БИЛДИРҮҮ

Билдирүү !!!

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, Чолпон айыл аймагына караштуу Чекилдек айылынын “Кожогул” участкасында жайгашкан “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясындагы 3,54 га жер аянтын 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берүү үчүн болуп өткөн конкурстун жыйынтыгы менен Чекилдек айылынын тургуну Султанов Тенизбек Курманбекович жеңүүчү аталып, келишим түзүлдү.