БИЛДИРҮҮ !!! БИЛДИРҮҮ !!!

Билдирүү !!!

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, Кочкор айыл аймагына караштуу Семиз-Бел айылынын №331-контурда жайгашкан 0,10 га “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясындагы  жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн жарыяланган  конкурстун жыйынтыгы менен Суюмбаев Иман Джакияевич жеңүүчү болуп аныкталды.

Ал эми Кочкор айыл аймагына караштуу Семиз-Бел айылынын “Сары-Чат” участкасындагы №50-контурда жайгашкан 0,40 га “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясындагы  жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн жарыяланган  конкурстун жыйынтыгы менен Айталы уулу Мирланбек жеңүүчү болуп аныкталды