Жарыя !!! Жарыя !!! Жарыя !!!

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы №633 токтому менен бекитилген «Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө» типтүү жобонун талаптарына ылайык Кочкор районунун өнүктүрүү фондусунун каражатынын эсебинен […]