Нет изображения

КООМДУК БИЛДИРҮҮ

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу №291 токтомун ишке ашыруу максатында Ормон-Хан айыл аймагынын Кара-Суу, Семиз-бел, Көк-Жар, […]

Нет изображения

КООМДУК БИЛДИРҮҮ

Б И Л Д И Р Ү Ү !!!   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун […]

Нет изображения

КООМДУК БИЛДИРҮҮ (Кара-Суу а-а)

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                         31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону                              бекитүү тууралуу №291 токтомун ишке ашыруу максатында Кара-Суу айыл аймагынын Комсомол, Дөң-Алыш, Кызыл-Дөбө, […]

Нет изображения

БИЛДИРҮҮ !!! БИЛДИРҮҮ !!!

Билдирүү !!!   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, Ормон-Хан […]

Нет изображения

КООМДУК БИЛДИРҮҮ (Кум-Дөбө а-а)

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу №291 токтомун ишке ашыруу максатында Кум-Дөбө айыл аймагынын Кум-Дөбө, Кара-Тоо жана […]

Нет изображения

ЖАРЫЯ !!! ЖАРЫЯ !!! ЖАРЫЯ !!!

Жарыя! Жарыя! Жарыя!   Кочкор райондук мамлекеттик администрациясы мамлекеттик менчикте турган жер тилкелерди ижарага берүүгө конкурс жарыялайт   № Жайгашкан жери Пайдалануу максаты Жалпы аянты […]

Нет изображения

КООМДУК БИЛДИРҮҮ (Кочкор а-а)

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу №291 токтомун ишке ашыруу максатында Ормон-Хан айыл аймагынын Большевик, Кара-Күнгөй, Кара-Суу, […]

Нет изображения

КООМДУК БИЛДИРҮҮ (Тармал-Саз айылы)

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу №291 токтомун ишке ашыруу максатында Чолпон айыл аймагынын  Тармал-Саз айылында жайгашкан   […]

Нет изображения

БИЛДИРҮҮ !!! БИЛДИРҮҮ !!!

Билдирүү !!!   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-октябрындагы № 535 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү тартиби жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык, Кочкор […]