БИЛДИРҮҮ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, Чолпон айыл аймагына караштуу Эпкин айылынын “Тегирмен” участкасында №1567-контурда жайгашкан “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясындагы 3 га жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн болуп өткөн конкурстун жыйынтыгы менен Шакиров Мунарбек Букарбекович жеңүүчү аталып, келишим түзүлдү.