БИЛДИРҮҮ !!! БИЛДИРҮҮ !!!

Билдирүү !!!

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, Ормон-Хан айыл аймагына караштуу Семиз-Бел айылынын “Асфальт-завод” участкасындагы №235, 238-контурда жайгашкан 3,3 га “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясындагы  жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн жарыяланган  конкурстун жыйынтыгы менен Омукеева Бейшегүл жеңүүчү болуп аныкталды.

Ал эми Ормон-Хан айыл аймагына караштуу Семиз-Бел айылынын “Асфальт-завод” участкасындагы №249, №294, №250-контурда жайгашкан 2 га “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясындагы  жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн жарыяланган  конкурстун жыйынтыгы менен Мамытканова Сайкал Болотбековна  жеңүүчү болуп аныкталды.

Чолпон айыл аймагына караштуу Чолпон айылынын №4137-контурда жайгашкан 0,15 га Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясындагы  жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн жарыяланган  конкурстун жыйынтыгы менен Ибраимов Максат Молдокматович  жеңүүчү болуп аныкталды.