Нет изображения

КООМДУК БИЛДИРҮҮ

Б И Л Д И Р Ү Ү !!!   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун […]

Нет изображения

КООМДУК БИЛДИРҮҮ (Кара-Суу а-а)

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                         31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону                              бекитүү тууралуу №291 токтомун ишке ашыруу максатында Кара-Суу айыл аймагынын Комсомол, Дөң-Алыш, Кызыл-Дөбө, […]