КООМДУК БИЛДИРҮҮ

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу №291 токтомун ишке ашыруу максатында Кочкор  айыл аймагынын  Жаңы-Жол айылында жайгашкан менчик ээлеринин тизмеси жана чектердин тизмеги

Кочкор (мурунку Ак-Кыя) айыл аймагынын Жаңы-Жол айылынын түштүк тарабында №375 контурдан 3,99 га сугат айдоо жер аянтында, №381 контурдан 7,9 га сугат айдоо жер аянтында, №399 контурдан 1,7 га сугат айдоо жер аянтында, №373 контурдан 0,19  га жайыт жер аянтында жана №398 контурдан 0,20  га жайыт жер аянтында, жалпы 13,98 га жер аянтынын ичинде жайгашкан 2 мунапыс субъектисинин  тизмеси жана чектеринин тизмеги коомдук билдирүүгө жөнөтүлөт.

Урматтуу Кочкор районунун тургундары! 30 күндүк мөөнөттө жер мунапысынын объектиси боюнча кызыкчылыктары бири-бирине байланышкан жеке же юридикалык жактар комиссияга жер мунапысынын объектисин көрсөтүү, Тизмедеги кандай болбосун каталарды же так эместиктерди баяндоо менен жазуу жүзүндө доомат коюуга укугуңуздар бар.

Дооматтар комиссия тарабынан 10 күндүн ичинде каралат, комиссиянын чечими менен макул болбогон учурда талаш-тартыштар сот тартибинде чечилет.

Белгиленген 30 күндүк мөөнөт аяктагандан кийин берилген дооматтар, ошондой эле жер мунапысынын объектилери боюнча талаш-тартыштар сот тартибинде чечилээрин маалымдайбыз.

Жаңы-Жол айылы

 

Арыз ээсинин аты-жөнү Буйрук, токтом, чечим же башка аө документтери Телефон Эскертүү
 

1

Мусаева Жазгүл Бейшенбековна

 

Ишеним кат

 

0702235232 Рысалиева Жамал Турсуновнадан сатып алган
2 Бугубаев Надырбек Кубатович Ишеним кат

 

0557997036 Бейшембиева Нургулдон сатып алган