ЖАРЫЯ !!! ЖАРЫЯ !!! ЖАРЫЯ !!!

Кочкор айыл аймагынын Теңдик  айылындагы  «Мал базар»  коммерциялык максатта пайдаланууга   ижарага берилет.

 Ижара мөөнөтү 1 (бир) жыл, ижаранын алгачкы старттык баасы жылына 660 000 (алты  жүз алтымыш миң ) сом, тооруктун арымы 66 000 сом, кепилдик төлөм 66 000 сом. Арыздар Кочкор айылы, Шамен көчөсү №36 дарек боюнча жарыя гезитке чыккан күндөн баштап 30 күндүн ичинде кабыл алынат.

(тел. (03535) 50188, моб.тел.  0707778850)

 

Кочкор району, Кочкор айыл өкмөтү