СТАТ маалымат

Кочкор районунун негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү

(2019-жылдын январь-май  айы)

 

(миң сом)

  Жыл башынан бери Отчеттук

мезгилде

өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Өсүү темпи %
Өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү 47310,3 19219,2 42057,7 105,9*
Калкка кызмат көрсөтүү 106135 22815,0 99225 107,0
Салыштырма баада       102,6
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөму 502699 153849 493376 101,9
Салыштырма баада       100,7
Почта жана Электр байланышынын калкка көрсөтүлгөн тейлөөлөрү 106,2 11,0 261,5 40,6
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөму (мин тонна) 77,2 16,8 74,5 103,6
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү (мин. Жүрг .км) 324,0 104,0 308,8 104,9
Автомобиль транспорту менен жургунчулорду  ташуу (мин. жург) 11314 3764,8 11026,5 102,6
Айыл чарба продуктыларын өндүрүү :
– эт (тирүүлөй салмакта) тн 5429 685 5323 102,0
– сүт  (тн) 10508 2744 10167 103,4
– жумуртка (мин даана) 540 192 531 101,7
– жүн  (тн)
– дан эгин (тн)
– картошка (тн)
– жашылча (тн)

 

*  – физикалык көлөмдүн индекси

 

 

 

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр жай  продукциясынын  көлөмү

(2019-жылдын январь- май-  айы)

 

  Иш жүзүндөгү баа менен, мин сом Физикалык көлөмүнүн индекси,  %

 

  отчеттук айында жыл башынан

бери

2019ж. май

2018ж. май

отчеттук мезгил откон жылдын тиешелуу мезгилине
Бардыгы 19219,2 47310,3 42057,7 105,9
I. Пайдалуу кендерди казуу 15503,9 33034,1 29265,8 97,9
Б. Пайдалуу кендерди чыгаруу, жаккыч энергетикалык кендерден башка 15503,9 33034,1 29265,8 97,9
II. Иштетүү өнөр жайы 2739,5 9890,0 9166,2 99,5
А.Тамак-аш  азыктарын өндүрүү, ичимдиктер менен тамекини кошо 1226,8 4653,1 3937,6 87,7
Б. Текстиль жана тигүү өнөр-жайы: 336,3 1184,1 1097,9 107,0
В. Жыгач жана кагаз иштетүү, полиграфия ишмердүүлүгү 404,8 1474,8 1349,1 110,9
Г. Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктыларды 406,0 1495,8 1871,1 133,4
Е. Электр жабдуулар өндүрүшү 41,6 159,2 148,5 77,8
Ж. Башка өндүрүш  ремонттоо жана машина жабдуулар орнотуу 324,0 923,0 762,0 103,1
IV. Суу менен камсыз кылуу, калдыктарды тазалоо, кайра иштетүү 975,8 4386,2 3625,7 121,3

 

 

 

СООДА ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

(2019-жылдын январь-май  айы)

 

Иш жүзүндө, миң сом 2019-ж. 2018-ж. % менен
Отчеттук мезгилде Өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү 502699 493376 101,9 100,7
анын ичинен,

Чекене соода тармактарынын соода жүгүртүүсү

303194 300131 101,0 100,1
Коомдук тамак-аш жайынын жүгүртүүсү 2164 2128 101,6 100,4
Базарлардын соодасынын жалпы көлөмү 197341 191110 103,2 102,0
Чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү 502699 493376 101,9 100,7
мунун ичинен,

менчик түрлөрү боюнча

Мамлекеттик
Мамлекеттик эмес 502699 493376 101,9 100,7
анын ичинен,

менчик

502699 493376 101,9 100,7

 

 

Калкка менчиктин түрү боюнча акысына көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн көлөмү

(2019-жылдын январь -май айы)

 

Отчеттук мезгилде 2019-ж. 2018-ж. % менен
2019-ж. 2018-ж. Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардыгы 106135 99225 107,0 102,6
Менчиктин түрлөрү боюнча
Мамлекеттик 9965,2 9345,1 106,6 102,1
Мамлекеттик эмес 96169,8 89879,9 107,0 102,6

 

 

Керектөө рыногунда азык-түлүк товарларынын орточо баасы

 

2019-ж. апрель  (сом) 2018-ж. апрель  (сом)
Күрүч (кг) 58 58
1-сорттогу ун (кг) 28 28
Уй эти (кг) 300 300
Кой эти (кг) 300 300
Сүт (литр) 25 25
Жумуртка (он даана) 80 80
Пахта майы (литр) 90 90
Алма (кг) 30 80
Пияз (кг) 20 20
Картошка (кг) 25 25
Кумшекер (кг) 40 43

 

 

Райондун калкынын саны

01.01.2019-жылга карата

(№9-С отчетунун негизинде)

(адам)

Ъй чарба

саны

Бардык калктын саны анын

ичинен

Район

боюнча

14327 71777 анын ичинен жок калк эркектер аялдар
5399 36203 35574

 

 

 

КАЛК СТАТИСТИКАСЫ

 

Калктын табигый өсүүсү, туулгандардын жана өлгөндөрдүн саны

(2019-жылдын январь-апрель айы)

 

(адам)

саны Табигый

өсүш

2019-ж.

торолгондор өлгөндөр
2019-ж. 2018-ж. 2019-ж. 2018-ж.
Бардыгы 462 454 157 140 305

 

 

 

Катталган никелердин, ажырашуулардын саны

(2019-жылдын январь-апрель  айы)

 

(адам)

Саны
нике ажырашуу
2019-ж. 2018-ж. 2019-ж. 2018-ж.
Бардыгы 141 155 33 45

 

 

Калктын миграциялык кыймылы

2019-жылдын январь-апрель  айына 

 

  Келгендердин саны Кеткендердин саны
баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция Миграциялык осуш
Кочкор району 123 36 87 199 24 172 3 -76

 

 

 

КУРУЛУШ

Подряддык жумуштардын аткарылышы

(2019-жылдын январь-май  айы)

                                                                                                                             (мин сом)

Түзүлгөн келишим боюнча, бардыгы Анын ичинен, өз күчтөрү менен
2019-ж. 2018-ж. % 2019-ж. 2018-ж. %
Бардыгы 2219,2 4104,8 2219,2 4104,8
Мамлекеттик 2219,2 344,6 2219,2 344,6
Жеке менчик 3760,2 3760,2

 

 

Турак үйлөрдү пайдаланууга берүү

(2019-жылдын январь-май  айы)

 

Жалпы аянты, чарчы метр
2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 5745 6986 82,20

 

 

ТРАНСПОРТ

(2019-жылдын май   айы)

 

2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөмү, миң тонна 77,2 74,5 103,6
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү, миң жүрг. км. 11314,0 11026,5 102,6
Автомобиль транспорту менен жүргънчъл=рдъ ташуу, миң жърг 324,0 308,8 104,9

 

 

БАЙЛАНЫШ

(2019-жылдын январь-май айы)

 

(миң сом учурдагы баада)

2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 106,2 261,5 40,6
Почта 106,2 261,5 40,6

 

 

 

ЭМГЕК АКЫ

 

Экономикалык ишмердиктин түрү боюнча

иштегендердин саны жана эмгек акы фонду

(2019-жылдын апрель  айы)

 

Иштегендердин тизмелик орточо саны (адам) Эмгек акы, натуралдык төлөмдөрдү кошкондо (миң сом)
Бардыгы 4332 57303,7
Айыл чарба 137 1643,3
Өнөр-жай жана соода 56 691,7
Курулуш 69 432,4
Транспорт жана байланыш 115 652,1
Финансы ишмердиги 117 4184,7
Мамлекеттик башкаруу 415 8811,3
Билим берүү 2395 31839,2
Саламаттык сактоо жана социалдык тейлөө көрсөтүү 546 5453,8
Коммуналдык социалдык тейлөө көрсөтмөсү 45 506,6
Кыймылсыз мүлк операциялары, ижара жана керектөөчүлөргө тейлөөлөрдү көрсөтүү
Соода 48 371,5
Орточо эмгек акы (бир кызматкерге, сом) 13699,2

 

 

 

АЙЫЛ ЧАРБАСЫ

 

Бардык түрдөгү чарбаларда мал чарба продукцияларын өндүрүү

(2019-жылдын январь-май айы)

 

 

2019-жыл 2018-жыл Өсүү темпи %
Эт/тирүүлөй салмакта (тн) 5429 5323 102,0
Сүт (тн) 10508 10167 103,4
Жумуртка (миң даана) 540 531 101,7
Жүн (тн) 87 84 103,6

 

 

 

Район боюнча дыйкан жана үй чарбаларында

мал чарбачылыгынын негизги продуктыларын өндүрүү

(2019-жылдын январь-май айы)

 

 

Дыйкан чарбаларда Үй чарбаларда Коллективдүү чарбаларда Мамлекеттик чарбаларда
Эт (тн) 4977 451
Сүт (тн) 9476 1032
Жумуртка (миң даана) 485 55
Жүн (тн) 80 7