,4

957,6

Өсүү  темпи(%)

42 өндүрүлгөн    айыл   чарба  продукцияларынын  турлору  (тонна)

Дан  баардыгы  (тазаланган  турдо)

1475,6

1490,0

А.и.буудай

735,6

740,0

Арпа

740,0

750,0

Жүгөрү

Күрүч

Пахта  (зачеттук  салмакта)

Тамеки  (зачеттук  салмакта)

Май  өсүмдүгү

Картошка

1066,5

1070,0

Жашылча

41,2

42,0

Бакча  осумдугу

Мөмө  жемиш

Жүзүм

43 Мал  чарба  продукцияларын   ондуруу  (тонна)

Эт (тирүүлөй   салмакта)

1009,8

1010,0

Сүт

1734,3

1740,0

Жүн

39,1

39,0

Жумуртка  (мин  даана)

113,0

113,0

44 Миграциялык   абал  (адам)

30/44

39/43

Сырткы  (келген   кеткендер)

Ички (келген   кеткендер

30/44

39/43

45 Жаныдан   тузулгон   жумуш   орундарынын   саны

16

46 КАБ   жерлеринен   пайдалангандыгы   учун   ижара   акы  ,(мин  сом)   план/факт

133,9/133,9

133,9

47 Жайыт  толомдорунун   топтолушу   ,(мин  сом)   план/факт

216900

444600/403385

48 Социалдык   толомдордон   топтолушу ,(мин  сом)   план/факт

179/46

49 Пайдаланылган   сугат   суу  учун   толомдору   топтолушу  ,(мин  сом)   план/факт

85000

50 Таза  суу   менен   камсыз   болуусунун   абалы  (адам%)

4050 адам/100%

4050 адам/100%

51 Пайдаланылбай   калган   жер   аянттары:га  (жалпы   айдоо  жерге   карата  %)

0,08

0,08

52 Катталган  кылмыштын   саны

35