СТАТ маалымат

Кочкор районунун негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү

(2019-жылдын январь-август  айы)

 

(миң сом)

  Жыл башынан бери Отчеттук

мезгилде

өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Өсүү темпи %
Өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү 113496,9 20571,2 111282,5 108,3*
Калкка кызмат көрсөтүү 182230 11730 167333 108,9
Салыштырма баада       104,9
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөму 1188087 173288 1145586 103,7
Салыштырма баада       102,2
Почта жана Электр байланышынын калкка көрсөтүлгөн тейлөөлөрү 168,1 18,1 331,5 50,7
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөму (мин тонна) 137,3 14,9 142,7 103,9
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү (мин. Жүрг .км) 18454,5 434,4 19413,1 105,2
Автомобиль транспорту менен жургунчулорду  ташуу (мин. жург) 544,6 13,8 573,3 105,2
Айыл чарба продуктыларын өндүрүү :        
– эт (тирүүлөй салмакта) тн 9487 1232 9301 102,0
– сүт  (тн) 24940 2615 24315 102,6
– жумуртка (мин даана) 1454 1433 1433 101,5
– жүн  (тн) 561 0 550 102,2
– дан эгин (тн)
– картошка (тн)
– жашылча (тн)

 

*  – физикалык көлөмдүн индекси

 

 

 

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр жай  продукциясынын  көлөмү

(2019-жылдын январь- сентябрь айы)

 

  Иш жүзүндөгү баа менен, мин сом Физикалык көлөмүнүн индекси,  %

 

  отчеттук айында жыл башынан

бери

2019ж. сентябрь

2018ж. сентябрь

отчеттук мезгил откон жылдын тиешелуу мезгилине
Бардыгы 20571,2 113496,9 170,5 108,3
I. Пайдалуу кендерди казуу 17201,1 83156,5 170,6 102,0
Б. Пайдалуу кендерди чыгаруу, жаккыч энергетикалык кендерден башка
II. Иштетүү өнөр жайы 3010,1 22997,0 2,2 эсе 119,5
А.Тамак-аш  азыктарын өндүрүү, ичимдиктер менен тамекини кошо 919,0 8656,4 102,9 95,2
Б. Текстиль жана тигүү өнөр-жайы: 283,9 2357,2 2,4 эсе 112,2
В. Жыгач жана кагаз иштетүү, полиграфия ишмердүүлүгү 275,7 3249,0 3,7 эсе 132,2
Г. Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктыларды 1267,5 6555,8 5,0 эсе 181,8
Е. Электр жабдуулар өндүрүшү 27,0 272,6 2,5 эсе 92,5
Ж. Башка өндүрүш  ремонттоо жана машина жабдуулар орнотуу 237,0 1906,0 3,4 эсе 112,9
IV. Суу менен камсыз кылуу, калдыктарды тазалоо, кайра иштетүү 360,0 7343,4 73,5 109,7

 

 

 

 

КАЛК СТАТИСТИКАСЫ

 

Калктын табигый өсүүсү, туулгандардын жана өлгөндөрдүн саны

(2019-жылдын январь-август айы)

 

(адам)

саны Табигый

өсүш

2019-ж.

торолгондор өлгөндөр
2019-ж. 2018-ж. 2019-ж. 2018-ж.
Бардыгы 942 950 305 278 637

 

 

 

Катталган никелердин, ажырашуулардын саны

(2019-жылдын январь-август  айы)

 

(адам)

Саны
нике ажырашуу
2019-ж. 2018-ж. 2019-ж. 2018-ж.
Бардыгы 268 326 65 76

 

 

 

Калктын миграциялык кыймылы

2019-жылдын январь-август  айына 

 

  Келгендердин саны Кеткендердин саны
баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция Миграциялык осуш
Кочкор району 206 56 150 367 41 321 5 -161

 

 

 

 

КУРУЛУШ

Подряддык жумуштардын аткарылышы

(2019-жылдын январь- сентябрь  айы)

                                                                                                                             (мин сом)

Түзүлгөн келишим боюнча, бардыгы Анын ичинен, өз күчтөрү менен
2019-ж. 2018-ж. % 2019-ж. 2018-ж. %
Бардыгы 14124,9 18381,7 14124,9 18381,7
Мамлекеттик 8180,4 10445,7 8180,4 10445,7
Жеке менчик 5944,5 7936,0 5944,5 7936,0

 

 

Турак үйлөрдү пайдаланууга берүү

(2019-жылдын январь- сентябрь  айы)

 

Жалпы аянты, чарчы метр
2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 10845 8872 122,2

 

 

 

ТРАНСПОРТ

(2019-жылдын сентябрь   айы)

 

2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөмү, миң тонна 142,7 137,3 103,9
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү, миң жүрг. км. 19413,1 18454,5 105,2
Автомобиль транспорту менен жүргънчъл=рдъ ташуу, миң жърг 573,3 544,6 105,2

 

 

 

БАЙЛАНЫШ

(2019-жылдын январь- сентябрь айы)

 

(миң сом учурдагы баада)

2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 168,1 331,5 50,7
Почта 168,1 331,5 50,7

 

 

 

СООДА ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

(2019-жылдын январь- сентябрь  айы)

 

Иш жүзүндө, миң сом 2019-ж. 2018-ж. % менен
Отчеттук мезгилде Өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү 1188087 1145586 103,7 102,2
анын ичинен,

Чекене соода тармактарынын соода жүгүртүүсү

633802 618999 102,4 100,9
Коомдук тамак-аш жайынын жүгүртүүсү 5135 4977 103,1 101,6
Базарлардын соодасынын жалпы көлөмү 549150 521610 105,2 103,7
Чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү 1188087 1145586 103,7 102,2
мунун ичинен,

менчик түрлөрү боюнча

Мамлекеттик
Мамлекеттик эмес 1188087 1145586 103,7 102,2
анын ичинен,

менчик

1188087 1145586 103,7 102,2

 

 

 

Калкка менчиктин түрү боюнча акысына көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн көлөмү

(2019-жылдын январь – сентябрь айы)

 

Отчеттук мезгилде 2019-ж. 2018-ж. % менен
2019-ж. 2018-ж. Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардыгы 182230 167333 108,9 104,9
Менчиктин түрлөрү боюнча
Мамлекеттик 16320,0 16174,1 101,0 100,1
Мамлекеттик эмес 165910,0 151158,9 109,7 105,7

 

 

 

Керектөө рыногунда азык-түлүк товарларынын орточо баасы

 

2019-ж. сентябрь  (сом) 2018-ж. сентябрь  (сом)
Күрүч (кг) 58 58
1-сорттогу ун (кг) 28 28
Уй эти (кг) 310 300
Кой эти (кг) 310 300
Сүт (литр) 25 25
Жумуртка (он даана) 80 80
Пахта августы (литр) 90 90
Алма (кг) 30 80
Пияз (кг) 20 20
Картошка (кг) 8 25
Кумшекер (кг) 42 43

 

 

 

Райондун калкынын саны

01.01.2019-жылга карата

(№9-С отчетунун негизинде)

(адам)

Ъй чарба

саны

Бардык калктын саны анын

ичинен

Район

боюнча

14367 71777 анын ичинен жок калк эркектер аялдар
595399 36203 35574

 

 

 

 

ЭМГЕК АКЫ

 

Экономикалык ишмердиктин түрү боюнча

иштегендердин саны жана эмгек акы фонду

(2019-жылдын август  айы)

 

Иштегендердин тизмелик орточо саны (адам) Эмгек акы, натуралдык төлөмдөрдү кошкондо (миң сом)
Бардыгы 4334 56969,1
Айыл чарба 137 1780,3
Өнөр-жай жана соода 66 666,1
Курулуш 69 336,0
Транспорт жана байланыш 115 758,5
Финансы ишмердиги 117 3599,0
Мамлекеттик башкаруу 417 9783,1
Билим берүү 2395 30561,1
Саламаттык сактоо жана социалдык тейлөө көрсөтүү 546 5960,8
Коммуналдык социалдык тейлөө көрсөтмөсү 45 548,6
Кыймылсыз мүлк операциялары, ижара жана керектөөчүлөргө тейлөөлөрдү көрсөтүү
Соода 48 371,0
Орточо эмгек акы (бир кызматкерге, сом) 13308,4

 

 

 

 

 

 

АЙЫЛ ЧАРБАСЫ

 

Бардык түрдөгү чарбаларда мал чарба продукцияларын өндүрүү

(2019-жылдын январь-сентябрь айы)

 

 

2019-жыл 2018-жыл Өсүү темпи %
Эт/тирүүлөй салмакта (тн) 9487 9301 102,0
Сүт (тн) 24940 24315 102,6
Жумуртка (миң даана) 1454 1433 101,5
Жүн (тн) 561 550 102,2

 

 

 

Район боюнча дыйкан жана үй чарбаларында

мал чарбачылыгынын негизги продуктыларын өндүрүү

(2019-жылдын январь- сентябрь айы)

 

 

Дыйкан чарбаларда Үй чарбаларда Коллективдүү чарбаларда Мамлекеттик чарбаларда
Эт (тн) 8642 845
Сүт (тн) 22588 2391
Жумуртка (миң даана) 1280 174
Жүн (тн) 511 52