Кезектеги семинар Кара-Тоо айылында өткөрүлдү

сеамнар19-ноябрь күнү айыл өкмөттөрү арасында өткөрүлүп жаткан семинар өз ишин Семиз-Бел айыл аймагында улантты. Райондун жетекчиси Ж. Шералиев, айыл өкмөт башчылары жана жооптуу катчылары катышкан бул семинар өзгөчөлөнүп айыл өкмөтүнүн заседаниесинин отурумун иш жүзүндө практикаланды. “Семиз-Бел айыл аймагында 2013-жылдын оруп-жыйуу боюнча өнөктүгүнүн жыйынтыктары жөнүндө” деген темадагы заседаниенин отуруму алып баруу тартибинен баштап, отурумдун токтомуна чейин толук чагылдырылып, мыйзам чегинде тиешелүү кызматкерлерге тартиптик жаза колдонулду. Жергиликтүү администрация башчысы Жылдызбек Кыдырмаевич, семинарды жыйынтыктап жатып кийинки жылы мамлекеттик мекемелерде дагы бул семинарды жайылтуу керектигине токтолду.