ЖАРЫЯ ! ЖАРЫЯ ! ЖАРЫЯ !

Кочкор райондук мамлекеттик администрациясы мамлекеттик менчикте турган жер тилкелерди ижарага берүүгө конкурс жарыялайт

 

Жайгашкан жери Пайдалануу

максаты

Жалпы

аянты

Ижара

мөөнөтү

Баштапкы

ижара

акысы

(жыл)

 

1

Кочкор  а/а караштуу Кара-Күнгөй жана Кара-Суу    айылдарында жайгашкан “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер Чакан ГЭС 9,55 га 49 жыл 108622 сом

 

 

2 Чолпон а/а, Корумду өзөнү Чакан ГЭС 0,5 га 49 жыл 5687 сом
3 Чолпон а/а, Эпкин айылы, “Тегирмен” участкасы Балык чарба уюштуруу 5 га 49 жыл 56870 сом

 

Конкурстун шарттары:

 

Конкурс 2023-жылдын 18-августта саат 15:00дө төмөнкү дарек боюнча өтөт.

Кочкор айылы, Исакеев көчөсү 46, Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын кичи залы.

Конкурска катышууну каалагандар жогорудагы дарекке 2023-жылдын 17-августта саат 17:00гө чейин төмөнкү документтерди алып келүүсү зарыл.

— кепилдик төгүмдү төлөгөндүгү жөнүндө квитанция (бир жылдык ижара акынын 10 пайызынан кем эмес);

— архитектура жана курулуш маселелерин жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген жер участогунун жана объектти жайгаштыруунун эскиздик планы;

1) жеке жактар үчүн: Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсү;

2) юридикалык жактар үчүн; уюмдун толук аталышынын жана жайгашкан жерин көрсөтүү менен маалым кат, (юридикалык дареги, телефон жана башка маалымдаректер);

— юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

— уставдын жана уюмдаштыруучу келишимдин көчүрмөлөрү;

— салык төлөөчүнүн  идентификациялык номеринин көчүрмөсү (болсо);

— юридикалык жактын атынан чыгууга жана тийиштүү бүтүмдөрдү  бекитүүгө  ыйгарым укук берген өкүлдүн атына ишеним кат;

— эгер юридикалык жактын жетекчиси (жеке аткаруучу орган) тарабынан арыз берилсе, жетекчиге ижара келишимин бекитүүгө укук берген документ, ошондой эле анын кызматтык абалын күбөлөндүргөн документ талап кылынат;

— эгер юридикалык жак тандалган коллегиалдуу аткаруучу орган тарабынан башкарылса жана ижара келишимин бекитүүгө ушул органдын макулдугу жөнүндө документ талап кылынса, ижара келишимин бекитүүгө органдын макулдугун тастыктаган тийиштүү чечим талап кылынат;

— өкүлдүн ким экендигин ырастоочу документтин көчүрмөсү (конкурска катышуу үчүн каттоодо түп нускасын жеке өзү көрсөтөт);

— ыйгарым укуктуу салык органынын учурдагы айда карызы жоктугу жөнүндө маалым каты.

— Конкурстук сунуштар (конвертке мөөр же болбосо кол коюу менен бекилген абалда) тапшыруусу зарыл.

 

            Конкурстун катышуучуларын каттоо конкурс башталганга чейин 1 саат мурда башталат.

           

            Суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылыңыздар: Кочкор айылы, Исакеев к. №46, байланыш телефону 0(3535) 5-03-71

 

Биздин реквизиттер: Банк Кочкор РОК, э/счет 4405052100000729, БИК 440505, төлөмдүн коду 14511900