БИЛДИРҮҮ

Билдирүү!!!

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, Кум-Дөбө айыл аймагына караштуу Кум-Дөбө айылынын “ДЭУ” участкасында жайгашкан “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясындагы 1 га жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн болуп өткөн конкурстун жыйынтыгы менен Обозбеков Азиз Камчыбекович жеңүүчү аталып, келишим түзүлдү.