Жалпы сектор башчысы

СМАНКУЛОВ Бакыт Асанович

1972-жылдын 1-июлунда туулган.

1994-жылы К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетин аяктаган.

Мамлекеттин кызматтын 3-класстагы кеңешчиси.

 

Эмгек жолу:

 1994 – 2001               К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде окутуучу

2001 – 2003                Кочкор районунун И. Арабаев атындагы орто мектебинде мугалим

2003 – 2003                Кочкор райондук билим берүү бөлүмүндө инспектор

2003 – 2008                Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын системдик администратору

2008 – 2010                Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси

2010 – 2011                Кочкор районунун И. Арабаев атындагы орто мектебинин директорунун

окуу иштери боюнча орун басары

2011 – 2012                Дыйкан чарба мүчөсү

2012-жылдан            Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы сектор башчысы

 

Байланыш телефону (03535) 50371, (0777) 000775

 

Негизги функционалдык милдеттери

Өз ишинде Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын буйруктарын жана токтомдорун жетекчиликке алат.

Райондук мамлекеттик администрациясына жогорку органдардан, райондун аймагындагы айыл өкмөттөрдөн, аткаруу органдарынан келип катталган иш кагаздарына, жарандардын арыз-даттанууларына администрация башчысына резолюция койдуруп, ал иш кагаздарынын тиешелүү жетекчилерге, жооптуу кызматкерлерге өз убагында жөнөтүлүшүн камсыз кылат.

Көзөмөлгө алынган ченемдик-укуктук актылардын, иш кагаздарынын жана кабыл алынган токтомдордун аткарылышы боюнча маалыматтарды райондук  мамлекеттик администрациясынын  кызматкерлеринен, айыл өкмөт башчыларынан, мекеме жетекчилеринен талап кылат жана белгиленген эрежелерди бузуу менен аткарылган иш кагаздарын жеткире иштеп чыгуу үчүн аткаруучуларга кайтарып берет. Айыл өкмөт башчыларынын, жетекчилердин жана жооптуу кызматкерлердин арыз-даттанууларды Мыйзамга ылайык кароосун көзөмөлдөйт.

Райондук мамлекеттик администрациясынын бардык иш кагаздарынын Кыргыз Республикасынын +кмөтүнүн  2012-жылдын 23-июлундагы «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө» №517 токтомуна ылайык бирдиктүү системасын сактоо менен жүргүзүлүшүнө көзөмөлдүк кылат..

Райондук мамлекеттик администрациясына келип түшкөн «Кызматтык пайдалануу үчүн» жана «Жашыруун» документтер менен иш алып барат.

Иш кагаздар боюнча номенклатура жана структуралык бөлүмдөрдүн индекстерин иштеп чыгат жана бекиттирет. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын иш жүргүзүү жагында бүткөрүлгөн документтерин кабыл алуу, эсепке алуу жана сактоо, архивдик документтерди техникалык жактан иштетүү жана мамлекеттик сактоого өткөрүүнү камсыз кылат.