Администрациянын нормативдуу актылары

Б У Й Р У К

30-май 2016-ж.,  № 92-б                                                                                                                                                                                                               Кочкор айылы

“2016-2017 жылдарда райондун экономика тармактарын, калкын

күзгү-кышкы мезгилдерине карата даярдоо жөнүндө”

 

            Райондо 2016-2017-жылдардын күзгү-кышкы мезгилдерине даярдыктарды көрүү жана аны ийгиликтүү өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 18.05.2016-жылдагы №126-б буйругун турмушка ашыруу максатында буйрук кыламын:

 

1. 2016-2017-жылдардын күзгү-кышкы мезгилдерине карата даярдыктарды көрүп  жана аны ийгиликтүү өткөрүүдө бир катар иш аракеттер жасалгандыгы белгиленсин жана КРӨнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 18.05.2016-жылдагы № 126-б буйругу аткарууга жана жетекчиликке алынсын.

2. 2016-2017-жылдардын күз-кыш мезгилине карата райондун экономика тармагын жана калкын даярдоо максатында №1-тиркемеге ылайык курамда райондук штаб түзүлсүн, кышка даярдык көрүү боюнча райондук штаб жөнүндө жобо (№2-тиркеме), иш чара (№3-тиркеме), отказандарды оңдоо боюнча тапшырма (№4-тиркеме), көмүр тартуу боюнча тапшырмалар (№5-тиркеме), Кочкор РЭТине план тапшырма (№6-тиркеме) бекитилсин.

3. 2016-2017-жылдардын күз-кыш мезгилдерине айыл аймактардын айыл өкмөттөрү боюнча керектелүүчү электр энергиясынын лимити №7-тиркемеге ылайык бекитилсин жана жаңы бүткөрүлгөн социалдык объектилердин энергопаспортторун тезинен бүткөртүп, керектелүүчү электр энергиясы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн кошумча лимит сурап, бекиттирүү жагы айыл өкмөт башчыларына, тиешелүү мекеме-уюмдардын жетекчилерине тапшырылсын.

4. 2016-2017-жылдардын күз-кыш мезгилине карата тийиштүү структураларда туруктуу иштеп турган штабдарды түзүү жана кышка карата даярдыктарды көрүү боюнча 10 күндүк мөөнөттө тийиштүү буйруктарды иштеп чыгуу, электр энергиясы менен жылытылуучу социалдык объектилерди жылытуунун башка түрүнө өткөрүү иштерин жасоо, жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча ар бир жуманын биринчи күнү райондук штабга маалымат берип туруу айыл өкмөт башчыларына, мекеме-ишканалардын жетекчилерине милдеттендирилсин.

5. Саламаттыкты сактоо, элге билим берүү жана маданият, коргоо тармагындагы имараттардын мештерин, контромаркаларын, отказандарын 2016-2017-жылдардын кыш мезгилине даярдоо, консервацияланган мештерди, отказандарды калыбына келтирүү, катуу отундун запасын түзүү, көмүр сакталуучу складдар менен камсыз кылуу жагы М.Жумаевге, Т.Жумабековго, В.Ибраевага, О.Макишовго, У.Урмамбетовго тапшырылсын.

6. Электр энергиясынын кубаттуулугун керектөөчүлөргө талапка ылайык бөлүштүрүлүшүн камсыз кылуу, электр энергиясын берүү боюнча айыл өкмөттөрү менен келишим түзүү, жылытуучу электр мештеринин иштөө режимин иштеп чыгып, керектөөчүлөргө жеткирүү, электр линияларынын, трансформатордук подстанциялардын ремонтун бүткөрүү, керектелген электр энергиясы боюнча дебитордук карыздарды азайтуу, авария болгон учурларга карата резервге трансформатордук подстанцияларды, башка керектүү жабдууларды кошумча даярдоо боюнча зарыл чараларды көрүү райондук электр тармактар ишканасынын жетекчилигине милдеттендирилсин.

7. Өздөрү тейлеген айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы калктын көмүр отунга болгон керектөөсүнүн так эсебин алып, сыйымдуулугу 30 тоннадан кем эмес элге сатылуучу көмүр кампаларын уюштуруу, алардын кышка карата №5 тиркемеге ылайык көмүр, жыгач отуну менен толук камсыз болуусун уюштуруу, социалдык маданий имараттардын жылытылышын камсыз кылуу жана электр энергиясынан көмүр отунуна өткөрүү чараларын көрүү, жаңы бүткөрүлгөн социалдык объектилерге керектелүүчү электр энергиясынын көлөмүн аныктап, лимитке киргизүү боюнча кечиктирилгис аракеттерди көрүү, көмүр отун менен жылытылуучу мектептерди биринчи кезекте камсыз кылуу, пайдаланылган электр энергиясы боюнча элдин дебитордук карыздарын азайтуунун чараларын көрүү айыл өкмөт башчыларына жүктөлсүн.

8. Бюджеттеги керектөөчүлөрдүн жылуулук, электр энергиясы боюнча дебитордук карыздарын 2016-жылдын 1-июлуна чейин эсептештирип жоюну уюштуруу республикалык каражаттан каржылануучу мекемелерге 2016-жылдын 1-августуна чейин отун даярдоо каражаттарынын толугу менен бөлүнүшүн камсыз кылуу, түзүлгөн келишимдердин аткарылыштарын көзөмөлгө алуу жагы райондук финансы бөлүмүнүн башчысы Т.Кулманбетовго тапшырылсын.

9. Райондун аймагындагы социалдык жардамга муктаж болгон адамдарды айрыкча согуштун майыптарын, ардагерлерин, 07.04.2010-жылдагы элдик революцияда каза болгон баатырлардын үй-бүлөөлөрүн жана майып болгондорду көмүр, жыгач отуну менен               1-сентябрь 2016-жылга чейин камсыз кылуу, электр энергиясы, газ жана башка муктаждыктарын чечүү райондук социалдык өнуктүрүү башкармалыгынын төрагасы Б.Абдымамытовго милдеттендирилсин.

10. 2016-2017-жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча жылытуу отказандарынын, мештеринин ремонтун 01.09.2014-жылга чейин (4-тиркеме), 2016-жылдын 1-декабрына чейин керектелүүчү көмүрдүн запасын берилген тапшырмага ылайык (№5-тиркеме) тартып бүткөрүү, электр энергиясынын лимитин сактоо (№7-тиркеме), көмүр тартуу боюнча тендерлерди тезинен өткөрүү жана көмүр тартуу боюнча келишимдерди тендерди жеңген ишкана менен түзүү айыл өкмөттөрүнүн башчыларынан, мекеме-ишканалардын жетекчилеринен талап кылынсын.

11. Бул буйрук райондук “Эмгек Туусу” газетасына жарыялансын жана анын аткарылышынын жүрүшү боюнча газетага чагылдырып туруу “Эмгек Туусу” газетасынын редактору Т.Кызалаковго тапшырылсын.

12. Буйруктун аткарылышына көзөмөлдүк жасоо жагы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Н. Эшмукамбет уулуна жүктөлсүн.

 

 

 Аким                                                                                                     Н. Керимкулов

Б У Й Р У К

 29-февраль 2016-ж.,  № 30-б                                                                                                                                                                                                               Кочкор айылы

 

Райондун аймагында айлана чөйрөнү тазалоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча үч айлык жарыялоо жөнүндө

 

Райондун аймагында  жаздын келишине карата айлана чөйрөнъ жакшыртууга шарт түзгөн коргоочу жана жашылдандыруучу бак-дарактардын аянтын көбөйтүү максатында буйрук кыламын:

 

1. Райондун баардык айыл аймактарында, мекеме ишканаларда айлана ч=йр=нъ тазалоо, жашылдандыруу  жана  к=ркт=ндъръъ  иштерин жъргъзъъ боюнча  2016-жылдын      1-марттан  1-июнга чейин “жашылдандыруунун ъч  айлыгы” деп жарыялансын.

2. Бул иштерди жогорку дещгээлде уюштуруу, аткарылышын камсыз кылуу жана жыйынтыгын чыгаруу максатында райондук штаб тъзълсън  (Курамы тиркелет).

3. Райондун айыл =км=т башчылары жана мекеме жетекчилери мурунку =сп=й калган к=ч=тт=рдън ордуна жащы к=ч=тт=рдъ отургузуп =съъсън, корголушун к=з=м=лг= алышсын.

4. Райондун  айыл =км=т башчыларына  айылдын киреберишине, чек араларына адрестъъ такталарды коюу, айланасын к=ркт=ндъръъ, арыктарды, к=пър=л=рдъ ощдоо, таштандыларды чыгаруу, таштанды т=гъъчъ жайларды аныктоо, жол боюна, мекеме ишканаларынын алдына бак тигъъ, тънкъ жарыктандыруу каражаттарын орнотуу, эс алуу жайларын жащыртуу иштерин аткаруу жана ар бир жуманын ишемби кънд=ръ ишембилик =тк=ръъ милдеттендирилсин.

5. Кочкор райондук токой чарбасы мекеме ишканаларды, айыл аймактарды бак-дарактардын, м=м= жемиштердин к=ч=тт=ръ менен камсыз кылсын.

6. Райондук «Эмгек Туусу» гезетасынын редакциясы жашылдандыруу, бак-дарактарды отургузуу, райондун калктуу конуштарын к=ркт=ндъръъ, ишембиликти =тк=ръъ боюнча иш чараларды кещири чагылдырсын.

7. Айыл =км=т башчылар жана мекеме жетекчилер =тк=рълг=н ишембиликтин жана иш чаранын аткарылышы боюнча апрель жана май айларынын ар бир жумасынын  4-кънд=ръ  райондук штабка маалымат беришсин.

8. Бул буйруктун аткарылышын к=з=м=лд== жагы Кочкор райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Э.Садыковага жъкт=лсън.

 

 Аким                                                                                                     Н. Керимкулов

Б У Й Р У К

 7-май 2015-ж.,  № 84-б                                                                                                                                                                                                                       Кочкор айылы

Райондун жалпы билим беруучу мектептеринде «Акыркы конгуроо»

аземин жана бутуруу экзамендерин откоруу жонундо

 

                Райондун жалпы билим беруучу мектептеринде 2014-2015-окуу жылынын жыйынтыгы менен «Акыркы конгуроо» аземин жана бутуруу экзамендеринин уюшкандык менен жогорку жоопкерчиликте  откорулушун камсыз кылуу максатында буйрук кылам:

 

1. Райондук айыл аймактарынын башчылары (М.Исраилов, Т.Абыкеев, А.Сыдыканов, Э.Монкоев, С.Убалиев, Б.Кадыркул уулу, Т.Жунушалиев, К.Букаров, У.Айманов, Ж.Сабыржанов, Н.Касмалиев), райондук билим беруу болумунун башчысы (И.Садырбаев) менен бирдикте томондогулорду аткарууга милдеттендирилсин:

– 2015-жылдын 29-майында райондун жалпы билим беруучу  мектептеринде бутуруучулордун «Акыркы конгуроо» аземин жогорку уюшкандык денгээлде откорууну;

– мектептерде  окуу программаларынын толук оздоштурулушун, аттестациялык кочуруу жана бутуруу экзамендеринин оз денгээлинде откорулушун козомолдоо;

– бутуруучулордун аттестаттарын жана куболукторун салтанаттуу жыйындарда тапшыруу боюнча иш чараларды иштеп чыгып, аны жогорку денгээлде откоруу боюнча уюштуруу иштерин жургузуу;

– окуучулар арасындагы тартип маселесине озгочо конул буруу менен иш чаралардын планын тузуп чыгып, аны аткарууга карата жоопкерчиликтуу мамиле жасоо;

-райондун аймагындагы корук, кен байлык бар жерлерге мыйзамсыз кирууго жол бербоо.

2. Бутуруучу класстардын мугалимдерине белек беруусун,  тамак ичуулорду, шаан-шокотторду, эс алуучу жайларга журушторду, «Тан шоокумун» тосууну, тунку от жагууну уюштурууга жол берген мектеп директорлоруна катуу тартиптик чаралар  колдонулаары эскертилсин.

3. Райондук ички иштер болуму (К.Абдылдаев), райондун аймагындагы мектептерде «Акыркы конгуроо» аземине байланышкан жана башка иш чаралар отуп жаткан мезгилдерде тартиптин сакталышына козомолдукту кучотулгон тартипте жургузсун.

4. Райондук паспорттук визалык каттоо болуму (С.Мамытсаева) тарабынан жашы жеткен мектеп окуучуларына салтанаттуу жыйындарда паспорт тапшыруу жагы  уюштурулсун.

5. Райондук  уй булолук медицина борбору (М.Жумаев) бутуруу экзамендерине байланышкан иш чараларды откоруудо окуучулардын ден соолугуна козомол жургузуу багытындагы иш чараларды иштеп чыгып, аткаруу жагы  камсыз кылсын.

6. Жогорудагы корсотулгон талаптар толук аткарылбаса райондук билим беруу болумунун жетекчисине, мектеп директорлоруна жана айыл аймактарынын башчыларынына   тартиптик, кызматтык чаралар колдонулары эскертилсин.

7. Райондук мамлекеттик администрациянын жана билим беруу болумунун кызматкерлери озуно кураторлукка бекитилген айыл окмотторуно караштуу мектептерде отулуучу “Акыркы конгуроо” аземдерине катышып, бул буйрук менен  айыл окмоттору  жана мектеп директорлоруна коюлган милдеттердин аткарылышын  козомолдошсун.

8. Бул буйруктун аткарылышын козомолдоо жагы Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары   Э.Садыковага   тапшырылсын.

 

 

 Аким                                                                                                     Н. Жусупбеков

Б У Й Р У К

 

10-март 2015-ж.,  № 40-б                                                                                                                                                                                                                    Кочкор айылы

 

Райондун аймагында айлана чойрону тазалоо иштерин жургузуу боюнча

ишембилик жарыялоо жонундо

 

Райондун аймагында  жаздын келишине карата айлана чойрону жакшыртууга шарт тузгон коргоочу жана жашылдандыруучу бак-дарактардын аянтын кобойтуу максатында буйрук кыламын:

 

1. Райондун баардык айыл аймактарында, мекеме ишканаларда айлана чойрону тазалоо, жашылдандыруу жана корктондуруу иштерин жургузуу боюнча 2015-жылдын 10-мартынан 10-майына чейин  2 айлык жарыялансын.

2. Бул иштерди жогорку дещгээлде уюштуруу, аткарылышын камсыз кылуу жана жыйынтыгын чыгаруу максатында райондук штаб тузулсун.

3. Райондук штабка 2 айлыктын журушундо аткарыла турган иштердин кыскача мазмунун, аткаруу моонотун жана жооптууларды корсотуу менен иш чара иштеп чыгуу, аткарылышын камсыз кылуу милдеттендирилсин.

4. Райондун айыл окмот башчылары жана мекеме жетекчилери мурунку оспой калган кочоттордун ордуна жащы кочоттор отургузулуп осуусун, корголушун козомолго алышсын.

5. Айыл окмот башчылары мыкты айыл, квартал, мектеп, мекеме, кочо, уй кароо сынактарын уюштурушсун жана баалуу сыйлыктарды белгилешсин.

6. Райондун  айыл окмот башчыларына  айылдын киреберишине чек араларына адрестуу такталарды коюу, айланасын корктондуруу, арыктарды, копуролорду ощдоо, таштандыларды чыгаруу, таштанды тогуучу жайларды аныктоо. Жол боюна, мекеме ишканаларынын алдына бак тигуу, эс алуу жайларын жащыртуу, ар бир жуманын ишемби кундору ишембилик откоруу милдеттендирилсин.

7. Кочкор райондук токой чарбасынын жетекчиси (К.Осмоналиев) мекеме ишканаларды, айыл аймактарды бак-дарактардын, момо жемиштердин кочоттору менен камсыз кылсын.

8. Райондук «Эмгек Туусу» гезетасынын редакциясы жашылдандыруу, бак-дарактарды отургузуу, райондун калктуу конуштарын корктондуруу, ишембиликти откоруу боюнча иш чараларды кещири чагылдырсын.

9. Айыл окмот башчылар жана мекеме жетекчилер откорулгон ишембиликтин жана иш чаранын аткарылышы боюнча ар бир айдын 13 жана 28 числосунда райондук штабка маалымат беришсин.

10. Бул буйруктун аткарылышын козомолдоо жагы Кочкор райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Э.Садыковага жуктолсун.

 

 Аким                                                                                                     Н. Жусупбеков

Б У Й Р У К

 

12-февраль 2015-ж.,  № 22-б                                                                                                                                                  Кочкор айылы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «2015-жылы айыл чарбалык  талаа   жумуштарын өз убагында жана уюшкандыкта  жүргүзүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндөгү» 2015-жылдын 23-январындагы № 21 токтомун жана Нарын облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 06 февраль 2015- жылдагы № 17-б буйругун ишке ашыруу боюнча.

 

            Кочкор районунун аймагында 2015-жылдагы жазгы талаачылык иштерин өз убагында, уюшкандыкта жана сапаттуу бүткөрүү максатында,буйрук кыламын:

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «2015-жылдагы айыл чарбалык  талаа жумуштарын өз убагында, уюшкандыкта жүргүзүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндөгү» 23.01.2015-жылдагы № 21 токтому жана Нарын облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 06.02.2015-жылдагы №17-б буйругу жетекчиликке жана аткарууга алынсын.

2. Райондун бардык айыл өкмөттөрүнүн башчылары жана райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы менен бирдикте:

– айыл чарба өсүмдүктөрүн жайгаштыруунун бекитилген структурасына ылайык, айдап себүү иштерин уюштурууда айылдык товар өндүрүүчүлөргө кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен структуранын аткарылышын;

– айылдык товар өндүрүүчүлөрдү үрөндүк материалдар менен камсыз кылуу, топтолгон үрөндөрдү себүү кондициясына жеткирилишин;

– үрөн даярдап жаткан үрөн чарбаларга кошумча суу баскан жер аянттарын бөлүп берүү менен жаңы үрөн чарбалардын уюштурулушун;

– айыл чарба техникаларынын ремонт иштерин уюштуруу жана запастык бөлүктөр менен камсыздалышын;

– донордук колдоолорду тартуу менен айыл чарба өсүмдүктөрүн тамчылатып сугаруунун заманбап алдыңкы технологияларын колдонууну ишке ашыруу боюнча аракеттердин көрүлүшүн;

-товардык кредит катары алынган үрөндөрдүн, товардык кредит катары алынган айыл чарба техникаларынын жана жабдууларынын өз убагында кайтарылышын;

– күйүүчү-майлоочу майлардын алынып келинишин уюштурулушун;

– өстүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн кабыл алууга кырмандарды жана кампаларды өз убагында даярдалышын;

– жазгы талаа иштерине даярдык жана анын жүрүшү боюнча жумасына эки жолу маалыматтын берилишин,

жетекчиликке жана аткарууга алышсын.

3. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын  2014-жылдын 21-январындагы

№ 6 буйругу менен түзүлгөн райондук  айыл чарба штабы жазгы талаа иштерине даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө жаралган маселелерди ыкчам чечүү боюнча аракеттерди көрүшсүн.

4. Кочкор-Жумгал райондор аралык үрөн инспекциясы (С.Тулекеев) айылдык товар өндүрүүчүлөрдү керектүү үрөндөр менен камсыз кылууда, аларды себүү кондициясына жеткирүүдө, ууландырууда жана органикалык, минералдык жер семирткичтерди колдонууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ар тараптуу жардамдарды көрсөтүшсүн.

5. Механизациялоо жана энергокамсыздоо департаментинин райондук бөлүмү (К.Курманалиев) жазгы айдап себүү өнөктүгүнө катышуучу айыл чарба техникаларын убагында сапаттуу бүткөрүлүшү үчүн, уюштуруу иштерин жүргүзүү менен механизаторлорго ар тараптуу жардамдарды көрсөтсүн.

6. Райондук суу чарба башкармалыгы (М.Абакиров), СПАлардын райондук координатору (С.Кожогулова) төмөндөгүлөрдү камсыз кылышсын:

– чарбалар аралык жана ички чарбалар аралык каналдарды жана арыктардын тазаланышын;

– суу  насосторунун, гидротехникалык курулмалардын жана суткалык суу бөлүштүрүүчү тосмолордун ремонт иштерин вегетациялык сугат учуруна карата бүткөрүлүшүн;

– сугат тармагын айыл чарба  өсүмдуктөрүн үзгүлтүксүз сугат суу менен камсыз кылуу боюнча аткарылып жаткан иштин жүрүшү боюнча жума сайын маалыматтардын берилишин камсыз кылышсын.

7. «Чыгышэлектр» ААКнун Кочкор райондук филиалы (М.Төлөмүшов) вегетациялык сугат маалында суу чарба объектилерин электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу чараларын көрсүн.

8. Райондук «Эмгек Туусу» газетасына (Т.Кызалаков) жазгы талаачылык иштеринин жүрүшү боюнча тиешелүү маалыматтарды чагылдырып туруу жагы милдеттендирилсин.

9. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын 2014-жылдын 4-мартындагы   «Кочкор районунун аймагында  жазгы талаачылык иштерин өз убагында уюшкандыкта жана сапаттуу өткөрүү жөнүндөгү» № 26-б буйругу күчүн жоготту деп таанылсын.

10. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басарына (Н.Керимкулов) тапшырылсын.

 

 Аким                                                                                                     Н. Жусупбеков

Б У Й Р У К

 

__28-январь__2015-ж.  №_11-б__                                                                                                                                                  Кочкор айылы

 

Кочкор райондук өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 токтомун аткаруу, жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүнү жана күтүүнү каржылоо, райондун социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча максаттуу багыттагы башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу максатында буйрук кыламын: 

 1. Кочкор райондук өнүктүрүү фонду уюштурулсун.
 2. Кочкор райондук өнүктүрүү фондунун Жобосу 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
 3. Районду өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңешинин курамы  түзүлүп, Жобого ылайык иш алып барсын (байкоочу кеңештин курамы 2-тиркемеде тиркелет).
 4. Өнүктүрүү фондун түзүү боюнча уюштуруу иштерин жүргүзүү, координациялоо Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, инвестиция тартуу боюнча жетектөөчү адисине жүктөлсүн.
 5. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырамын.

 

 Аким                                                                                                     Н. Жусупбеков

 

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын 28-январь 2015-ж. № 11-б буйругунун 1-тиркемеси

 

Райондук өнүктүрүү фондун түзүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

 

1. Ушул Типтүү жобо (мындан ары – Жобо) “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”, “Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты жана райондук өнүктүрүү фондунун (мындан ары – Фонд) ишинин тартибин аныктайт.

1. Жалпы жоболор

2. Фонд жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүнү жана күтүүнү каржылоо, региондорду социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча максаттуу багыттагы башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн түзүлгөн.

3. Фонддун иши колдонуудагы мыйзамдардын жана Фонддун Уставынын негизинде жүзөгө ашырылат.

4. Фонд Районду өнүктүрүү фонду түрүндөгү юридикалык жактын статусуна ээ.

5. Районду өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп райондук мамлекеттик администрация эсептелет.

6. Фонддун ишин жүзөгө ашыруу үчүн Казыналыкта атайын эсеп ачылат.

7. Фонд өзүнүн ишин мыйзамдуулук, ачыктык, айкындуулук, жергиликтүү коомчулуктун алдындагы отчеттуулук принциптеринде, ошондой эле жергиликтүү коомчулуктун демилгесинин артыкчылыгы, Фонддун каражаттарын максаттуу, рационалдуу пайдалануу жана натыйжалуу башкаруу принциптеринде жүргүзөт.

2. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр

9. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр:

Арыз ээси – Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн конкурска долбоор берүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы;

Жергиликтүү коомчулукту мобилизациялоо – жергиликтүү коомчулуктун, жарандардын уюшулган тобунун түздөн-түз катышуусу жана колдоосу менен жергиликтүү деңгээлде көйгөйдү чечүү процесси;

Долбоор – жергиликтүү коомчулуктун катышуусу менен өз алдынча башкаруу органдары тарабынан иштелип чыккан жана конкреттүү максатка жетүү үчүн кабыл алынган милдеттердин, аракеттердин жана иш-чаралардын тизмеги;

Долбоордук арыз – типтүү форматтын негизинде иштелип чыккан жана Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын атынан сунушталган долбоордун баяндалышы;

Долбоорду каржылоо планы – долбоорду ишке ашыруу планына ылайык келген жана транш боюнча долбоорду каржылоонун этаптарын жана тартибин баяндоочу долбоордук арыздын бөлүгү;

Мониторинг жүргүзүү жана баалоо планы – ушул Жобонун талаптарынан четтөөлөрдү табуу максатында байкоо жүргүзүүнүн этаптары жана тартиби, ошондой эле Фонддун ишинин натыйжалуулугун баалоо.

3. Фонддун максаттары жана милдеттери

10. Фонддун негизги максаты  айыл аймактарынын жергиликтүү коомчулуктарынын жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатууга, жергиликтүү экономикалык өнүгүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган артыкчылыктуу демилгелерин колдоо болуп саналат.

11. Фонддун акча каражаттары Байкоочу кеңеш тарабынан бекитилген долбоорлордун тизмегине жана жылдык бюджетине ылайык төмөнкү милдеттерди чечүүгө багытталат:

– калктуу конуштарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана инфратүзүмүн өнүктүрүү боюнча иш-чараларга;

– жерлерди мелиоративдик жакшыртуу, сугат түйүндөрүн, гидротехникалык объекттерди оңдоо, калыбына келтирүү иш-чараларына жана жердин абалын жакшыртуу боюнча башка агротехникалык иш-чараларга;

– курорттук-рекреациялык зонаны өнүктүрүүнүн башкы пландарын, деталдуу пландоонун долбоорлорун, калктуу конуштардын шаар куруу документтерин иштеп чыгууга, экологиялык коопсуздукту жана айлана- чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды камсыздоого;

– жөндөмдүү жана таланттуу балдарды колдоого;

– туризмди өнүктүрүү жана эл аралык туризм үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча иш-чараларга;

– коомчулуктун муктаждыктарын камсыздоого жана жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүгө багыттала турган техниканы жана жабдууну жаңыртууга, борборлоштуруп сатып алууга;

– акы төлөөчүлүк, мөөнөттүүлүк жана кайтарымдуулук негизинде көп балалуу жана жаш үй-бүлөлөрдү, бюджеттик уюмдардын жумушчуларын, облусту социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүчү бизнес-долбоорлорду микрокредиттик уюм аркылуу микрокредиттөө;

– ипотекалык насыялоого, калктын социалдык аярлуу катмары үчүн турак жайдын курулушуна;

– жергиликтүү калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо, суу түтүктөрүнүн тарамдарын оңдоо жана калыбына келтирүү боюнча иш-чараларга;

– облустун, райондун, шаардын жана айылдын аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларга;

– облуста, райондордо, шаарларда жана айыл аймактарында мамлекеттик-жеке өнөктөштүк боюнча долбоорлорду өнүктүрүүгө;

– инвесторлор менен капиталга чогуу катышуу жана/же инвесторлор менен биргелешип каржылоо принцибинде облустарда, райондордо жана шаарларда жаңы ишканаларды ачуу;

– билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык коргоо, маданият жана спорт мекемелеринин, укук коргоо органдарынын, коргоонун, жарандык коргонуунун, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын материалдык-техникалык базасын чыңдоого.

12. Фонддун каражаттарын майрамдык иш-чарларды, юбилейлерди уюштуруу боюнча иш-чараларга, белгиленген ченемден жогору сыйакыларды төлөөгө жана Фонддун максаттарына, милдеттерине ылайык келбеген башка иш-чараларга пайдаланууга жол берилбейт.

 4. Фонддун башкаруу органдары

13. Фонддун башкаруу органдары:

1) Жогорку башкаруу органы – Фонддун Байкоочу кеңеши;

2) Аткаруучу органдары:

– Фонддун башкармалыгы,

– Фонддун администратору.

14. Фонддун башкаруу органдарын түзүүнүн тартиби жана алардын иши ушул Жобо менен аныкталат.

4.1. Фонддун Байкоочу кеңеши

15. Фонддун Байкоочу кеңеши (мындан ары – Байкоочу кеңеш) – коллегиялык байкоочу орган болуп саналат, ал ушул Жобого ылайык берилген ыйгарым укуктардын жана функциялардын чегинде Фондго жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат, ушул Жобонун, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдеринин сакталышын жана Фонддун акча каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын камсыздайт.

Байкоочу кеңештин жыйындарынын протоколун Байкоочу кеңештин катчысы түзөт. Протоколдорго Байкоочу кеңештин төрагасынын же жыйында төрагалык кылган адамдын колу коюлат, түп нускасы Байкоочу кеңештин катчысында сакталат.

Байкоочу кеңештин чечимдери Байкоочу кеңештин жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн добуштарынын көпчүлүгү менен кабыл алынат жана протокол менен таризделет, ага Байкоочу кеңештин жыйынында төрагалык кылган адамдын колу коюлат. Добуштар тең болгон учурларда Байкоочу кеңештин жыйынында төрагалык кылган адамдын добушу чечүүчү болуп саналат.

16. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү анын ишине коомдук башталышта катышат.

17. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү анын жыйындарына алмаштыруу укугусуз катышат. Байкоочу кеңештин мүчөсү катышпаса, ал каралып жаткан маселелер боюнча өз пикирин жазуу жүзүндө берүүгө укуктуу.

18. Районду өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңеши 11ден кем эмес адамдан турат, анын курамы 2 жылдык мөөнөткө бекитилет.

19. Районду өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңешинин курамына:

– архитектура жана курулуш иштери боюнча мамлекеттик органдын жергиликтүү түзүмдүк аймактык бөлүнүшүнүн жетекчиси;

– райондук финансы бөлүмүнүн жетекчиси;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн жетекчиси;

– жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү;

– райондун аймагында жайгашкан айыл аймактарынын жана райондук маанидеги шаарлардын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бардык өкүлчүлүктүү органдарынын төрагалары;

– райондук мамлекеттик администрациянын коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы;

– райондук мамлекеттик администрациянын КБК сунушу боюнча коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү кирет.

Райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Байкоочу кеңештин жыйынына добуш берүү укугусуз катышат.

Байкоочу кеңештин жыйыны кворум болгондо мыйзамдуу. Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан кем эмеси Байкоочу кеңештин жыйынына катышса, кворум болот.

22. Байкоочу кеңештин чечими Байкоочу кеңештин катышкан мүчөлөрүнүн добуштарынын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат. Байкоочу кеңештин жыйынында добуш берүү “бир мүчө – бир добуш” принциби боюнча жүзөгө ашырылат. Добуштар тең болгондо, Байкоочу кеңештин төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат. Байкоочу кеңештин жыйынынын протоколуна Байкоочу кеңештин төрагасынын (ал жок болгон учурларда – жыйынга төрагалык кылган адамдын) колу коюлат.

23. Байкоочу кеңеш өзүнүн жыйындарына зарылчылык болгон учурда тиешелүү техникалык кызматтарды, эксперттерди жана консультанттарды чакырууга укуктуу, алар жыйынга добуш берүү укугусуз катышат.

24. Байкоочу кеңеш зарылчылыкка жараша, бирок кварталда бир жолудан кем эмес чакырылат.

25. Байкоочу кеңешти биринчи жыйындын жүрүшүндө Байкоочу кеңештин мүчөлөрү тарабынан шайланган Төрага башкарат. Байкоочу кеңештин төрагасы Байкоочу кеңештин уюштуруучулук ишинин маселелерин чечет жана жыйындын протоколун түзүүнү уюштурат. Байкоочу кеңештин төрагасы Байкоочу кеңештин кезектеги жана кезексиз жыйындарын чакырууга укуктуу.

Шайланган төрага жыйынга катышпаса, Байкоочу кеңеш Фонддун Байкоочу кеңешинин мүчөлөрүнүн ичинен ушул жыйынга төрагалык кылуучу адамды тандайт.

26. Байкоочу кеңештин жыйынын өткөрүү боюнча чечим күн тартибин, өткөрүү убактысын жана ордун көрсөтүү менен Байкоочу кеңештин жыйынын өткөргөнгө чейин 10 календарлык күндөн кечиктирилбей кабарлоо жөнөтүү аркылуу Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө билдирилиши керек.

27. Байкоочу кеңештин ишин камсыздоону Фонддун Администратору жүзөгө ашырат.

4.2. Фонддун Байкоочу кеңешинин компетенциялары

28. Фонддун Байкоочу кеңешинин өзгөчө компетенциясы болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Фонддун ишинин негизги багыттарын жана артыкчылыктарын бекитүү;

2) жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүү жана жакшыртуу долбоорлорун кароо жана бекитүү;

3) Фонддун кредиттик ишин жүзөгө ашыруу үчүн долбоорлорду тандоо жана бекитүү;

4) коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүн тандоо, дайындоо жана бекитүү;

5) Фонддун башкармалыгынын төрагасын дайындоо;

6) Фонддун ишинин натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баалоо үчүн топторду түзүү;

7) Фонддун каражаттарынын пайдаланылышына операциялык аудит жана аудит жүргүзүү жөнүндө чечимди кабыл алуу;

8) артыкчылыктуу долбоорлордун тизмегин түзүү боюнча тандоонун катышуучуларынын дооматтарын кароо;

9) каражаттардын күтүлгөн келип түшүүсүн эске алуу менен ар бир финансылык жылга карата Фонддун чыгымдарынын сметасын бекитүү;

10) Фонддун акча каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын контролдоо;

11) Фонддун бюджетинин жана сметасынын аткарылышы тууралуу отчетту жана Фонддун акча каражаттарынын пайдаланылышы боюнча болжолдорду угуу жана бекитүү.

29. Байкоочу кеңеш ага жүктөлгөн компетенцияларды жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Фонддун башкармалыгынан, Фонддун администраторунан жана Фонддун мониторингдик тобунан өзүнүн ишин жүзөгө ашыруу үчүн керектүү болгон маалыматты суратууга;

2) Фонддун башкармалыгы, Фонддун администратору, мониторингдик тобу сунуштаган документтерди Байкоочу кеңештин бекитүүсүнө толуктап иштеп чыгууга кайтарууга;

3) Фонддун башкармалыгынын компетенциясына кирген маселелер боюнча эксперттер, адистер, техникалык кызматтар менен консультацияларды уюштурууга жана өткөрүүгө.

30. Байкоочу кеңеш уюштуруучуга отчет берет.

4.3. Фондду уюштуруучунун компетенциялары

31. Фондду уюштуруучу төмөнкүдөй ыйгарым укуктарга ээ:

а) Фонддун Байкоочу кеңешинин жыйындарына катышат;

б) Фонддун башкармалыгынын жыйындарына чечим кабыл алуу укугусуз катышат;

в) Фонддун башкармалыгынан Фонддун иши, анын ичинде финансылык маселелер боюнча маалыматты суратат;

г) мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүн дайындайт жана бошотот.

4.4. Фонддун башкармалыгы

32. Фонддун милдеттерин аткаруу үчүн Байкоочу кеңеш Фонддун башкармалыгын (мындан ары – Башкармалык) түзөт.

33. Башкармалыктын мүчөлөрүнүн саны 7 адамдан кем болбошу керек.

34. Фонддун башкармалыгынын курамына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын 50%дан кем эмеси кирет. Фонддун башкармалыгынын курамындагы мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн 2 жылдык мөөнөткө уюштуруучу бекитет.

35. Фонддун башкармалыгынын курамына өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү конкурстук негизде тандалат жана Байкоочу кеңештин чечими менен 2 жылдык мөөнөткө бекитилет.

36. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү Фонддун башкармалыгынын курамынан Уюштуруучунун чечими менен чыгарылат.

37. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү Фонддун башкармалыгынын курамынан Байкоочу кеңештин чечими менен чыгарылат.

38. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүн тандоо боюнча конкурс жөнүндө маалымат аны өткөргөнгө чейин 10 күндөн кечиктирбестен жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

39. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн ичинен башкармалыктын мүчөлөрүн тандоо ар бир талапкерди талкуулоонун жыйынтыгы боюнча конкурстук негизде Байкоочу кеңеш тарабынан жүргүзүлөт.

40. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн ичинен Башкармалыктын мүчөлөрүн тандоонун тартиби Фонддун Уставы менен аныкталат.

41. Фонддун башкармалыгынын төрагасы Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүнүн ичинен Байкоочу кеңеш тарабынан 2 жылдык мөөнөткө дайындалат.

42. Фонддун Башкармалыгынын түзүмүн, сандык жана сапаттык курамын Байкоочу кеңеш аныктайт.

43. Фонддун башкармалыгынын функциялары жана ыйгарым укуктары:

1) Байкоочу кеңештин, уюштуруучулардын суроо-талабы боюнча Башкармалыктын ыйгарым укуктарынын чегинде Фонддун иши жөнүндө маалыматты сунуштоого;

2) өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Байкоочу кеңештин чечиминин аткарылышын камсыздайт;

3) конкурстук негизде арыз ээсинен келип түшкөн долбоорлорду тандоо жол-жобосун жүргүзөт;

4) Байкоочу кеңештин кароосуна сунуштоо үчүн рейтингдин негизинде артыкчылыктуу долбоорлордун тизмегин түзөт;

5) акча каражаттарынын пайдаланылышына мониторинг жүргүзүү жана долбоорлордун аткарылышынын натыйжалуулугун баалоо боюнча топтун курамын бекитет;

6) Фонддун акча каражаттарынын пайдаланылышы боюнча Мониторинг планын бекитет;

7) Байкоочу кеңеш жактырган долбоорлордун ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү жол-жобосун камсыздайт.

44. Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү өз ишин коомдук башталышта жүзөгө ашырышат.

45. Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүнүн өздөрүнүн милдеттерин аткарууга байланыштуу командировкалык чыгымдарды компенсациялоого жол берилет. Компенсациялоонун тартиби жана өлчөмү колдонуудагы мыйзамдардын жана Фонддун операциялык чыгымдарынын көлөмүнүн чегинде Фонддун Уставы менен аныкталат.

46. Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү өздөрүнүн милдеттерин үчүнчү жактарга бере алышпайт, эгерде бул уставда же Фонддун Байкоочу кеңешинин чечими менен каралбаса.

47. Фонддун башкармалыгынын мүчөсүнүн өзүнүн милдеттерин аткаруу мүмкүндүгү дайыма же узак мөөнөткө (алты айдан ашык) болбогон учурда Байкоочу кеңеш же уюштуруучу Фонддун башкармалыгынын жаңы мүчөсүн убактылуу дайындай алат. Фонддун башкармалыгынын убактылуу мүчөсүнүн ыйгарым укуктары Фонддун башкармалыгынын алгачкы мүчөсүндө өзүнүн милдеттерин аткаруу мүмкүндүгү пайда болгонго чейин же Байкоочу кеңеш же Уюштуруучу Фонддун башкармалыгынын туруктуу мүчөсүн дайындаганга чейин улантылат.

4.5. Фонддун администратору

48. Долбоорлорду каржылоо жана ишке ашыруу маселелери боюнча Байкоочу кеңештин чечимдеринин тийиштүү түрдө аткарылышын Фонддун администратору камсыздайт.

49. Фонддун администраторунун милдеттери райондук мамлекеттик администрациянын башчысына жүктөлөт.

50. Өнүктүрүү фондунун администраторунун функциялары жана ыйгарым укуктары:

– Казыналыктын региондук бөлүмүндө Фонд үчүн бюджеттен тышкары фонддун эсебинен атайын эсепти ачат;

– долбоорлорду каржылоо жана ишке ашыруу, Фонддун бюджетин жана сметасын аткаруу маселелери боюнча Байкоочу кеңештин чечимдеринин аткарылышын камсыздайт;

– Фонддун атынан арыз ээси менен эки тараптуу макулдашууга кол коет;

– долбоорлорду каржылоодо төлөм документтерине кол коюу укугуна ээ;

– арыз ээси тарабынан макулдашуунун шарттары же долбоорду ишке ашыруунун жол-жоболору бузулган шарттарда каржылоону токтото туруу укугуна ээ;

– Фонддун Байкоочу кеңешинин жыйындарына добуш берүү укугусуз катышат;

– Фонддун акча каражаттарынын кыймылы боюнча эсепке алууну жана отчеттуулукту жүргүзөт;

– долбоорлорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ушул Типтүү жобонун талаптарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана подрядчылар тарабынан сакталышы боюнча аракеттерди координациялайт;

– операциялык чыгымдарга Фонддун бөлүнгөн акча каражаттарынын алкагында Фонддун чыгымдарынын сметасын иштеп чыгат жана Байкоочу кеңештин кароосуна сунуштайт;

– Фонддун штаттык ырааттамасын түзөт жана Байкоочу кеңешке бекитүүгө сунуштайт;

– Байкоочу кеңештин жыйындарын жана Фонддун Башкармалыгынын жыйындарын уюштуруу боюнча ишти жүргүзөт;

– көз карандысыз аудит үчүн маалыматты даярдайт.

51. Квартал сайын Фонддун администратору расмий басылмаларда Фонддун каражаттарынын пайдаланылышы жөнүндө маалыматты жарыялайт, ошондой эле бул маалыматты мамлекеттик райондук администрациянын веб-сайтында жана/же Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын сайтында жарыялайт.

52. Фонддун администратору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Фонддун акча каражаттарынын сактыгы, натыйжалуу жана максаттуу пайдаланылышы үчүн жеке жоопкерчиликти тартат.

53. Ар бир жылдын жыйынтыгы боюнча Өнүктүрүү фондунун администратору отчеттук жылда Фонддун бюджетинин аткарылышы жана Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылануучу долбоорлордун ишке ашырылышы тууралуу отчетту даярдайт жана Байкоочу кеңештин кароосуна сунуштайт.

54. Ар бир жылдын башында Фонддун администратору облустун/ райондун социалдык-экономикалык абалын изилдөөнүн негизинде Фондго акча каражаттарынын түшүүсүнүн болжолун даярдайт жана Байкоочу кеңештин кароосуна сунуштайт.

55. Ар квартал сайын Фонддун администратору өткөн кварталда бюджеттин пайдаланылышы боюнча отчетту жана кийинки кварталга Фонддун каражаттарынын пайдаланылышы боюнча такталган болжолду Байкоочу кеңештин бекитүүсүнө сунуштайт.

56. Фонддун администратору өзүнүн функцияларын аткаруу үчүн мамлекеттик аймактык органдарды тартуу укугуна ээ.

57. Фонддун администратору Байкоочу кеңешке отчет берет.

 5. Өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн долбоорлорду сунуштоонун тартиби 

5.1. Долбоорду берүүнүн тартиби

58. Арыз ээси долбоорду айыл аймагынын/шаардын тургундарынын артыкчылыктуу демилгелерин табуунун негизинде Фондго сунуштайт.

59. Фонддун кароосуна жөнөтүлгөн долбоорду же долбоорлордун тизмегин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы бекитет.

60. Арыз ээси долбоорго карата арызды бул Типтүү жобонун 1-тиркемесинде берилген форма боюнча тариздейт.

61. Арыз ээси өз алдынча, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын же башка булактардын эсебинен зарылчылыкка жараша долбоордук-сметалык документтерди жана долбоорго арыз түзүү үчүн башка керектүү документтерди иштеп чыгат.

62. Арыз ээси бир жылдын ичинде Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоого 3төн көп эмес долбоорду берүүгө укуктуу.

63. Өздүк кошо каржылоонун болушу же жергиликтүү коомчулуктун долбоорду ишке ашырууга катышышы долбоорлорду тандоодо кошумча кызыктыруучу фактор болуп саналат.

64. Кийинки жылга Өнүктүрүү фондунун эсебинен каржылоого долбоорлорду кабыл алуунун чектүү мөөнөтү учурдагы жылдын 1-июлуна чейин белгиленет.

5.2. Долбоорлорду тандоо

65. Артыкчылыктуу долбоорлорду тандоо жана тизмегин түзүү Фонддун Башкармалыгы тарабынан жүргүзүлөт.

66. Конкурстук комиссиянын курамына киргизүү үчүн долбоорду кабыл алуу жана конкурсту өткөрүүнүн шарттары жөнүндө маалымат конкурс башталганга чейинки 10 календарлык күндөн кечиктирилбей жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

67. Долбоорго карата артыкчылыктуу арыздарды тандоо критерийлер боюнча Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү тарабынан коюлган баллды эсептөөнүн негизинде жүргүзүлөт.

68. Коюлган балл боюнча рейтингдин негизинде Фонддун башкармалыгы долбоорлордун тизмегин түзөт, ал Байкоочу кеңештин кароосуна 1-августтан кечиктирилбей сунушталат.

69. Байкоочу кеңештин кароосуна сунушталган долбоорлордун саны Байкоочу кеңеш менен макулдашуу боюнча аныкталат.

70. Долбоорго карата арыздарга баалоо жүргүзүүнүн критерийлери жана тиешелүү балл ушул Типтүү жобонун 2-тиркемесине ылайык берилген.

5.3. Байкоочу кеңеш тарабынан долбоорлорду кароонун жана бекитүүнүн жол-жобосу

72. Байкоочу кеңеш Фонддун башкармалыгынан келип түшкөн долбоорлордун тизмегин каттоо күнүнөн тартып 30 күндөн кечиктирилбей аны кароо жана бекитүү боюнча өзүнүн жыйынын өткөрөт.

73. Долбоорлорду акыркы тандоо боюнча Байкоочу кеңештин чечими Фондго акча каражаттарынын күтүлгөн келип түшүүсү менен долбоорлордун сунушталган тизмегинде көрсөтүлгөн долбоорлордун бюджеттерин салыштырууга негизделет.

74. Фонддун Башкармалыгы тарабынан сунушталган тизмени өзгөртүү же долбоорлордун артыкчылыгынын рейтингин өзгөртүү үчүн өзгөчө негиздер болуп төмөнкүлөр саналат:

– тандоодо тиги же бул долбоорго коюлган баа менен негиздүү макул болбоо;

– долбоорлорду тандоо жол-жобосунун бузулгандыгынын фактылары ырасталса;

– арыз ээси тарабынан арыз берүү жол-жобосунун бузулгандыгынын фактылары ырасталса;

– тандоонун калган катышуучуларынын Байкоочу кеңеш тарабынан канааттандырылган дооматтарынын болушу.

75. Долбоорлордун артыкчылыктуу тизмегине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө чечим Байкоочу кеңештин жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн 2/3 добушу менен кабыл алынат.

5.4. Долбоорду ишке ашырууда арыз ээсинин милдеттери жана жоопкерчилиги

76. Долбоорго берилген арыздарды Байкоочу кеңеш жактырса, арыз ээси төмөнкүлөргө милдеттүү:

– долбоорду ишке ашырууга катышуу үчүн жергиликтүү коомчулукту мобилизациялоону камсыздоого;

– долбоор боюнча товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүүгө;

– зарылчылыкка жараша долбоордун аткарылышын ЖӨБ органдарынын техникалык көзөмөлдөөсүн камсыздоого;

– долбоорду ишке ашыруунун бардык этаптарында арыз ээси мониторингдин жыйынтыктарынын негизинде долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү жөнүндө калкка маалымат берет.

77. Сатып алууларды жүргүзүү боюнча комиссиянын курамына: ЖӨБ аткаруу органынын башчысы жана адистери, жергиликтүү кеңештин төрагасы жана депутаттары, Фонддун башкармалыгынын төрагасы, долбоордун демилгелүү тобунун мүчөлөрү кирет.

78. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жол-жобосу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

79. Сатып алуу жол-жоболорунун аткарылышына жоопкерчилик жергиликтүү өз алынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына жүктөлөт.

80. Арыз ээси квартал сайын, ошондой эле долбоор боюнча ишти аяктоонун жыйынтыктары боюнча Фонддун башкармалыгына финансылык отчетту жана белгиленген форма боюнча долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчетту берет.

 6. Фонддун акча каражаттарын түзүүнүн жана чыгымдоонун тартиби

81. Фонддун акча каражаттары Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун акча каражаттары болуп саналат.

82. Районду өнүктүрүү фондунун каражаттары:

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген тизмеге ылайык жалпы мамлекеттик маанидеги, алтындын запасы 50 тоннадан ашык болгон кен чыккан жерлер боюнча жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдүн 30%нын;

– алтындын запасы 50 тоннадан аз болгон кен чыккан жерлер боюнча жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдүн 80%нын;

– айыл аймактарынын жана шаарлардын жерлерине кирбеген жерлерде жайгашкан жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармап туруу үчүн төлөмдөрдүн каражаттарынын;

– донорлордун жана демөөрчүлөрдүн ыктыярдуу төгүмдөрүнүн;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен түзүлөт.

83. Фонддун акча каражаттарынын кыймылы боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт.

84. Долбоорду каржылоо Фонддун башкармалыгынын төрагасынын атынан Өнүктүрүү фонду менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын жетекчисинин атынан арыз ээсинин ортосунда кол коюлган эки тараптуу макулдашуунун негизинде жүзөгө ашырылат. Эки тараптуу макулдашуунун типтүү формасы №3 тиркемеде берилген.

85. Долбоорду каржылоо Фонддун акча каражаттарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алыш – бериш эсебине которуу менен жүзөгө ашырылат. Бул акча каражаттары атайын максатка арналат жана долбоорду гана ишке ашырууга багытталышы керек.

86. Фонддун каражаттарын максаттуу эмес пайдалануу каржылоону токтотуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине карата чараларды көрүү үчүн негиз болуп саналат.

87. Долбоорду каржылоо долбоорду ишке ашыруунун графиги боюнча аткарылган иштердин актысынын жана подрядчы сунуштаган жана арыз ээси менен макулдашылган долбоорду каржылоо планы боюнча аткарылган транштын актысынын негизинде жүзөгө ашырылат.

 7. Фонддун ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоо 

88. Фонддун ишинин натыйжалуулугуна мониторинг:

– ушул Жободо жана Фонддун Уставында аныкталган эрежелерге жана жол-жоболорго Фонддун ишинин шайкештигине;

– каражаттарды максаттуу пайдалануу шарттарынын сакталышына жана алардын бекитилген пландарга шайкештигине;

– долбоорлорду аткаруунун натыйжалуулугун баалоого;

– бюджеттик мыйзамдардын жол-жоболорунун жана ченемдеринин сакталышына жүргүзүлөт.

89. Мониторинг объективдүүлүк, ачыктык жана айкындуулук принциптерине негизделет.

90. Мониторинг жүргүзүү үчүн мониторинг жүргүзүү жана баалоо тобу түзүлөт.

91. Мониторингдин максаттарына жана милдеттерине жетишүү үчүн мониторингдик топтун мүчөлөрү Фонддун документтерине жана маалыматтарына эркин жетишүү укугуна ээ.

92. Мониторингдин жыйынтыктары отчет түрүндө таризделет, мында мониторингдин жыйынтыктары жана четтөөлөрдү жокко чыгаруу боюнча рекомендациялар чагылдырылат.

93. Мониторингдик топтун отчету Фонддун башкармалыгынын жыйынында жана Байкоочу кеңештин жыйындарында бир жылда 2 жолудан кем эмес угулат.

94. Мониторинг жүргүзүүнүн тартибин Фонддун башкармалыгы иштеп чыгат жана Байкоочу кеңеш бекитет.

95. Мониторингдик топтун курамына Байкоочу кеңештин, Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын, ЖӨБ органдарынын, коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү кирет.

 8. Өзгөчө шарттар

 96. Фонддун ишин, материалдык-техникалык жабдууну, Фонддун кызматкерлерине акы төлөөнү камсыздоо үчүн операциялык чыгымдарга каражаттарды төмөнкү тартипте бөлүштүрүлөт:

– 15 млн. сомго чейинки чегерүүлөр үчүн – Фондго келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы көлөмүнөн 7%;

– 15 млн. сомдон жогору 30 млн. сомго чейинки чегерүүлөр үчүн – Фондго келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы көлөмүнөн 5%;

– 30 млн. сомдон жогору чегерүүлөр үчүн – Фондго келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы көлөмүнөн 2,5%.

 9. Таламдардын кагылышы 

98. Эгерде Байкоочу кеңештин, Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүнүн, Фонддун администраторунун, мониторингдик топтун мүчөлөрүнүн Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоонун алкагында каралып жаткан кандайдыр-бир долбоордо жеке кызыкчылыгы болсо, алар тиешелүү маселени талкуулоодо жана кароо учурунда добуш берүүгө катышууда жана ал боюнча чечим кабыл алууда кармануулары керек.

 

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын 28-январь 2015-ж. № 11-б буйругунун 2-тиркемеси

 Райондук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин курамы

 

1. Кочкор райондук архитектура жана курулуш иштери боюнча башкармалыктын башчысы –                                                  М. Абыкасымов

2. Кочкор райондук финансы бөлүмүнүн жетекчиси-                                                                                                                                     Т. Кулманбетов

3. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн жетекчиси                                      Н. Эралиев

4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү (макулдашуу менен)                   А.Сабырбеков

Айылдык кеңештердин төрагалары

 1. Кош-Дөбө айылдык кеңешинин төрагасы                                              А. Байташов
 2. Ак-Кыя айылдык кеңешинин төрайымы                                                 Т. Абдрахманова
 3. Кочкор айылдык кеңешинин төрагасы                                                    А. Аситов
 4. Семиз-Бел айылдык кеңешинин төрагасы                                              М. Букамбаев
 5. Көк-Жар  айылдык кеңешинин төрагасы                                                А.Кадыракунов
 6. Чолпон айылдык кеңешинин төрагасы                                                   А.Болотов
 7. Кум-Дөбө айылдык кеңешинин төрайымы                                            А. Тургуналиева
 8. Соң-Көл айылдык кеңешинин төрагасы                                                  М. Байбостонов
 9.  Кара-Суу айылдык кеңешинин төрагасы                                                Т. Курткаев
 10. Талаа-Булак айылдык кеңешинин төрагасы                                         Н. Керимкулов
 11. Сары-Булак айылдык кеңешинин төрагасы                                           Б.Элтуйбасов

 

 Аппарат жетекчи                                                           К. Асанов                                                            

 

 

Б У Й Р У К

 

__14-январь__2015-ж.  №_4-б__                                                                                                                                                  Кочкор айылы

 

 2015-жылы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү жана өткөрүү жөнүндө

 

1941-1945-жылдагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жещиштин 70 жылдыгына карата иш-чаралардын өз убагында даярдалышын жана өткөрүлүшүн камсыздоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-ноябрындагы №520-б буйругун, Кыргыз Республикасынын Өкмүтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2014-жылдын 29-декабрындагы №364-б буйругун аткаруу максатында, буйрук кыламын:

 

 1.  Кочкор районунун мамлекеттик администрациясынын 2014-жылдын 2-февралындагы №22-б буйругу менен бекитилген иш-чаранын планы аткарууга алынсын.
 2. 2015-жылы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жещиштин 70 жылдыгын майрамдоого даярдык коруу жана откоруу боюнча райондук уюштуруу комитети тиркемеге ылайык курамда тузулсун.
 3. Айыл аймактыктарында демөөрчулук иш жургузгон жеке жана юридикалык жактарга менчигинин туруно карабастан Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине ар тараптуу жардам корсотүү жагы сунушталсын.
 4. Улуу Ата Мекендик согуштагы  Жещиштин 70 жылдыгын майрамдоого даярдануу боюнча тузулгон иш-чаралар планын ишке ашырууда айыл өкмөт башчылары жеке жоопкерчиликте болушаары белгиленсин.
 5. Кочкор райондук «Эмгек-Туусу» газетасы 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жещиштин 70 жылдыгына арналган иш-чараларды кещири чагылдырууну уюштурсун.
 6. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

 

 

 

            Аким                                                    Н. Жусупбеков

 

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын “_14_”_январь_2015-ж. №_4-б_ буйругуна тиркеме

 

 

2015-жылы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин курамы

 

 

Жусупбеков Н.                 – Кочкор районунун мамлекеттик администрациясынын    башчысы- аким, уюштуруу комитетинин төрагасы;

Керимкулов Н.              – Кочкор районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимдин биринчи орун басары, уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары;

Садыкова Э.                   – Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимдин орун басары, уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары;

Аблесов Э.                       – Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруу иштери жана жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдары боюнча секторунун башчысы, уюштуруу комитетинин катчысы;

 

Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү:

 

Мамадилов Ж.                – райондук мамлекеттик администрациясынын коргонуу укук             тартиби боюнча башкы адиси;

Касымалиев Т.                – райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык өнүктүрүү  жана маданий агартуу боюнча башкы адис;

Талипов Т.                       – райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги;

Шамбетов А.                   – райондук аскер комисары;

Абдымамытов Б.           – райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы;

Жумаев М.                     – райондук үй бүлөлук медицина борборунун директору;

Садырбаев И.                – райондук билим беруу бөлүмүнүн башчысы;

Макишов О.                   – райондук маданият бөлүмүнүн башчысы;

Осмоналиева А.             – райондук социалдык фонд башкармалыгынын башчысы;

Эшмуканбет у Н            – жаштар, эмгек жана миграция башкармалыгынын    башчысы;

Кашкелеңов А.              – райондук ардагерлер кещешинин төрагасы;

Исраилов М.                   – Кочкор айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Монкоев Э.                       – Семиз-Бел айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Сыдыканов А.                  – Ак-Кыя айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Абыкеев Т.                        – Кош-Дөбө айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Убалиев С.                        – Кум-Дөбө айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Сабыржанов Ж.               – Көк-Жар айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Букаров К.                        – Чолпон айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Касымалиев Н.                 – Сары-Булак айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Айманов У.                       – Сон-Көл айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Жунушалиев Т.                – Кара-Суу айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы;

Кадыркул у Б.                  – Талаа-Булак айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы.

 

     

Аппарат жетекчи                                                    К.Асанов

 

 

Б  У  Й  Р  У  К

 30-май  2014-ж., № 91-б                                                                                                                                                                                                                                             Кочкор айылы

2014-2015-жылдарда райондун экономика тармактарын, калкын

күзгү-кышкы мезгилдерине карата даярдоо жөнүндө

 

            Райондо 2014-2015-жылдардын күзгү-кышкы мезгилдерине даярдыктарды көрүү жана аны ийгиликтүү өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 23.05.2014-жылдагы №148-б буйругун турмушка ашыруу максатында буйрук кыламын:

 

1. 2014-2015-жылдардын күзгү-кышкы мезгилдерине карата даярдыктарды көрүп  жана аны ийгиликтүү өткөрүүдө бир катар иш аракеттер жасалгандыгы белгиленсин жана КРӨнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 23.05.2014-жылдагы №148-б буйругу аткарууга жана жетекчиликке алынсын.

 

2. 2014-2015-жылдардын күз-кыш мезгилине карата райондун экономика тармагын жана калкын даярдоо максатында №1-тиркемеге ылайык курамда райондук штаб түзүлсүн, кышка даярдык көрүү боюнча райондук штаб жөнүндө жобо (2-тиркеме), иш чара (3-тиркеме), отказандарды оңдоо боюнча тапшырма (4-тиркеме), көмүр тартуу боюнча тапшырмалар (5-тиркеме), Кочкор РЭТине план тапшырма (6-тиркеме) бекитилсин.

 

3. 2014-2015-жылдардын күз-кыш мезгилдерине айыл аймактардын айыл өкмөттөрү боюнча керектелүүчү электр энергиясынын лимити 7-тиркемеге ылайык бекитилсин жана жаңы бүткөрүлгөн социалдык объектилердин энергопаспортторун тезинен бүткөртүп, керектелүүчү электр энергиясы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн кошумча лимит сурап, бекиттирүү жагы айыл өкмөт башчыларына, тиешелүү мекеме-уюмдардын жетекчилерине тапшырылсын.

 

4. 2014-2015-жылдардын күз-кыш мезгилине карата тийиштүү структураларда туруктуу иштеп турган штабдарды түзүү жана кышка карата даярдыктарды көрүү боюнча 10 күндүк мөөнөттө тийиштүү буйруктарды иштеп чыгуу, электр энергиясы менен жылытылуучу социалдык объектилерди жылытуунун башка түрүнө өткөрүү иштерин жасоо, жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча ар бир жуманын биринчи күнү райондук штабга маалымат берип туруу айыл өкмөт башчыларына, мекеме-ишканалардын жетекчилерине милдеттендирилсин.

 

5. Саламаттыкты сактоо, элге билим берүү жана маданият, коргоо тармагындагы имараттардын мештерин, контромаркаларын, отказандарын 2014-2015-жылдардын кыш мезгилине даярдоо, консервацияланган мештерди, отказандарды калыбына келтирүү, катуу отундун запасын түзүү, көмүр сакталуучу складдар менен камсыз кылуу М.Жумаевге, М.Алияскаровго, И.Садырбаевге, К.Жапаровго, А.Шамбетовго тапшырылсын.

 

6. Электр энергиясынын кубаттуулугун керектөөчүлөргө талапка ылайык бөлүштүрүлүшүн камсыз кылуу, энергиясын берүү боюнча айыл өкмөттөрү менен келишим түзүү, жылытуучу электр мештеринин иштөө режимин иштеп чыгып, керектөөчүлөргө жеткирүү, электр линияларынын, трансформатордук подстанциялардын ремонтун бүткөрүү, керектелген электр энергиясы боюнча дебитордук карыздарды азайтуу, авария болгон учурларда резервге трансформатордук подстанцияларды, башка керектүү жабдууларды кошумча даярдоо боюнча зарыл чараларды көрүү райондук электр тармактар ишканасынын жетекчилигине милдеттендирилсин.

 

7. Өздөрү тейлеген айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы калктын көмүр отунга болгон керектөөсүнүн так эсебин алып, сыйымдуулугу 30 тоннадан кем эмес элге сатылуучу көмүр кампаларын уюштуруу, алардын кышка карата 5-тиркемеге ылайык көмүр, жыгач отун менен толук камсыз болуусун уюштуруу, социалдык маданий имараттардын жылытылышын камсыз кылуу жана электр энергиясынан көмүр отунуна өткөрүү чараларын көрүү, жаңы бүткөрүлгөн социалдык объектилерге керектелүүчү электр энергиясынын көлөмүн аныктап, лимитке киргизүү боюнча кечиктирилгис аракеттерди көрүү, көмүр отун менен жылытылуучу мектептерди биринчи кезекте камсыз кылуу, пайдаланылган электр энергиясы боюнча элдин дебитордук карыздарын азайтуунун чараларын көрүү айыл өкмөт башчыларына жүктөлсүн.

 

8. Бюджеттеги керектөөчүлөрдүн жылуулук, электр энергиясы боюнча дебитордук карыздарын 2014-жылдын 1-августуна чейин эсептештирип жоюну уюштуруу республикалык каражаттан каржылануучу мекемелерге 2014-жылдын 1-августуна чейин отун даярдоо каражаттарынын толугу менен бөлүнүшүн камсыз кылуу, түзүлгөн келишимдердин аткарылыштарын көзөмөлгө алуу жагы райондук финансы бөлүмүнүн башчысы Т.Кулманбетовго тапшырылсын.

 

9. Райондун аймагындагы социалдык жардамга муктаж болгон адамдарды айрыкча согуштун майыптарын, ардагерлерин, 07.04.2010-жылдагы элдик революцияда каза болгон баатырлардын үй-бүлөөлөрүн жана майып болгондорду көмүр, жыгач отуну менен 1-сентябрь 2014-жылга чейин камсыз кылуу, электр энергиясы, газ жана башка муктаждыктарын чечүү райондук социалдык жактан коргоо башкармасынын төрагасы Б.Абдымамытовго милдеттендирилсин.

 

10. 2014-2015-жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча жылытуу отказандарынын, мештеринин ремонтун 01.09.2014-жылга чейин (4-тиркеме), 2014-жылдын 1-декабрына чейин керектелүүчү көмүрдүн запасын берилген тапшырмага ылайык (5-тиркеме) тартып бүткөрүү, электр энергиясынын лимитин сактоо (7-тиркеме), көмүр тартуу боюнча тендерлерди тезинен өткөрүү жана көмүр тартуу боюнча келишимдерди тендерди жеңген ишкана менен түзүү айыл өкмөттөрүнүн башчыларынан, мекеме-ишканалардын жетекчилеринен талап кылынсын.

 

11. Бул буйрук райондук “Эмгек Туусу” газетасына жарыялансын жана анын аткарылышынын жүрүшү боюнча газетага чагылдырып туруу “Эмгек Туусу” газетасынын редактору Т.Кызалаковго тапшырылсын.

 

12. Буйруктун аткарылышына көзөмөлдүк жасоо жагы райондук мамлекеттик администрациясынын курулуш жана экономика бөлүмүнүн башкы адиси С.Бакировго жүктөлсүн.

 

Аким                                                                                                           Ж.Шералиев

 

 

 

Раймамадминистрациясынын 30.05. 2014-ж.

№ 91-буйругуна 1-тиркеме

 

 

Райондун экономика тармагын жана калкын 2014-2015-жылдардын

күз-кыш мезгилине карата даярдоо боюнча түзүлгөн райондук штабдын

К У Р А М Ы :

 Керимкулов Н.              – Раймамадминистрациясынын башчысынын 1-орун басары,

штабдын төрагасы

Бакиров С.                     – Раймамадминистрациясынын башкы адиси, штабдын катчысы

 

М Ү Ч Ө Л Ө Р Ү:

 Кулманбетов Т.             – Финансы бөлүмүнүн башчысы

Боронбаева А.               – СЭСтин башкы дарыгеринин милдетин аткаруучу

Алияскаров М.              – Аймактык оорукананын башкы дарыгери

Жумабаев М.                 – ҮДБ борборунун башкы дарыгери

Садырбаев И.                – РайОНОнун башчысынын милдетин аткаруучу

Шабданалиев Э.                        – РЭСтин башкы инженери

Шаршенбаев Ж.            – Мамлекеттик экотехинспекциясынын Кочкор-Жумгал

райондору боюнча башкармалыгынын инспектору

Жапаров К.                    – Райондук маданият бөлүмүнүн директору

Төлөнбаев Р.                  – Райондук өрткө каршы мамлекеттик кызмат

бөлүмүнүн башчысы

Өмүралиев О.                – Жогорку чыңалуудагы Кочкор көмөк чордон тобунун башчысы

Талипов Т.                     – Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы

 

Кочкор райондук ммамлекеттик

администрациясынын аппарат жетекчиси                                                         К.Асанов

 

Раймамадминистрациясынын 30.05. 2014-ж.

№ 91-буйругуна 2-тиркеме

 

 

Кочкор районунун экономика тармактары менен калкын 2014-2015-жылдын

күзгү-кышкы мезгилине даярдоо боюнча райондук штаб жөнүндө

Ж О Б О

1.      Жалпы жоболор

1. Райондун экономика тармактары менен калкын 2014-2015-жылдын күзгү-кышкы мезгилине даярдоо облустук штаб электр жана жылуулук менен жабдууну үзгүлтүккө учуратпоо жана тартип бузууларды болтурбоо үчүн түзүлгөн коллегиялдуу координациялык орган болуп саналат.

 

2. Штаб өз ишмердигине Кыргыз Республикасынын Конституциясынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

 

3. Штабдын иш-аракетин төрага, ал жок учурда штабдын катчысы жетектейт.

           2.                 Штабдын милдеттери жана функциялары

 

4. Штабдын негизги милдеттери:

 

– райондун экономика тармактары менен калкын 2014-2015-жылдын күзгү-кышкы мезгилине өз учурунда сапаттуу даярдоону камсыз кылуу.

 

5. Штабдын ага жүйтөлгөн милдетке ылайык төмөндөгүдөй функцияларды аткарат:

– ай сайын өзүнүн заседаниелеринде буйруктардын, токтомдордун аткарылышыные жүрүшүн карайт:

– отканаларды кышкы шарттарда иштөөгө өз убагында жана сапаттуу даярдоо, отун менен камсыз кылуу, электр жылуулук менен жабдуулардагы бузулууларга жол бербөө жана алардын кесепеттерин жоюу боюнча отун-энергетика ишканаларынын иштерин координациялайт:

– Электр жана жылуулук энергиясын берүүдө чектөөлөрдү киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат:

– район боюнча электр-жылуулук энергиясынын лимиттерин белгилейт жана алардын аткарылышын көзөмөлдөйт:

Электр энергиясы менен иштөөчү отказандарын органикалык отун менен иштөөгө өткөрүү жана отундун запасын камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүүнү көзөмөлдөйт.

 3.      Штабдын укуктары

6. Штаб төмөндөгүлөргө укуктуу:

 

– Штабдын максаттары менен милдеттеринин чектеринде мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башка уюмдар меннен мекемелердин жетекчилеринин маалыматын угууга жана алардын иштерине баа берүүгө:

– уюмдардан, мекемелерден өз ишмердигин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдарды жана маалыматтарды сурап алууга;

– Штабдын чечимдерин аткарбоого жана кышкы шарттарда иштөөгө даярдык көрүү боюнча милдеттерди аткарууну үзгүлтүккө учуратууга жол беришкен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин кызматтан бошотуу боюнча сунуш киргизүүгө:

– райондун экономика тармактары менен калкын 2014-2015-жылдын күзгү-кышкы мезгилине даярдоодогу абал боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы өкүлүнө маалымат берүүгө;

– өзүнүн компетенциясына ылайык штабдын чечимдерин сөзсүз аткарууну мамлекеттик органдардан жана отун-энергетика ишканаларынан, айыл аймактардын штабдарынан талап кылууга:

– райондун аймагындагы пайдалануучуларга электр жана жылуулук энергиясын керектөөгө чектөө киргизүүгө жана энергия булактарынын керектөө лимиттерин белгилөөгө:

– райондун энергетикалык коопсуздугун камсыздоо боюнча уюштуруу жана координациялык чараларды көрүүгө.

 

7. Берилген ыйгарым укуктардын чектеринде штабдын кабыл алынган чечимдери жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын отун-энергетика ишканаларынын аткарылышы үчүн милдеттүү болуп саналат.

 4.      Штабдын ичиш уюштуруу

 

8. Штабдын курамы Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын буйругу менен бекитилет. Штабдын төрагасы кызматы боюнча Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын биринчи орун басары болуп саналат жана штабдын ишин жетектейт. Штабдын мүчөлөрү штабдын максаттары менен милдеттерин ишке ашыруу боюнча негизделген сунуштарды талкуусуна киргизүүгө укуктуу.

 

9. Штабдын иш формасы отурум болуп саналат, ал анын жетекчисинин чечими боюнча зарылдыгына жараша, айына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Штабдын мүчөлөрү отурумдарга жеке өзүлөрү катышат.

 

10. Штабдын отурумунун жыйынтыгы боюнча протокол түзүлүп, ага төрага кол коёт.

 

11. Чечим добуш берүү аркылуу добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат жана аларды ишке ашырууга жооптуу бардык адамдарга жеткирилет.

 

 

 

Раймамадминистрациясынын 30.05. 2014-ж.

№ 91-буйругуна 3-тиркеме

 

 

2014-2015-жылдардагы күз-кыш мезгилине райондук экономика тармагын жана

калкын даярдоо боюнча иш-чара

 

Аткарылуучу иштердин аталышы

Аткаруунун мөөнөтү

Жооптуу

1 Райондо 2014-2015-жылдын жылытуу даярдануу боюнча туруктуу иштөөчү штабдарды түзүү, отурумдарда калктын көмүр отуну менен камсыз болушун, жарандардын жеңилдик алуучу категорияларына каражаттардын өз убагында бөлүнүшүнө өзгөчө көңүл буруу менен кышка даярдыктын жүрүшүн ай сайын кароо

01.07.2014-жыл

Раймамадминистрация,

а/ө2Ушул буйруктун №7 тиркемесиндеги электр энергиясынын керектөө лимиттеринин сакталышын а/ө боюнча күн сайын көзөмөлдөө менен аткарылышын камсыз кылуу

Ай сайын

Айыл аймактар, “ЧЭ” ААКнун райондук бөлүмү3Бюджеттик мекемелер тарабынан электр энергияны белгиленген лимиттен ашык пайдаланышын болтурбоо үчүн такай көзөмөлгө алуу

Дайыма

Раймамадминистрация

 

нын бөлүмү, РЭС4Эл.энергиясы менен камсыздоодо үзгүлтүктөрдү болтурбоочу электр кабыл алгычтардын электр менен камсыздоонун дизелдик генераторлору же аккумулятордук батареялар, автономдуу булактары менен комплектелишин текшерүү

2014-ж. 1-сентябрына чейин

РЭС, а/ө5Иш чаранын 6-п. ылайык тизмеде көрсөттүлгөн электр от каналардан башкаларын эл.энергияны жылытуу үчүн пайдаланышына тыюу салуу

Дайыма

Раймамадминистрациянын бөлүмү, РЭС, финансы бөлүмү6Электр отканаларына уруксат берилген кубаттуулугун, алардын иш режимин жана э/э керектөө лимиттерин көрсөтүү менен 2014/2015-жылдардын күз-кыш мезгилинде иңтөөгө уруксаат берилген эл.отканалардын тизмесин аныфктоо жана бекитүү

2014-ж. 1-сентябрына чейин

Раймамадминистрациянын бөлүмү, РЭС, финансы бөлүмү7Эл.энергияны керектөөнүн белгилнген режимин бузган жана жылытуучу электр жабдууну уруксатсыз кошкон, 3 фазага туташтырылган керектөөчүлөрдү эл.энергиядан ажыратып, техникалык шарттарын алып салуу

Дайыма

РЭС8Керектөөчүлөр жылытуучу электр түзүлүштөрүн уруксатсыз орнотуусун болтурбоо үчүн такай көзөмөлгө алуу

-//-

РЭС9Электр жылытуу булактары жылытуучу обьектилерди жылытуунун алтернативдүү булактарына өткөрүү боюнча ишти улантуу

-//-

Айыл аймактар, мекеме-ишканалар10Жаңы обьектилерди курууда курулуш ченемдеринде жана эрежелеринде (СНиП) курулуштарды жылытуу системасын долбоорлоодо отундун альтернативдүү түрлөрүн пайдалануу мүмкүндүгүн караштырууга милдеттендирилген талаптарды белгилөө

-//-

Райондук шаар куруу жана архитектура мекемеси11Отканаларды 2014-2015-жылдарды күз-кыш мезгилине иштөөгө даярдоо

2014-ж. 01.09. чейин

а/ө, тиешеү мекеме уюмдардын жетекчилери122014-2015ж. күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү чыгуу, отундун жана энергияны сарамжалдуу пайдалануу ошондой эле энергияны үнөмдөө, көмүр отунун камдоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралардын зарылдыгы жөнүндө массалык маалымдоо каражаттары менен эл арасында такай түшүндүрүү иштеринин жүргүзүлүшүн камсыздоо

дайыма

А/ө, РЭС, райондук “Эмгек Туусу” газетасы

 

 

Кочкор райондук мамлекеттик

администрациясынын аппарат жетекчиси                                                          К.Асанов

 

 

Раймамадминистрациясынын 30.05. 2014-ж.

№ 91-буйругуна 4-тиркеме

 

 

Райондун экономика тармагын жана калкын 2014-2015-жылдардын

күзгү-кышкы мезгилдерине даярдоодо отказандарды оңдоо, даярдоо

боюнча тапшырма

 

Тармактардын аталышы

Бардык отканалар-дын саны

Анын ичинен

Контромаркалар, печкалар

Оңдоо мөөнөтү

э/э менен иштегени (даана)

 

көмүр м-н иштегени

контромарка

Печка (даана)

Көмүр котел

Июнь айы(даана)

июль айы

(даана)

Август айы (даана)

Сентябрь айы (Даана)

1 Саламаттык сактоо уюмдары 37 2 35 1 33 1 15 12 10
2 Элге билим берүү, маданият, коргоо тармактары 105 39 66 21 23 22 39 30 36
3 Жылуулук берүү ишканасы-
Баары 142 41 101 22 56 23 54 42 46

 

 

Кочкор райондук мамлекеттик

администрациясынын аппарат жетекчиси                                                         К.Асанов

 

 

Раймамадминистрациясынын 30.05. 2014-ж.

№ 91-буйругуна 5-тиркеме

 

 

Райондун экономика тармагын жана калкын 2014-2015-жылдын

күзгү-кышкы мезгилине отун менен камсыз кылуу боюнча тапшырма

Айыл өкмөттөр, мекеме-ишканалардын аталыштары

Керектелүүчү көмүрдүн көлөмү (тонна)

Көмүрдүн маркасы

Тартуу мөөнөтү

Транспорт түрү

1 Кош-Дөбө 181,0

БПКО

01.11.14-ж

Автотранспорт

2 Ак-Кыя 140,0

-//-

-//-

-//-

3 Кочкор 801,0

-//-

-//-

-//-

4 Көк-Жар 16,0

-//-

-//-

-//-

5 Семиз-Бел 137,0

-//-

-//-

-//-

6 Кум-Дөбө 138,0

-//-

-//-

-//-

7 Чолпон 173,7

-//-

-//-

-//-

8 Кара-Суу 97,0

-//-

-//-

-//-

9 Талаа-Булак 90,0

-//-

-//-

-//-

10 Сары-Булак 61,0

-//-

-//-

-//-

11 Соң-Көл 66,0

-//-

-//-

-//-

12 Музшкол 30,0

-//-

-//-

-//-

13 Маданият тармагы 12,0

-//-

-//-

-//-

14 Интернат 50,0

-//-

-//-

-//-

15 Ооруканалар 185,0

-//-

-//-

-//-

16 Коргоо 30,0

-//-

-//-

-//-

17 Элге 3850,0

-//-

-//-

-//-

18 РайБББ 25,0

-//-

-//-

-//-

19 Соцпомощь 13,0

-//-

-//-

-//-

20 Кесиптик лицей 25,0

-//-

-//-

-//-

Район боюнча 6120,0

 

 

 

 

 

Кочкор райондук мамлекеттик

администрациясынын аппарат жетекчиси                                                         К.Асанов

 

Б У Й Р У К

30-июнь 2014-ж.,  № 110-б                                                                                                                                           Кочкор айылы

Комиссия тузуу жонундо

             Кыргыз Республикасынын 15-июль 2013-жылдагы «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жонундогу» №145 Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Окмотунун 19-март 2014-жылдагы «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) тартиби жонундо убактылуу жобону бекитуу тууралуу» №169 Токтомун жетекчиликке алуу менен буйрук кыламын:

1. Райондун аймагында жер участокторун бир категориядан башкасына же бир турунон башкасына которуу (трансформациялоо) маселелери боюнча иш алып баруу максатында райондук комиссиянын курамы тиркелген тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Райондук комиссия оз иштерин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, жер Кодексинин, «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жонундо» №145 Мыйзамынын жана башка ченемдик-укуктук актылардын негизинде жургузушсун.

3. Бул буйруктун аткарылышын козомолдоо райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары А.Мамырбаевге тапшырылсын.

 

Аким                                                            Ж. Шералиев

 

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын

30-июнь 2014-ж. №110-б буйругуна тиркеме

 

Жер участокторун которуу (трансформациялоо) иштерин жургузуу

учун тузулгон райондук комиссиянын курамы

 

 1. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары – комиссия торагасы
 2. Тиешелуу айыл аймактарынын айыл окмот башчылары
 3. Тиешелуу жайыт комитетинин торагасы
 4. Райондук агрардык онуктуруу башкармалыгынын начальниги
 5. Райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы, башкы архитектор
 6. Райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоосунун начальниги
 7. Райондук суу чарба башкармалыгынын начальниги
 8. Райондук электр тармактар ишканасынын начальниги
 9. КР ОКМнин райондук болумунун начальниги
 10. Экология ж-а техникалык коопсуздук б-ча мам.инспекциясынын район боюнча региондук башкармалынын начальниги
 11. Райондук токой чарбасынын директору
 12. Райондук мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык козомол борборунун башкы врачы
 13. Мам.салык кызматынын райондук башкармалыгынын начальниги
 14. Райондук мамлекеттик администрациясынын коргонуу жана укук тартиби боюнча башкы адиси – юристи
 15. Нарын жерге жайгаштыруу экспедициясынын начальниги

 

 

Б У Й Р У К

17-февраль 2014-ж.,  № 21-б                                                                                                                                           Кочкор айылы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 14.03.2013-ж. №77б жана 30.01.2014-ж. №17б буйруктарына ылайык райондук мамлекеттик администрациясында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында документтер менен иштөөнү күчөтүү, иштин натыйжалуулугун көтөрүү менен аткаруучулук тартип чындоо максатында буйрук кыламын:

1. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын документтер менен иштөө боюнча тиркелген Регламенти бекитилсин.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары:

 • бул Регламенттин талаптарын жетекчиликке алуу жана кыйшаюсуз аткарууну камсыз кылышсын;
 • жыйырма күндүк мөөнөттө өз чечимдерин ушул буйрукка ылайык келтиришсин;
 • аппарат кызматкерлерине Регламенттин жоболорун, талаптарын окуп-үйрөнүүсү боюнча уюштуруу иштерин жүргүзүшсүн.

3. Бул буйруктун аткарылышына көзөмөлдүк кылуу райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси К. Асизовго милдеттендирилсин.

Аким                                                             Ж. Шералиев

 

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын

17.02.2014-ж. №_21_ буйругу менен бекитилди

 

Кочкор райондук мамлекеттик

администрациясында документтер менен иштөөнүн

РЕГЛАМЕНТИ

 

 1. Жалпы жоболор
 2. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясында документтер менен иштоонун тартиби
 3. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын тескөө документтерин даярдоонун, тариздөөнүн жана таратуунун тартиби
 4. Документтердин аткарылышын, жарандардын кайрылууларын кароону жана аткарылышын контролдоо
 5. Кеңешмелердин жана жыйындардын протоколдорун тариздөөнүн тартиби

 

   I.             Жалпы жоболор

 

1.1.          Кочкор райондук мамлекеттик администрациясында документтер менен иштөөнүн бул Регламенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу окулунун 14.03.2013-ж. №77б жана 30.01.2014-ж. №17б буйруктары менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмотунун Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу окулунун Аппаратында документтер менен иштоонун Регламентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 23-июль 2012-жылдагы №517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча типтуу нускаманын” талаптарын эске алуу менен даярдалган.

1.2.          Кочкор райондук мамлекеттик администрациясында документтерди жана реквизиттерди тариздөөнун жалпы бир тартиби бекитилет. Чыгышталган документтер расмий бланкаларда бекитилген милдеттуу турдогу реквизиттерди жайгаштыруу жана талаачалардын параметрлерин сактоо менен биргеликте таризделип, мазмуну кыска, так жана толук кандуу болууга тийиш.

1.3.          Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик органдардын аймактык болумдору жана ошондой эле жарандар менен кат алышуулар мамлекеттик жана расмий тилде жургузулот.

1.4.          Райондук мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери мекемеге келип тушкон документтерге, жарандардын кайрылууларынын тексттерине кандайдыр бир жазууларды, ондоолорду киргизууго жана кызматтык документтерден, кенешмелерден алынган маалыматтарды жеке создордо, ангемелешуулордо колдонууга тыюу салынат.

1.5.          Райондук мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери эмгек оргууго, кызматтык иш сапарга же ооруканага жаткан учурда, ошондой эле кызматынан бошотулган же которулган убакта аппарат жетекчисинин корсотмосу менен анын аткаруусунда турган тиешелуу документтер башка жооптуу кызматкерге аткарууга берилет.

1.6.          Бул Регламенттин корсотмолору жана талаптары жашыруун эмес муноздогу бардык кызматтык документтерге жайылтылат.

Регламенттин корсотмолорун, талаптарын бузуу менен сунушталган жана даярдалган документтер жалпы сектор тарабынан аткаруучуга толуктоо жана талапка ылайык сыпатталып тариздоо учун кайтарылат.

1.7.          Документтердин жана тапшырмалардын оз убагында так жана толук аткарылышына, материалдардын сапаттуу даярдалышына, ошондой          эле документтердин сакталышына сектор башчылары, жооптуу кызматкерлер жоопкерчиликте болот.

1.8.          Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, мамлекеттик органдардын аймактык болумдорундогу документтердин сакталышын, мыйзамга ылайык жургузулушун жана аткарылышын козомолдоо, иш кагаздарына методикалык комок корсотуу райондук мамлекеттик администрациясынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюштуруу сектору менен жалпы секторуна жуктолот.

1.9.          Регламенттин талаптарынын жана корсотмолорунун сакталышы райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси тарабынан козомолдонот жана аларды бузуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык дисциплинардык жоопкерчиликке тартылат.

1.10.       Тузулгон жагдайга ылайык бул Регламенттин айрым пункттары озгорулуп кайра бекитилиши мумкун.

 

II.          Кочкор райондук мамлекеттик администрациясында документтер менен иштөөнүн тартиби

 

2.1.          Кочкор райондук мамлекеттик администрациясына келген жашыруун эмес муноздогу документтер, жарандардын кайрылуулары, анын ичинде райондук мамлекеттик администрациясынын расмий электрондук дарегине (электрондук сайт) келип тушкон электродук кайрылуулар (кайрылган жаранга маалымдоо менен) жалпы сектор тарабынан кабыл алынып, катталат жана ошол эле куну жетекчинин кароосуна киргизилет.

Райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы жок болгон учурдагы шашылыш каралууга тийиш болгон документтер аткаруучуга берилиши мумкун жана кийин жетекчиге бул боюнча доклад жазылат.

2.2.          Райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын резолюциясы коюлган документтер белгиленген тартипте жалпы сектор аркылуу үч күн аралыгында тиешелуу аткаруучуларга кол койдуруу менен берилет.

2.3.          “Жеке өзүнө”, “конфиденциально” деген жазылуусу менен келген конверт, пакеттер ачылбастан тиешелуу өз дарегине берилип, каттоо журналына белгиленет.

2.4.          Райондук мамлекеттик администрациясынын каттары атайын каттар учун бекитилген расмий бланкада таризделет. Жетекчиге маалыматтар жана келген каттын жообуна негиз болгон материалдар кошо тиркелип берилет. Каттын сол жогорку бурчуна созсуз турдо жообу бериле турган каттын номуру жана датасы коюлат. Документтерди жонотууго даярдоодо мамлекеттик башкаруудагы органдардын ысымдарынын бирдей жазылышын сактоо зарыл.

2.5.          Кызматтык документтердин бардык нускаларына,анын ичинде кочурмолоруно дагы кол коюлушу керек. Райондук мамлекеттик администрациясынан чыккан документтерге аким, орун басарлары, аппарат жетекчиси, ошондой эле оз компетенциясынын чегинде сектор башчылары кол коет.

2.6.          Документтин кочурмосундо (экинчи нускасында) аткарууга алган жооптуу кызматкердин визасы коюлууга тийиш. Жалпы сектордо калуучу документтин нускасында жетекчинин колу коюлат.

Чыгышталган документтин томонку сол бурчуна “жетекчинин колу” реквизитинен кийин аткаруучунун аты-жону, байланыш телефону жазылат.

Жонотуло турган документтер кол коюлуп, катталып толук таризделууго тийиш. Туура эмес жана толук таризделбеген документтер аткаруучуга кайтарылат.

Документтерди жана корреспонцияларды таратуу жалпы сектор аркылуу үч кундук моонотто уюштурулат.

Эгер аткаруучу тиешелуу дарекке озу алып баруу милдетин алса, анда бул боюнча чыгыштоо журналына кол коет жана жеткирууго жоопкерчиликте болот.

2.7.          Документтердин жана башка материалдардын кочурмолорун алууга аппарат жетекчиси уруксаат берет.

2.8.          Райондук мамлекеттик администрациясынын тескөө документтери, коллегия отурумунун чечимдери жана документтердин башка турлору форматын 2 эсеге кичирейтуу менен кобойтулуп, жонотулот.

2.9.          Иш делолорун тузуудо томонку жалпы эрежелер сакталышы керек:

 • иш делосуна толук аткарылган жана иш номерклатурасынын негизинде туура таризделген документтерди гана сактоо;
 • бир маселени чечууго арналган бардык документтерди чогуу бир жерге жыйноо;
 • ар бир календарлык жылдын документтерин оз озунчо хронологиялык тартипте топтоо;
 • туруктуу жана убактылуу моонотко сакталууга тийиш болгон документтерди ар башка иш делосуна сактоо.

2.10.       Буткон иш кагаздарын сактоо жалпы сектор тарабынан жургузулот. Жалпы сектордо документтер ишке колдонуу учун 5 жыл сакталып, андан сон бекитилген тартипте райондук архивке сактоого откорулуп берилет.

 

III.        Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын тескөө документтерин даярдоо, тариздөө жана жөнөтүүнүн тартиби

 

3.1.          Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын тескөө документтери болуп буйруктар, ички буйруктар жана чечимдер саналат.

3.2.          Тескөө документтеринин проектилерин даярдоо аппараттын жооптуу кызматкерлери жана мамлекеттик органдардын райондук болумдору, жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдары аркылуу аппарат жетекчисинин макулдашуусу менен бул Регламенттин талаптарына ылайык жургузулот.

3.3.          Тескөө документтеринин проектилери аппарат жетекчи жана жалпы сектор аркылуу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысына кол коюуга киргизилет.

3.4.          Тескөө документтери бекитилген улгудогу атайын бланктарда таризделет.

3.5.          Кол коюуга даярдалган буйрук, чечимдердин проектилери тиешелуу орун басарлар, аппарат жетекчиси, уюштуруу жана жалпы сектор башчылары, аткарууга жооптуу кызматкер менен макулдашылып бланктын томон жагына же барактын арткы бетине визалары коюлат.Тескөө документтеринин проектилери боюнча макулдашуу жана виза процесси уч жумушчу кунду тузууго тийиш. Озгочо учурда он жумушчу кундон ашпайт.

3.6.          Тескөө документтерине райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, ал жок болгон учурда анын милдетин аткарып жаткан расмий турдо аткарып жаткан орун басары кол коет.

3.7.          Тескөө документтерине кол коюлгандан кийин жалпы сектордо өсүү тартибинде номур коюлуу менен катталып, тиешелуу даректерге жонотулот. Жонотулгон документтер мөөр менен күбөлөндүрүлүп, түп нускасы жалпы сектордо сакталат.

Райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясынын отурумунун чечимдери, токтомдору озунчо тартипте жургузулот.

 

IV.        Документтердин аткарылышын, жарандардын кайрылууларын кароону жана аткарылышын контролдоо

 

4.1.          Аткарылган документтерди контролдоо бул документтердин жана тапшырмалардын оз убагында (аткаруу мөөнөтү) жана сапаттуу (толук жана так) аткарылышын, аткарылган иштин жыйынтыгын жалпылоону жана бул боюнча жетекчиликке маалымдоону оз ичине камтыйт.

4.2.          Өзгөчө контролго алынган документтер жана жарандардын кайрылуулары райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын резолюциясында “К” тамгасы же “контроль” штампы менен белгиленет. Томондогу документтер озгочо козомолго алынат:

 • Кыргыз Республикасынын жогору турган органдарынын тескөө документтери;
 • Кыргыз Республикасынын жогору турган органдарынын кызмат адамдарынын тапшырмалары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу окулунун тескөө документтери;
 • райондук мамлекеттик администрация башчысынын тескөө документтери;
 • райондук мамлекеттик администрация башчысынын резолюциясына ылайык кызматтык документтер жана жарандык кайрылуулар боюнча тапшырмалары.

4.3.          Документтердеги коюлган бардык маселелерге толук жооп берилсе жана бул боюнча тиешелуу корреспондентке же кайрылган жаранга маалымдалса, документ толук аткарылды деп эсептелет.

Документтердин аткарылышы боюнча документти козомолдон алуу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы тарабынан жургузулот. Бул учун аткарууга жооптуу кызматкер акимдин наамына тиешелуу материалдарды тиркөө менен аткарылган иштер боюнча кыскача маалымат камтылган кызматтык кат даярдап козомолдон алуу сунушу менен кайрылат. Андан сон аткарылган документтти жалпы секторго тапшырат. Жалпы сектор аткаруучу тарабынан документтин талапка ылайык таризделишин текшерип, тиешелуу белги коюп, иш делосуна тиркейт.

4.4.          Эгерде райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын резолюциясында бир нече аткаруучу жазылса, анда фамилиясы биринчи жазылган аткаруучу документке жооптуу болуп, кийинки аткаруучуларга жетекчилик кылуу укугу берилет.

4.5.          Документтер жана жарандардын кайрылуулары боюнча аткарылган иштерге козомолдук кылуу жалпы сектор тарабынан жургузулот жана райондук мамлекеттик администрациясынын башчысына убагы менен билдирип турат.

4.6.          Документтин озундо же жогору турган органдардын жетекчилеринин, райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын резолюциясынын текстинде аткаруу мооноту белгиленбесе, документтер катталган кундон тарта томондогу мооноттордо аткарылууга тийиш:

 • Кыргыз Республикасынын жогору турган органдарынын ченемдик-укуктук актылары 30 календарлык кунго чейин (эгерде документтин озунун текстинде башка моонот белгиленбесе);
 • Депутаттык суроо – баштапкы каттоо кунунон баштап 1 айлык моонотто;
 • Кыргыз Республикасынын Окмотунун Аппаратынын тапшырмалары жетекчиликтин резолюциясында белгиленген моонотто аткарылат, ал эми аткаруу мооноту корсотулбогон тапшырма 8 (сегиз) жумушчу кундо аткарылууга жатат;
 • “шашылыш” резолюциясында тапшырма 2 жумушчу кундо, “ото шашылыш” – 1 жумушчу кундо;
 • ченемдик-укуктук актылардын проектилери боюнча макулдашуу Кыргыз Республикасынын Окмотунун ишинин Регламентине ылайык жургузулот;
 • калган документтер катталган кундон тарта 30 календарлык кунго чейин;
 • жарандардын жазуу, электрондук жана оозеки кайрылуулары “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жонундогу” Мыйзамында корсотулгон мооноттордо каралат, ал эми кошумча текшеруулорду талап кылбаган кайрылуулар токтоосуз аткарылат.

4.7.          Эгерде документти оз моонотундо аткаруу мумкун болбосо, анда аткаруучу тарабынан 8 жумушчу кундон кечиктирбестен тапшырма берген жетекчиликке аткаруу моонотун узартуу боюнча негизделген кызматтык кат даярдалат.

4.8.          “Шашылыш” резолюциясындагы тапшырмалардын мооноту узартылбайт.

4.9.          Документтердин аткаруу моонотун узартуу, токтотуу жана баш тартуу укугу резолюция авторуна же моонотун койгон жогору турган органга гана берилет.

Жогору турган органдардан келген документтер кошумча текшеруу, изилдоолорду же узак кароону талап кылса, анда тиешелуу органга аткаруу моонотун узартуу тууралуу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын колу менен кат жолдонот. Аткаруу мооноту жогору кызмат адамдарынын жазуу турундогу уруксааты менен узартылат.

4.10.       Кызматтык документтердин аткаруу мооноту маселенин татаалдыгына жана чечуу жолдоруна жараша 30 календарлык кунго чейин узартылышы мумкун.

4.11.       Ал эми жарандардын жазуу, электрондук жана оозеки кайрылуулары – 30 календарлык кундон ашпайт (бул учурда кайрылуу ээсине токтоосуз билдируу жиберилет).

4.12.       Райондук мамлекеттик администрациясына келип тушкон кайрылууларга жазуу, электрондук турундо да, ошондой эле кайрылуу ээсинен макулдугу менен оозеки да жооп берилиши мумкун. Оозеки турундо берилген учурда кайрылууга бул боюнча жазуу тушурулуп, жалпы секторго эскертилет.

4.13.       Жалпы сектор кызматкерлери тарабынан аткаруучуларга документти аткаруу мооноту тууралуу жумасына 2 жолу эскертуу берилип турат.

4.14.       Текшеруулордун жана башка келген расмий материалдардын негизинде:

 • Аппарат жетекчиге апта сайын жогору турган органдардын ченемдик-укуктук актыларынын, райондук мамлекеттик администрация башчысынын буйруктарынын, тапшырмаларынын жана ошондой эле жарандардын кайрылуулары боюнча иштердин абалы жонундо маалымат берип турат;
 • Квартал сайын жогору турган органдардын жана раймамадминистрациясынын ченемдик-укуктук актылары жана жарандардын кайрылуулары менен иштоонун абалы тууралуу маалымат даярдайт.

4.15.       Жалпы сектор башчысы документтер менен иштоодо аткаруучулук тартип бузган фактылары боюнча жетекчиликке докладдык кат менен кайрылууга жана жооптуу кызматкерлерди тартиптик жоопкерчиликке тартуу сунушун киргизууго укуктуу.

Райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясынын отурумунун чечимдери, токтомдору озунчо тартипте жургузулот.

 

V.           Кеңешмелерди жана жыйындарды протоколдорун тариздөөнүн тартиби

 

5.1.          Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясынын отурумунун протоколун тузууну жалпы сектор уюштурат.

5.2.          Райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилиги откоргон аппараттык кенешмелердин протоколун жалпы сектор кызматкерлери тарабынан тузулуп, анда жетекчи адамдар, талкууланган маселелер, докладдардын аталышы белгиленип, ар бир маселе боюнча кабыл алынган чечимдердин кыскача мазмуну, ошондой жетекчиликтин конкреттуу тапшырмалары жазылат.

Протокол үч кундук моонотто таризделип, аппараттык кенешмеде торагалык кылган адамдын колу коюлат жана протоколдун тапшырмалары аткаруучуларга берилет.

5.3.          Райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы жана анын орун басарлары откоргон ыкчам чечиле турган маселелерди кароого арналган жыйындардын протоколдору тиешелуу жооптуу кызматкерлер аркылуу тузулот жана коюлган тапшырмаларды аткаруу учун жыйындын бардык катышуучуларына үч кун ичинде жонотулот.

 

Аппарат жетекчиси                                                                            К. Асизов