КООМДУК БИЛДИРҮҮ

Б И Л Д И Р Ү Ү !!!

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, Ормон-Хан айыл аймагына караштуу Кара-Күнгөй айылынын “БСР” участкасындагы №36-контурда жайгашкан 0,3 га “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясындагы  жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн жарыяланган  конкурстун жыйынтыгы менен Саякбаева Гүльзат Абдыровна жеңүүчү болуп аныкталды.

Ал эми Чолпон айыл аймагына караштуу Узун-Булак айылынын “ДЭУ” участкасындагы №2544-контурда жайгашкан 0,06 га “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясындагы  жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн жарыяланган  конкурстун жыйынтыгы менен Иманкул уулу Майрамбек  жеңүүчү болуп аныкталды.